نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زندگی_خود_را_بدون_فکر_کردن_سپری_کنید (۱ تصویر)

خب الان دیگه همه میدونین کل زندگیم بخاطر ترس از مرگ گند شده یا بیشتر توضیح بدم😐😐😂😂😂 #از_مرگ_نترسید #عاشق_مرگ_باشید #مرگ_چیز_خوبیست #زندگی_خود_را_بدون_فکر_کردن_سپری_کنید #مرگ_حق_نیست #مرگ_عشق_است #مرگ_قرمز_است #لنگ_قرمز_است #لنگ_قرمز_موجب_مرگ_کیسه_میشود حال کردین از کجا ب کجا رسیدم😐

خب الان دیگه همه میدونین کل زندگیم بخاطر ترس از مرگ گند شده یا بیشتر توضیح بدم😐😐😂😂😂 #از_مرگ_نترسید #عاشق_مرگ_باشید #مرگ_چیز_خوبیست #زندگی_خود_را_بدون_فکر_کردن_سپری_کنید #مرگ_حق_نیست #مرگ_عشق_است #مرگ_قرمز_است #لنگ_قرمز_است #لنگ_قرمز_موجب_مرگ_کیسه_میشود حال کردین از کجا ب کجا رسیدم😐

۱۰ مهر 1398
9K