نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زندگے (۴۶ تصویر)

برای #خنده وقت بگذار💜 زیرا #موسیقے قلب توست برای #عشق وقت بگذار زیرا عشق زندگی رامیسازد برای #زندگے کردن💜 وقت بگذارزیرازمان میگذرد و هرگز بازنمیگردد💜

برای #خنده وقت بگذار💜 زیرا #موسیقے قلب توست برای #عشق وقت بگذار زیرا عشق زندگی رامیسازد برای #زندگے کردن💜 وقت بگذارزیرازمان میگذرد و هرگز بازنمیگردد💜

۲۹ خرداد 1398
139
#هرگز #فراموشـــــ نمے‌ڪنیم اما ڪمے #چشمهایمانــــ را #مے‌بندیم تا بتوانیمـــــ #زندگے ڪنیم ... #واسینے_الاعرج

#هرگز #فراموشـــــ نمے‌ڪنیم اما ڪمے #چشمهایمانــــ را #مے‌بندیم تا بتوانیمـــــ #زندگے ڪنیم ... #واسینے_الاعرج

۶ خرداد 1398
44
خیلــــے خوشحـــالمــ ڪه بعدا میتونمــ بگمــ ما مالِ زمانِ برانڪوییم 💪🔥 #پرسپولیس #قهرمانے #ارتش سرخ #زندگے #برانڪو #سرور تیم ها👑🔥

خیلــــے خوشحـــالمــ ڪه بعدا میتونمــ بگمــ ما مالِ زمانِ برانڪوییم 💪🔥 #پرسپولیس #قهرمانے #ارتش سرخ #زندگے #برانڪو #سرور تیم ها👑🔥

۲۶ اردیبهشت 1398
62
💫#زندگے ازهمانجاے شروع میشودکه یکی #میخندد وخنده ے اوبا#همه فرق دارد#کاپیتان_رحمتی#عقاب#عشق#استقلال

💫#زندگے ازهمانجاے شروع میشودکه یکی #میخندد وخنده ے اوبا#همه فرق دارد#کاپیتان_رحمتی#عقاب#عشق#استقلال

۱۷ فروردین 1398
98
رایحهٔ خوش #زندگے با#لبخند صبح آغازمیشود و لبخندزیباے زمان بارایحهٔ دلنشین صبح همراه ست #آغوش تنفس رابگشاییم #چشمهاے جان رابکار گیریم آهنگ آرامش رابنوازیم 🌻 سلام صبح زیباتون بخیر🌻

رایحهٔ خوش #زندگے با#لبخند صبح آغازمیشود و لبخندزیباے زمان بارایحهٔ دلنشین صبح همراه ست #آغوش تنفس رابگشاییم #چشمهاے جان رابکار گیریم آهنگ آرامش رابنوازیم 🌻 سلام صبح زیباتون بخیر🌻

۲۲ بهمن 1397
35
هر صبح عشق با نگاهت طلوع می کند و من چشم باز مےڪنم دوباره در ڪوچه هاے شهر بوے #زندگے مےآید 💘 💘

هر صبح عشق با نگاهت طلوع می کند و من چشم باز مےڪنم دوباره در ڪوچه هاے شهر بوے #زندگے مےآید 💘 💘

۲۲ آذر 1397
23
‏گفتـ اینقـدر واسہ #بقیہ #زندگے ڪردیم ، ڪہ اگـرم بخـوایم واسہ #خـودمون زندگے ڪنیم، همـش حـس مےڪنیم یہ چیزے ڪمہ توے زندگیمونـ :)
عکس بلند

‏گفتـ اینقـدر واسہ #بقیہ #زندگے ڪردیم ، ڪہ اگـرم بخـوایم واسہ #خـودمون زندگے ڪنیم، همـش حـس مےڪنیم یہ چیزے ڪمہ توے زندگیمونـ :)

۱۱ آذر 1397
55
رایحهٔ خوش #زندگے با#لبخند صبح آغازمیشود و لبخندزیباے زمان بارایحهٔ دلنشین صبح همراه ست #آغوش تنفس رابگشاییم #چشمهاے جان رابکار گیریم آهنگ آرامش رابنوازیم 🌻سلام صبح زیباتون بخیر🌻

رایحهٔ خوش #زندگے با#لبخند صبح آغازمیشود و لبخندزیباے زمان بارایحهٔ دلنشین صبح همراه ست #آغوش تنفس رابگشاییم #چشمهاے جان رابکار گیریم آهنگ آرامش رابنوازیم 🌻سلام صبح زیباتون بخیر🌻

۱۱ تیر 1397
33
چند روز کہ نباشے، نبودنت،،، عادے مے شود !!!! حتی براے خاص ترین آدم هاے #زندگے ات..... 👌

چند روز کہ نباشے، نبودنت،،، عادے مے شود !!!! حتی براے خاص ترین آدم هاے #زندگے ات..... 👌

۱۰ دی 1396
25
تو#زندگے تو#عشقے تو#بهترینے تو#دنیامے

تو#زندگے تو#عشقے تو#بهترینے تو#دنیامے

۲۲ آذر 1396
42
شب آرامے بود مے‌روم در ایوان ، تا بپرسم از خود #زندگے یعنے چه؟ مادرم سینے چایـے در دست گلِ لبخندے چید ، هدیه‌اش داد به من خواهرم تکه نانے آورد ، آمد آنجا لب ...

شب آرامے بود مے‌روم در ایوان ، تا بپرسم از خود #زندگے یعنے چه؟ مادرم سینے چایـے در دست گلِ لبخندے چید ، هدیه‌اش داد به من خواهرم تکه نانے آورد ، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعرے آورد ، تکیه بر پشتے داد #شعر زیبایـے خواند ، ...

۱۶ مهر 1396
123
یہ #وقتایے ڪہ #دلم میگیره…😞 #گریہ نمیڪنم یہ #لبخند ڪش دارتلخ میزنم😏 #پاهامو تڪون میدم‌…😶 با #موهام ور میرم…🙆🏻 بعد #پوست لبمو میڪنم👄 #بغضمو میخورم🙂 ڪہ یہ وقت #اشڪ نشہ…🙃 بعدپامیشم #خودمو تو آینہ نگاه ...

یہ #وقتایے ڪہ #دلم میگیره…😞 #گریہ نمیڪنم یہ #لبخند ڪش دارتلخ میزنم😏 #پاهامو تڪون میدم‌…😶 با #موهام ور میرم…🙆🏻 بعد #پوست لبمو میڪنم👄 #بغضمو میخورم🙂 ڪہ یہ وقت #اشڪ نشہ…🙃 بعدپامیشم #خودمو تو آینہ نگاه میڪنم👀 یہ #لبخند دیگہ تحویل خودم میدم🙂 بعدشم یہ #چایے تلخ میریزم☕️ یہ #موسیقے غمگین ...

۳ شهریور 1396
151
⇐مانـنـد #انرژے #هسته_اے ⇐بــودن تـــــ💓ـــــو ⇐در #زندگے من ⇐حَق #مُسَلَّم است😍 چشم بادومی خوشکلم ❤💙

⇐مانـنـد #انرژے #هسته_اے ⇐بــودن تـــــ💓ـــــو ⇐در #زندگے من ⇐حَق #مُسَلَّم است😍 چشم بادومی خوشکلم ❤💙

۲۸ مرداد 1396
24
مگر ‌چندبار #زندگے میکنیم که حتی نمیتوانیم در همان بُرهه از زندگیِ مان #عاشق بمانیم و عاشقی کنیم ما گیجِ #دوستت_دارم های یک طرفه شده ایم تا کسی #احساسش و #خواستنش را به رویمان می ...

مگر ‌چندبار #زندگے میکنیم که حتی نمیتوانیم در همان بُرهه از زندگیِ مان #عاشق بمانیم و عاشقی کنیم ما گیجِ #دوستت_دارم های یک طرفه شده ایم تا کسی #احساسش و #خواستنش را به رویمان می آورد #سرد میشویم جوابِ پیام هایش را یکی در میان میدهیم و به خود میگوییم ...

۲۳ مرداد 1396
35
شاعرے در قطارِ #قم _#مشهد چاے مےخورد و زیرِ لب مےگفت: شڪ ندارم ڪہ #زندگے یعنے طعمِ #سوهان و #زعفران #بانـو ... #حضرت_معصومه (س) #کریمه_اهل_بیت (س) #عمه_سادات #امام_رئوف (ع) #علی_بن_موسی_الرضا (ع) #دهه_کرامت #روز_دختر

شاعرے در قطارِ #قم _#مشهد چاے مےخورد و زیرِ لب مےگفت: شڪ ندارم ڪہ #زندگے یعنے طعمِ #سوهان و #زعفران #بانـو ... #حضرت_معصومه (س) #کریمه_اهل_بیت (س) #عمه_سادات #امام_رئوف (ع) #علی_بن_موسی_الرضا (ع) #دهه_کرامت #روز_دختر

۲ مرداد 1396
114
یہ #وقتایے ڪہ #دلم میگیره…😞 #گریہ نمیڪنم یہ #لبخند ڪش دار تلخ میزنم😏 #پاهامو تڪون میدم‌…😶 با #موهام ور میرم…🙆 🏻 بعد #پوست لبمو میڪنم👄 #بغضمو میخورم🙂 ڪہ یہ وقت #اشڪ نشہ…🙃 بعد پا میشم ...

یہ #وقتایے ڪہ #دلم میگیره…😞 #گریہ نمیڪنم یہ #لبخند ڪش دار تلخ میزنم😏 #پاهامو تڪون میدم‌…😶 با #موهام ور میرم…🙆 🏻 بعد #پوست لبمو میڪنم👄 #بغضمو میخورم🙂 ڪہ یہ وقت #اشڪ نشہ…🙃 بعد پا میشم #خودمو تو آینہ نگاه میڪنم👀 یہ #لبخند دیگہ تحویل خودم میدم🙂 بعدشم یہ #چایے تلخ ...

۲۹ خرداد 1396
92
یہ #وقتایے ڪہ #دلم میگیره…😞 #گریہ نمیڪنم یہ #لبخند ڪش دارتلخ میزنم😏 #پاهامو تڪون میدم‌…😶 با #موهام ور میرم…🙆🏻 بعد #پوست لبمو میڪنم👄 #بغضمو میخورم🙂 ڪہ یہ وقت #اشڪ نشہ…🙃 بعدپامیشم #خودمو تو آینہ نگاه ...

یہ #وقتایے ڪہ #دلم میگیره…😞 #گریہ نمیڪنم یہ #لبخند ڪش دارتلخ میزنم😏 #پاهامو تڪون میدم‌…😶 با #موهام ور میرم…🙆🏻 بعد #پوست لبمو میڪنم👄 #بغضمو میخورم🙂 ڪہ یہ وقت #اشڪ نشہ…🙃 بعدپامیشم #خودمو تو آینہ نگاه میڪنم👀 یہ #لبخند دیگہ تحویل خودم میدم🙂 بعدشم یہ #چایے تلخ میریزم☕️ یہ #موسیقے غمگین ...

۲۸ خرداد 1396
99
از میوه فروشے پرسیدند : #زندگے یعنےچہ؟ گفت : دست چین خوبےها در #صندوقچہ_دل ! 🍃 🌷 زیباترین تعبیر زندگےبہ کامتان🌷

از میوه فروشے پرسیدند : #زندگے یعنےچہ؟ گفت : دست چین خوبےها در #صندوقچہ_دل ! 🍃 🌷 زیباترین تعبیر زندگےبہ کامتان🌷

۹ فروردین 1396
25
❤ #تو 💏 نبأشے #دلیلے وأسہ ادأمہ #زندگے نیس💕 #تو 💏 نباشے #زنده باشم ڪہ چے #بشـہ 💕

❤ #تو 💏 نبأشے #دلیلے وأسہ ادأمہ #زندگے نیس💕 #تو 💏 نباشے #زنده باشم ڪہ چے #بشـہ 💕

۱۰ اسفند 1395
26
#زندگے💙

#زندگے💙

۱۴ بهمن 1395
21