نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زیــنـبـیــــون (۱۰۹۳ تصویر)

🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 👈 جمـعه هـا دلگــیـر نـیســت ...☘ شــاید دلـمـان پیـش کـسے هســت ، که نیسـت :)😭😭 💔 #یا_ابا_صالح_المهدی_ادرکنی🌼 ………..... 🍃 .❤ ️.🍃 ………… #با_نشر_مطالب_همراه_لینک دوستان خود را به کانال دعوت کنید🙏 🎀 ...

🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 👈 جمـعه هـا دلگــیـر نـیســت ...☘ شــاید دلـمـان پیـش کـسے هســت ، که نیسـت :)😭😭 💔 #یا_ابا_صالح_المهدی_ادرکنی🌼 ………..... 🍃 .❤ ️.🍃 ………… #با_نشر_مطالب_همراه_لینک دوستان خود را به کانال دعوت کنید🙏 🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 سروش👈 🆔 http://sapp.ir/zynbion هورسا👇 🆔 https://www.hoorsa.com/zynbion

۱۱ ساعت پیش
2K
🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 🌿 انتظارش،انتظارم سیرکرد😔 🌿 آنکه میخواهدبیاید دیرکرد😭 تابه کی درانتظارش دیده بردردوختن؟⁉ 🌸 آمــــــــدن; 🌼 رفتــــــن; 🌸 ندیــــــدن; 🌼 سوختــــن... 🔸 ای که دستت میرسدبرزلف یار 🔹 درحضورش نام ماراهم بیار.. ...

🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 🌿 انتظارش،انتظارم سیرکرد😔 🌿 آنکه میخواهدبیاید دیرکرد😭 تابه کی درانتظارش دیده بردردوختن؟⁉ 🌸 آمــــــــدن; 🌼 رفتــــــن; 🌸 ندیــــــدن; 🌼 سوختــــن... 🔸 ای که دستت میرسدبرزلف یار 🔹 درحضورش نام ماراهم بیار.. #اللهم_عجل_لولیک_الفرج🌺 ………..... 🍃 .❤ ️.🍃 ………… دوستان خود را به کانال دعوت کنید🙏 🎀 🍃 ...

۱۴ ساعت پیش
3K
🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 💠 🌸 💠 #عشق_ارباب❣ فدای #صداقت اون بیسوادی که وقتی ازش پرسیدند #عشــق چند حرفه🤔 ❓ گفت : چهارحرفه!‼ همه بهش خندیدند😃 اما اون زیر لب فقط زمزمه میکرد #حســـین💔 💞 ...

🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 💠 🌸 💠 #عشق_ارباب❣ فدای #صداقت اون بیسوادی که وقتی ازش پرسیدند #عشــق چند حرفه🤔 ❓ گفت : چهارحرفه!‼ همه بهش خندیدند😃 اما اون زیر لب فقط زمزمه میکرد #حســـین💔 💞 شب زیارتی #اباعبدالله_الحسین(ع) التماس دعا🙏 ………..... 🍃 .❤ ️.🍃 ………… #نشر_مطلب_صدقه_جاریه 🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 ...

۱۴ ساعت پیش
3K
🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 💠 🌸 💠 #عشق_ارباب❣ فدای #صداقت اون بیسوادی که وقتی ازش پرسیدند #عشــق چند حرفه🤔 ❓ گفت : چهارحرفه!‼ همه بهش خندیدند😃 اما اون زیر لب فقط زمزمه میکرد #حســـین💔 💞 ...

🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 💠 🌸 💠 #عشق_ارباب❣ فدای #صداقت اون بیسوادی که وقتی ازش پرسیدند #عشــق چند حرفه🤔 ❓ گفت : چهارحرفه!‼ همه بهش خندیدند😃 اما اون زیر لب فقط زمزمه میکرد #حســـین💔 💞 شب زیارتی #اباعبدالله_الحسین(ع) التماس دعا🙏 ………..... 🍃 .❤ ️.🍃 ………… #نشر_مطلب_صدقه_جاریه 🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 ...

۱۵ ساعت پیش
3K
🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 🌿 انتظارش،انتظارم سیرکرد😔 🌿 آنکه میخواهدبیاید دیرکرد😭 تابه کی درانتظارش دیده بردردوختن؟⁉ 🌸 آمــــــــدن; 🌼 رفتــــــن; 🌸 ندیــــــدن; 🌼 سوختــــن... 🔸 ای که دستت میرسدبرزلف یار 🔹 درحضورش نام ماراهم بیار.. ...

🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 🌿 انتظارش،انتظارم سیرکرد😔 🌿 آنکه میخواهدبیاید دیرکرد😭 تابه کی درانتظارش دیده بردردوختن؟⁉ 🌸 آمــــــــدن; 🌼 رفتــــــن; 🌸 ندیــــــدن; 🌼 سوختــــن... 🔸 ای که دستت میرسدبرزلف یار 🔹 درحضورش نام ماراهم بیار.. #اللهم_عجل_لولیک_الفرج🌺 ………..... 🍃 .❤ ️.🍃 ………… دوستان خود را به کانال دعوت کنید🙏 🎀 🍃 ...

۱۵ ساعت پیش
3K
🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 #کلام_شهید💛 #شهید_حاج_حسین_خرازی:🌷 اگر برای #خدا جنگ می کنید احتیاج ندارد که به من و دیگری گزارش کنید📝 🗣 ☝ گزارش را نگه دارید برای قیامت.‌‌‌.. اگر کار برای خداست، گفتنش برای ...

🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 #کلام_شهید💛 #شهید_حاج_حسین_خرازی:🌷 اگر برای #خدا جنگ می کنید احتیاج ندارد که به من و دیگری گزارش کنید📝 🗣 ☝ گزارش را نگه دارید برای قیامت.‌‌‌.. اگر کار برای خداست، گفتنش برای چه؟❓ .......❤ ️🕊 ❤ ️ ....... شهدا را یاد کنید ولو با ذکر یک صلوات ...

۱۵ ساعت پیش
5K
🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 👈 جمـعه هـا دلگــیـر نـیســت ...☘ شــاید دلـمـان پیـش کـسے هســت ، که نیسـت :)😭😭 💔 #یا_ابا_صالح_المهدی_ادرکنی🌼 ………..... 🍃 .❤ ️.🍃 ………… #با_نشر_مطالب_همراه_لینک دوستان خود را به کانال دعوت کنید🙏 🎀 ...

🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 👈 جمـعه هـا دلگــیـر نـیســت ...☘ شــاید دلـمـان پیـش کـسے هســت ، که نیسـت :)😭😭 💔 #یا_ابا_صالح_المهدی_ادرکنی🌼 ………..... 🍃 .❤ ️.🍃 ………… #با_نشر_مطالب_همراه_لینک دوستان خود را به کانال دعوت کنید🙏 🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 سروش👈 🆔 http://sapp.ir/zynbion هورسا👇 🆔 https://www.hoorsa.com/zynbion

۱۵ ساعت پیش
3K
🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 🌿 انتظارش،انتظارم سیرکرد😔 🌿 آنکه میخواهدبیاید دیرکرد😭 تابه کی درانتظارش دیده بردردوختن؟⁉ 🌸 آمــــــــدن; 🌼 رفتــــــن; 🌸 ندیــــــدن; 🌼 سوختــــن... 🔸 ای که دستت میرسدبرزلف یار 🔹 درحضورش نام ماراهم بیار.. ...

🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 🌿 انتظارش،انتظارم سیرکرد😔 🌿 آنکه میخواهدبیاید دیرکرد😭 تابه کی درانتظارش دیده بردردوختن؟⁉ 🌸 آمــــــــدن; 🌼 رفتــــــن; 🌸 ندیــــــدن; 🌼 سوختــــن... 🔸 ای که دستت میرسدبرزلف یار 🔹 درحضورش نام ماراهم بیار.. #اللهم_عجل_لولیک_الفرج🌺 ………..... 🍃 .❤ ️.🍃 ………… دوستان خود را به کانال دعوت کنید🙏 🎀 🍃 ...

۱۶ ساعت پیش
3K
🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 💠 🌸 💠 #عشق_ارباب❣ فدای #صداقت اون بیسوادی که وقتی ازش پرسیدند #عشــق چند حرفه🤔 ❓ گفت : چهارحرفه!‼ همه بهش خندیدند😃 اما اون زیر لب فقط زمزمه میکرد #حســـین💔 💞 ...

🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 💠 🌸 💠 #عشق_ارباب❣ فدای #صداقت اون بیسوادی که وقتی ازش پرسیدند #عشــق چند حرفه🤔 ❓ گفت : چهارحرفه!‼ همه بهش خندیدند😃 اما اون زیر لب فقط زمزمه میکرد #حســـین💔 💞 شب زیارتی #اباعبدالله_الحسین(ع) التماس دعا🙏 ………..... 🍃 .❤ ️.🍃 ………… #نشر_مطلب_صدقه_جاریه 🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 ...

۱۶ ساعت پیش
4K
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 👈جمـعه هـا دلگــیـر نـیســت ...☘ شــاید دلـمـان پیـش کـسے هســت ، که نیسـت :)😭😭💔 #یا_ابا_صالح_المهدی_ادرکنی🌼 ………..... 🍃.❤️.🍃 ………… #با_نشر_مطالب_همراه_لینک دوستان خود را به کانال دعوت کنید🙏 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 سروش👈 🆔http://sapp.ir/zynbion هورسا👇 🆔https://www.hoorsa.com/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 👈جمـعه هـا دلگــیـر نـیســت ...☘ شــاید دلـمـان پیـش کـسے هســت ، که نیسـت :)😭😭💔 #یا_ابا_صالح_المهدی_ادرکنی🌼 ………..... 🍃.❤️.🍃 ………… #با_نشر_مطالب_همراه_لینک دوستان خود را به کانال دعوت کنید🙏 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 سروش👈 🆔http://sapp.ir/zynbion هورسا👇 🆔https://www.hoorsa.com/zynbion

۱۸ ساعت پیش
4K
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #کلام_شهید💛 #شهید_حاج_حسین_خرازی:🌷 اگر برای #خدا جنگ می کنید احتیاج ندارد که به من و دیگری گزارش کنید📝🗣 ☝گزارش را نگه دارید برای قیامت.‌‌‌.. اگر کار برای خداست، گفتنش برای چه؟❓ .......❤️🕊❤️ ....... شهدا ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #کلام_شهید💛 #شهید_حاج_حسین_خرازی:🌷 اگر برای #خدا جنگ می کنید احتیاج ندارد که به من و دیگری گزارش کنید📝🗣 ☝گزارش را نگه دارید برای قیامت.‌‌‌.. اگر کار برای خداست، گفتنش برای چه؟❓ .......❤️🕊❤️ ....... شهدا را یاد کنید ولو با ذکر یک صلوات #اَللهُم‌َّصَل‌ِّعَلی‌مُحَمَّدوَآل‌ِمُحَمَّد‌وَعَجِّل‌فَرَجَهُم 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 سروش👈 🆔http://sapp.ir/zynbion هورسا👇 🆔https://www.hoorsa.com/zynbion

۱۸ ساعت پیش
5K
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 👈جمـعه هـا دلگــیـر نـیســت ...☘ شــاید دلـمـان پیـش کـسے هســت ، که نیسـت :)😭😭💔 #یا_ابا_صالح_المهدی_ادرکنی🌼 ………..... 🍃.❤️.🍃 ………… #با_نشر_مطالب_همراه_لینک دوستان خود را به کانال دعوت کنید🙏 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 سروش👈 🆔http://sapp.ir/zynbion هورسا👇 🆔https://www.hoorsa.com/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 👈جمـعه هـا دلگــیـر نـیســت ...☘ شــاید دلـمـان پیـش کـسے هســت ، که نیسـت :)😭😭💔 #یا_ابا_صالح_المهدی_ادرکنی🌼 ………..... 🍃.❤️.🍃 ………… #با_نشر_مطالب_همراه_لینک دوستان خود را به کانال دعوت کنید🙏 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 سروش👈 🆔http://sapp.ir/zynbion هورسا👇 🆔https://www.hoorsa.com/zynbion

۲۰ ساعت پیش
3K
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #کلام_شهید💛 #شهید_حاج_حسین_خرازی:🌷 اگر برای #خدا جنگ می کنید احتیاج ندارد که به من و دیگری گزارش کنید📝🗣 ☝گزارش را نگه دارید برای قیامت.‌‌‌.. اگر کار برای خداست، گفتنش برای چه؟❓ .......❤️🕊❤️ ....... شهدا ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #کلام_شهید💛 #شهید_حاج_حسین_خرازی:🌷 اگر برای #خدا جنگ می کنید احتیاج ندارد که به من و دیگری گزارش کنید📝🗣 ☝گزارش را نگه دارید برای قیامت.‌‌‌.. اگر کار برای خداست، گفتنش برای چه؟❓ .......❤️🕊❤️ ....... شهدا را یاد کنید ولو با ذکر یک صلوات #اَللهُم‌َّصَل‌ِّعَلی‌مُحَمَّدوَآل‌ِمُحَمَّد‌وَعَجِّل‌فَرَجَهُم 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 سروش👈 🆔http://sapp.ir/zynbion هورسا👇 🆔https://www.hoorsa.com/zynbion

۲۰ ساعت پیش
6K
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ✨ #مناجات زیبای دکتر چمران✨ #خــدایا ... از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت😞 اما شکایتم را پس میگیرم ...✋ من نفهمیدم❗ فراموش کرده بودم که بدی را خلق کردی تا هر ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ✨ #مناجات زیبای دکتر چمران✨ #خــدایا ... از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت😞 اما شکایتم را پس میگیرم ...✋ من نفهمیدم❗ فراموش کرده بودم که بدی را خلق کردی تا هر زمان⏰ که دلم💔 گرفت از آدمهایت، نگاهم به تـ💚ـو باشد .. 👌گاهی فراموش میکنم که ...

۲۳ ساعت پیش
16K
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر(عج) و نائب برحقش امام‌خامنه‌ای درودبرروان پاک شهیدان وسلام برخالق مهربان سلام برمهدی صاحب الزمان اللهم ارزقنارزقاحلالا طیباواسعاواجعلنامن الشاکرین معنی⬇️ خدایا به من ...

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر(عج) و نائب برحقش امام‌خامنه‌ای درودبرروان پاک شهیدان وسلام برخالق مهربان سلام برمهدی صاحب الزمان اللهم ارزقنارزقاحلالا طیباواسعاواجعلنامن الشاکرین معنی⬇️ خدایا به من روزی حلال وفراوان بده ومرا از سپاسگزاران قرار ده روزی شخصی خدمت حضرت علی(ع) میرود ...

۱ روز پیش
13K
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #احادیث_ازدواج #حدیث_ششم قـالَ مُـوسَی بْنُ جَعْـفَرٍ علیه السلام: ثَلاثَةٌ یَسْتَـظِلُّونَ بِظِلِّ عَـرْشِ اللّهِ یَـوْمَ الْقِـیامَةِ، یَـوْمَ لا بظِلَّ اِلاّ ظِلَّهُ: رَجُـلٌ زَوَّجَ اَخـاهُ الْمُسْـلِمَ اَوْ اَخْـدَمَهُ اَوْکَـتَمَ لَـهُ سِـرّا امام کاظم علیه السلام ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #احادیث_ازدواج #حدیث_ششم قـالَ مُـوسَی بْنُ جَعْـفَرٍ علیه السلام: ثَلاثَةٌ یَسْتَـظِلُّونَ بِظِلِّ عَـرْشِ اللّهِ یَـوْمَ الْقِـیامَةِ، یَـوْمَ لا بظِلَّ اِلاّ ظِلَّهُ: رَجُـلٌ زَوَّجَ اَخـاهُ الْمُسْـلِمَ اَوْ اَخْـدَمَهُ اَوْکَـتَمَ لَـهُ سِـرّا امام کاظم علیه السلام فرمود: سه دسته در روز قیامت، روزی که سایه و پناهی جزء سایه خـــداوند نیست، ...

۱ روز پیش
5K
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ✨ #مناجات زیبای دکتر چمران✨ #خــدایا ... از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت😞 اما شکایتم را پس میگیرم ...✋ من نفهمیدم❗ فراموش کرده بودم که بدی را خلق کردی تا هر ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ✨ #مناجات زیبای دکتر چمران✨ #خــدایا ... از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت😞 اما شکایتم را پس میگیرم ...✋ من نفهمیدم❗ فراموش کرده بودم که بدی را خلق کردی تا هر زمان⏰ که دلم💔 گرفت از آدمهایت، نگاهم به تـ💚ـو باشد .. 👌گاهی فراموش میکنم که ...

۱ روز پیش
14K
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ✨ #مناجات زیبای دکتر چمران✨ #خــدایا ... از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت😞 اما شکایتم را پس میگیرم ...✋ من نفهمیدم❗ فراموش کرده بودم که بدی را خلق کردی تا هر ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ✨ #مناجات زیبای دکتر چمران✨ #خــدایا ... از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت😞 اما شکایتم را پس میگیرم ...✋ من نفهمیدم❗ فراموش کرده بودم که بدی را خلق کردی تا هر زمان⏰ که دلم💔 گرفت از آدمهایت، نگاهم به تـ💚ـو باشد .. 👌گاهی فراموش میکنم که ...

۱ روز پیش
14K
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #احادیث_ازدواج #حدیث_ششم قـالَ مُـوسَی بْنُ جَعْـفَرٍ علیه السلام: ثَلاثَةٌ یَسْتَـظِلُّونَ بِظِلِّ عَـرْشِ اللّهِ یَـوْمَ الْقِـیامَةِ، یَـوْمَ لا بظِلَّ اِلاّ ظِلَّهُ: رَجُـلٌ زَوَّجَ اَخـاهُ الْمُسْـلِمَ اَوْ اَخْـدَمَهُ اَوْکَـتَمَ لَـهُ سِـرّا امام کاظم علیه السلام ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #احادیث_ازدواج #حدیث_ششم قـالَ مُـوسَی بْنُ جَعْـفَرٍ علیه السلام: ثَلاثَةٌ یَسْتَـظِلُّونَ بِظِلِّ عَـرْشِ اللّهِ یَـوْمَ الْقِـیامَةِ، یَـوْمَ لا بظِلَّ اِلاّ ظِلَّهُ: رَجُـلٌ زَوَّجَ اَخـاهُ الْمُسْـلِمَ اَوْ اَخْـدَمَهُ اَوْکَـتَمَ لَـهُ سِـرّا امام کاظم علیه السلام فرمود: سه دسته در روز قیامت، روزی که سایه و پناهی جزء سایه خـــداوند نیست، ...

۱ روز پیش
4K
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حجاب 🍃🍁 بعضی ها میگویند: #چـــادری ها خودشان از همه بدترند!!!‼ اولاً اگر☝ مثلا بین پزشکان؛ نظامیان و... تعدادی آدم بد دیدیم می‌توانیم بگوییم هیچکس دیگر پزشک نشود؟؟⁉ دوماً☝ ملاک اصلی #دیــن_اسلام است، ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حجاب 🍃🍁 بعضی ها میگویند: #چـــادری ها خودشان از همه بدترند!!!‼ اولاً اگر☝ مثلا بین پزشکان؛ نظامیان و... تعدادی آدم بد دیدیم می‌توانیم بگوییم هیچکس دیگر پزشک نشود؟؟⁉ دوماً☝ ملاک اصلی #دیــن_اسلام است، نه #مسلــمانیِ ما...😓 سوماً☝ اگر یک #چـــادری به گناهــی آلوده باشد حتما نزد خداوند به ...

۱ روز پیش
4K