نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زیارتت (۱ تصویر)

چو شیر شرزه‌ای از بیشه‌ات برون شده ای کسی ندیده چنین عاشق جنون شده ای تو کیستی؟ یل ام‌البنین! گل خونین! سر بریده ی خورشید غرق خون شده ای! سر تو را به طبق می‌برد ...

چو شیر شرزه‌ای از بیشه‌ات برون شده ای کسی ندیده چنین عاشق جنون شده ای تو کیستی؟ یل ام‌البنین! گل خونین! سر بریده ی خورشید غرق خون شده ای! سر تو را به طبق می‌برد به نزد یزید گناه زادِ هوس باره‌ی زبون شده‌ای سر تو را به سر نی ...

۱۰ اسفند 1396
133