نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زیبائیت (۱ تصویر)

✍براے #تو مینویسم... تویے ڪہ

✍براے #تو مینویسم... تویے ڪہ "زیباییِ #زلیخایی" داری ولے... منش #مریم گونہ ات، اجازہ نمے دهد ڪہ از آن سوء استفادہ ڪنی و نمے گذارد ڪہ #زیبائیت را دستمایہ آزار دیگران ڪنی ڪاش ڪمے از #منش تو را پسرانے داشتند ڪه یادشان رفتہ باید وارث #نجابت یوسف باشند

۱۲ اردیبهشت 1397
85