نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زن_سالاری (۳ تصویر)

ما دختران خود را شرطی می‌کنیم تا آرزوی ازدواج را از #کودکی در سر بپرورانند و تمام نابرابری‌ها و عدم توازن‌ها از همین جا شروع می‌شود. #دختران به عنوان زنانی بزرگ می‌شوند که ذهن آن‌ها ...

ما دختران خود را شرطی می‌کنیم تا آرزوی ازدواج را از #کودکی در سر بپرورانند و تمام نابرابری‌ها و عدم توازن‌ها از همین جا شروع می‌شود. #دختران به عنوان زنانی بزرگ می‌شوند که ذهن آن‌ها از پیش درگیر ازدواج شده است. پسران به عنوان مردانی بزرگ می‌شوند که #اندیشه ازدواج ...

۱۶ آذر 1397
200
#زن_سالاری_و_مشکلات_ازدواج مسئله جمعیت که به جد هم موردبحث و اختلاف‌نظر در جامعه است، مسئله بسیار مهمی است. بلاشک ازنظر سیاست کلی کشور، کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت؛ البتّه به نحو معقول و معتدل. ...

#زن_سالاری_و_مشکلات_ازدواج مسئله جمعیت که به جد هم موردبحث و اختلاف‌نظر در جامعه است، مسئله بسیار مهمی است. بلاشک ازنظر سیاست کلی کشور، کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت؛ البتّه به نحو معقول و معتدل. (1) زمانی در جامعه فقط از حقوق زنان سخن به میان می‌آمد و مردها از ...

۳۰ دی 1396
32
@rahimpour_azghadi ️در خانواده اسلامی #خودخواهی و #فردمداری وجود ندارد. اصلاً #فرد_سالاری نیست که شما بپرسید #زن_سالاری است؟ یا #مرد_سالاری؟ #خدا_سالاری است، خانواده اسلامی نه مرد سالار است، نه زن سالار و نه کودک_سالار سابقاً خانواده ...

@rahimpour_azghadi ️در خانواده اسلامی #خودخواهی و #فردمداری وجود ندارد. اصلاً #فرد_سالاری نیست که شما بپرسید #زن_سالاری است؟ یا #مرد_سالاری؟ #خدا_سالاری است، خانواده اسلامی نه مرد سالار است، نه زن سالار و نه کودک_سالار سابقاً خانواده ها مرد سالار بود، بعد کم کم شد زن سالار و حالا دارد بچه سالار ...

۲ بهمن 1394
106