نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زنگ_حساب (۵ تصویر)

عکس های جناب روحانی با مفسداقتصادی، جاسوس ، رمال و غارتگر بیت المال! آقایان بنفش نمیخواهد امروز بابت تتلو به ما درس اخلاق بدهید، فقط بگوئید در این ۴ سال چه کردید؟! #زنگ_حساب

عکس های جناب روحانی با مفسداقتصادی، جاسوس ، رمال و غارتگر بیت المال! آقایان بنفش نمیخواهد امروز بابت تتلو به ما درس اخلاق بدهید، فقط بگوئید در این ۴ سال چه کردید؟! #زنگ_حساب

۲۸ اردیبهشت 1396
2K
عکس های جناب روحانی با #مفسد_اقتصادی، #جاسوس ، #رمال و #غارتگر_بیت_المال! آقایان بنفش نمیخواهد امروز بابت تتلو به ما درس اخلاق بدهید، فقط بگوئید در این ۴ سال چه کردید؟! این عکسها نشانه شخصیت ولی ...

عکس های جناب روحانی با #مفسد_اقتصادی، #جاسوس ، #رمال و #غارتگر_بیت_المال! آقایان بنفش نمیخواهد امروز بابت تتلو به ما درس اخلاق بدهید، فقط بگوئید در این ۴ سال چه کردید؟! این عکسها نشانه شخصیت ولی عکس با تتلو بد #زنگ_حساب

۲۸ اردیبهشت 1396
3K
دوران #بزن_در_رویی به اتمام رسید... #زنگ_تفریح تمام شد... #زنگ_حساب شروع شد... #باید_روشن_شود چی به چی بود؟ #باید_روشن_شود پولهای نفتی کجا هزینه شد؟

دوران #بزن_در_رویی به اتمام رسید... #زنگ_تفریح تمام شد... #زنگ_حساب شروع شد... #باید_روشن_شود چی به چی بود؟ #باید_روشن_شود پولهای نفتی کجا هزینه شد؟

۱۸ اسفند 1395
2K
🔴روحانی در زنگ حساب، انشاء می‌خواند!🔴 👈🏻دکتر رضا سراج : ♦️مقدمه : 🔹در حالیکه 7 ماه به اتمام کار دولت و انتخابات 96 باقی مانده، روحانی به جای ارائه گزارش عملکرد به مردم، همچنان مشغول ...

🔴روحانی در زنگ حساب، انشاء می‌خواند!🔴 👈🏻دکتر رضا سراج : ♦️مقدمه : 🔹در حالیکه 7 ماه به اتمام کار دولت و انتخابات 96 باقی مانده، روحانی به جای ارائه گزارش عملکرد به مردم، همچنان مشغول فرار به جلو و سخنرانی‌های تبلیغاتی است. ♦️شعار درمانی آقای روحانی : 🔹روحانی (95.8.1)گفت : ...

۲ آبان 1395
3K
. دکتر رضا سراج: روحانی در زنگ حساب، انشاء می‌خواند! #️مقدمه : در حالیکه 7 ماه به اتمام کار دولت و انتخابات 96 باقی مانده، روحانی به جای ارائه گزارش عملکرد به مردم، همچنان مشغول ...

. دکتر رضا سراج: روحانی در زنگ حساب، انشاء می‌خواند! #️مقدمه : در حالیکه 7 ماه به اتمام کار دولت و انتخابات 96 باقی مانده، روحانی به جای ارائه گزارش عملکرد به مردم، همچنان مشغول فرار به جلو و سخنرانی‌های تبلیغاتی است. ️شعار درمانی آقای روحانی : #روحانی (95.8.1)گفت : ...

۲ آبان 1395
3K