نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زندگی (۱۴۱۴ تصویر)

حال میده ناز کنی، تا نوازشت کنم🙄 بیخودی قهر کنی، غرق خواهشت کنم 🙃 دل بدم به خنده هات، سپر بلات بشم 😌 الهی تصدقت الهی فدات بشم... 😊 🌹 مگه می‌تونم تورو، با کسی ...

حال میده ناز کنی، تا نوازشت کنم🙄 بیخودی قهر کنی، غرق خواهشت کنم 🙃 دل بدم به خنده هات، سپر بلات بشم 😌 الهی تصدقت الهی فدات بشم... 😊 🌹 مگه می‌تونم تورو، با کسی عوض کنم 😓 لعنتی صدام بزن، هی بگو تا حظ کنم 😍 ⚘ * #خواننده ...

۷ ساعت پیش
7K
شعر میگفتیم و خوش بودیم اما #ناگهان🙄🌹 چشم‌های یک نفر دسته گلی بر آب داد!!🙃⚘ #لاادری 😓 #دست_گل_به_آب_داده 😅👉 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان ...

شعر میگفتیم و خوش بودیم اما #ناگهان🙄🌹 چشم‌های یک نفر دسته گلی بر آب داد!!🙃⚘ #لاادری 😓 #دست_گل_به_آب_داده 😅👉 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه #شاد

۷ ساعت پیش
7K
مݧ اسم تو را بہ مادرم گفتم و گفت🙄 🌹 در خواب همیشہ میبرے نامش را...😊 ⚘ #هیچی_دیگه_رسوا_شدم😂 #تو_خوابم_ولم_نمیکنه😢 #رسوا_نشیم_صلوات 🙃 * خواستگاری خانواده دختر از خانواده پسر ایراد داره؟ * خواستگاری دختر خانم از ...

مݧ اسم تو را بہ مادرم گفتم و گفت🙄 🌹 در خواب همیشہ میبرے نامش را...😊 ⚘ #هیچی_دیگه_رسوا_شدم😂 #تو_خوابم_ولم_نمیکنه😢 #رسوا_نشیم_صلوات 🙃 * خواستگاری خانواده دختر از خانواده پسر ایراد داره؟ * خواستگاری دختر خانم از آقا پسر ایراد داره؟ * چرا گفته میشه پسر باید خواستگار باشه؟ * چرا دختر ...

۸ ساعت پیش
7K
سر به زیر و ساکت و بے دست و پا میرفت دلـ🙄🌹 یک نظر روے تو را دید و حواسش پرت شد🙃⚘ #لاادری 😊 #حالا_چاره_چیه_خو 😓 #عشق_دریک_نگاه_ایشونن👆😀 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب ...

سر به زیر و ساکت و بے دست و پا میرفت دلـ🙄🌹 یک نظر روے تو را دید و حواسش پرت شد🙃⚘ #لاادری 😊 #حالا_چاره_چیه_خو 😓 #عشق_دریک_نگاه_ایشونن👆😀 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر ...

۱۰ ساعت پیش
10K
عشق تو اَنداخت من را بَر زَبان و

عشق تو اَنداخت من را بَر زَبان و"شُهره" کرد!ر🙃 🌹 هَمچو "مَعصومی نژاد" و شِدّت "رُرُم" گُفتنَش!😄 ⚘ #حمید_معصومی_نژااد_رررم 😅 👉 #عشقای_پاک_مسلمونی😊 🖐 #لاادری 😁 ☝ ️ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر ...

۲۰ ساعت پیش
23K
چادرت غیراز خدا ازخلق هم دل می‌برد🙄⚘ حظ ِ لبخند تو را اشعار فاضل می برد...😊🌹 #لادری 😓 #با_حجاب_طوریا 🙃 #چادر_فقط_دومتر_پارچه_نیست 😌☝️ #ممنون_که_دیگه_راحتتر_میشه_نگاهو_مهار_کرد ☺🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه ...

چادرت غیراز خدا ازخلق هم دل می‌برد🙄⚘ حظ ِ لبخند تو را اشعار فاضل می برد...😊🌹 #لادری 😓 #با_حجاب_طوریا 🙃 #چادر_فقط_دومتر_پارچه_نیست 😌☝️ #ممنون_که_دیگه_راحتتر_میشه_نگاهو_مهار_کرد ☺🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه ...

۲۳ ساعت پیش
14K
تـو آرزویِ قنوت نمـاز مَـن شـده ای 😓 🌹 ببیـن! برای تو روزی سه بـار می گریم...!😢 ⚘ #مطلوب_رو_نمیدن_که 😔 👉 #دعاهاتون_مستجاب 🙃 🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه ...

تـو آرزویِ قنوت نمـاز مَـن شـده ای 😓 🌹 ببیـن! برای تو روزی سه بـار می گریم...!😢 ⚘ #مطلوب_رو_نمیدن_که 😔 👉 #دعاهاتون_مستجاب 🙃 🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه ...

۲۳ ساعت پیش
13K
رفتن بہ هیئت با شما یعنے ڪہ بندہ 🙄🌹 اجر دعاهاے قنوتم را گرفتم...😊⚘ #مذهبے_ها_عاشق_ترند بخدا 😌 ‌ ‌ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان ...

رفتن بہ هیئت با شما یعنے ڪہ بندہ 🙄🌹 اجر دعاهاے قنوتم را گرفتم...😊⚘ #مذهبے_ها_عاشق_ترند بخدا 😌 ‌ ‌ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه #شاد

۲۳ ساعت پیش
11K
داشتمـ

داشتمـ "قالـ رسـولـ اللهـ " میگفتمـ که یـار😍 🙄 ⚘ خیرهـ شد در چشمـ منـ گفتـ : "النکاحـ سنتیـ"😳 😂 🌹 * #النکاح_سنتی 👈 "النِّکَاحُ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی ازدواج، سنّت من است. هر کس از سنّت من رویگردان شود از من نیست." ☺😒🖐 * #ازدواج_آسان منظوره‌ها ...

۱ روز پیش
16K
چادر عربی باعث این شد که بخوانم 🙄🌹 با هر قدمت من ذهبا و ذهبوا را!🙃⚘ #تا_چش_بعضیا_درآد 😊 #والا_ک 😅🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب ...

چادر عربی باعث این شد که بخوانم 🙄🌹 با هر قدمت من ذهبا و ذهبوا را!🙃⚘ #تا_چش_بعضیا_درآد 😊 #والا_ک 😅🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه #شاد

۱ روز پیش
15K
جذابیتم دیگه حدی داره💙💙💙💙 #زندگی

جذابیتم دیگه حدی داره💙💙💙💙 #زندگی

۱ روز پیش
4K
آنقدَر چادر قشنگت کرده که بی اختیار 🙄 از تمام بی حجابی هـا دلم بیزار شد...🌹⚘ * #ما_اینگونه_میپسندیم_والا ☺🖐 * #از_تمام_بی_حجابی_ها_دلم_بیزار_شد😞 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت ...

آنقدَر چادر قشنگت کرده که بی اختیار 🙄 از تمام بی حجابی هـا دلم بیزار شد...🌹⚘ * #ما_اینگونه_میپسندیم_والا ☺🖐 * #از_تمام_بی_حجابی_ها_دلم_بیزار_شد😞 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه ...

۱ روز پیش
15K
ای که داری با دل من قصد جنگ🌹 صورت خودرا گرفتی از چه تنگ؟🤔 پیش چشـــمان تو، لُنگ انداخته😥 آلت قتــــــاله ی تیمور لنگ ⚘⛏ #والا_بااون_پوشیه 😍 #تو_عکس_پسره_ابرو_برداشته_بود 😒 #بچه_مذهبی_دنبال_قرتی_بازی_نیستا 😞 #لطفا_کسی_ابرو_گرفته_و_دماغ_عروسکی_نپسنده😓 #تا_منقرض_شه_این_ضدفرهنگ_غلط 😖 (چ ...

ای که داری با دل من قصد جنگ🌹 صورت خودرا گرفتی از چه تنگ؟🤔 پیش چشـــمان تو، لُنگ انداخته😥 آلت قتــــــاله ی تیمور لنگ ⚘⛏ #والا_بااون_پوشیه 😍 #تو_عکس_پسره_ابرو_برداشته_بود 😒 #بچه_مذهبی_دنبال_قرتی_بازی_نیستا 😞 #لطفا_کسی_ابرو_گرفته_و_دماغ_عروسکی_نپسنده😓 #تا_منقرض_شه_این_ضدفرهنگ_غلط 😖 (چ دختر، چ پسر) #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس ...

۱ روز پیش
15K
استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #هدف_از_زندگی ، بیرون از #زندگی است و آن #جاودانگی است. #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #هدف_زندگی #زندگی_جاوید #زندگی_جاودانه #حیات_ابدی #زندگی_ابدی #مذهبی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #هدف_از_زندگی ، بیرون از #زندگی است و آن #جاودانگی است. #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #هدف_زندگی #زندگی_جاوید #زندگی_جاودانه #حیات_ابدی #زندگی_ابدی #مذهبی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱ روز پیش
4K
دیدمتـ لرزید دستم، چادر اُفتاد از سرمــ☹ ️ یک نفر پرسیدخوبی، گفتم: اڪنون بهترم😌 زیر لبـ با اخمـ گفتی، چادرتـ را جمع ڪن😡 خنده رو،آهستـه تر گفتم: اطاعت سرورم 😍 * #عرضی_نیست_و_تمام 😊🌹🖐 * #ازین_مدل_تمکینا ...

دیدمتـ لرزید دستم، چادر اُفتاد از سرمــ☹ ️ یک نفر پرسیدخوبی، گفتم: اڪنون بهترم😌 زیر لبـ با اخمـ گفتی، چادرتـ را جمع ڪن😡 خنده رو،آهستـه تر گفتم: اطاعت سرورم 😍 * #عرضی_نیست_و_تمام 😊🌹🖐 * #ازین_مدل_تمکینا 🙄⚘👉 * #ازین_غیرتا 😌☝️ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه ...

۱ روز پیش
31K
#تقدیم_به_همه_شما_دوستان_مهربون #سلاااام... آخرین پنج شنبه مهرماهتون بخیر و خوشی امروز هر چی ارزوی خوبه نثار شما.. براتون : یک #دل شاد یک #لب خندون یک #زندگی اروم یک #خانواده صمیمی و یک #دنیا سلامتی و ...

#تقدیم_به_همه_شما_دوستان_مهربون #سلاااام... آخرین پنج شنبه مهرماهتون بخیر و خوشی امروز هر چی ارزوی خوبه نثار شما.. براتون : یک #دل شاد یک #لب خندون یک #زندگی اروم یک #خانواده صمیمی و یک #دنیا سلامتی و شادی ارزومندم روزتون شاد و زیبا.. #کیان_حمید #پنج‌شنبه_۲۷مهر۱۳۹۶

۱ روز پیش
4K
گفتے مـرا بہ عشقـ ڪہ باید ز ِجانْـ گذشتـ ...🙄 🌹 جانمـ توئے ؛ چگونہ توانمـ از اٰنـ گذشتـ 😊 ⚘ #جانان 🙃 👉 #عشق_فقط_حلالش_خوبه 😍 🖐 #محبت_به_هم_یعنی_مسلمونی ☺☝️ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا ...

گفتے مـرا بہ عشقـ ڪہ باید ز ِجانْـ گذشتـ ...🙄 🌹 جانمـ توئے ؛ چگونہ توانمـ از اٰنـ گذشتـ 😊 ⚘ #جانان 🙃 👉 #عشق_فقط_حلالش_خوبه 😍 🖐 #محبت_به_هم_یعنی_مسلمونی ☺☝️ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه ...

۱ روز پیش
34K
استخاره مے ڪنم براے تـــــو🙄 آنقدر ✽گُــلـــے✽ 🌹 ڪه از میان سوره ها ۞نحـــــل۞ باز مے شود😊 ⚘ #این_گل_اختصاصیه_هااا🙃 👉 #هیچ_زنبور_دیگه‌ای_حق_ویز_ویز_نداره_اینجا 😒 🖐 ▪ پیامبر اکرم(ص): بهترین زنـان شما آن زنی است که برای شوهرش ...

استخاره مے ڪنم براے تـــــو🙄 آنقدر ✽گُــلـــے✽ 🌹 ڪه از میان سوره ها ۞نحـــــل۞ باز مے شود😊 ⚘ #این_گل_اختصاصیه_هااا🙃 👉 #هیچ_زنبور_دیگه‌ای_حق_ویز_ویز_نداره_اینجا 😒 🖐 ▪ پیامبر اکرم(ص): بهترین زنـان شما آن زنی است که برای شوهرش آرایش و زینت می‌کند، اما از بیـگانگان خــــود را می پوشاند. 📚 وسائل الشیعة، ج ...

۱ روز پیش
14K
پـــــدرمـ گفتـ سر سُفره دعایــــے بکنید😌 ناگـــــهانـ داد زدم : دلبر منـ را برسانـ😐 ❤ ️ #حیالطفا😒 #چش_سفید 😞 #عادم_نشده_هنو 😅 ☝ ️ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس ...

پـــــدرمـ گفتـ سر سُفره دعایــــے بکنید😌 ناگـــــهانـ داد زدم : دلبر منـ را برسانـ😐 ❤ ️ #حیالطفا😒 #چش_سفید 😞 #عادم_نشده_هنو 😅 ☝ ️ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده ...

۲ روز پیش
31K
پدرم گفت:پسر جان ، به کسی دل ندهی😒 دل که نه، حضرت بانو سر و جان را برده است😊⚘ مادرم گفت:که عاشق نشوی..🤔 گفتم؛ چشم...😶 چشم های تو مرا بی خبر از چشمم کرد😁🌹 #ماشاءالله_چه_حرف_گوش_کن ...

پدرم گفت:پسر جان ، به کسی دل ندهی😒 دل که نه، حضرت بانو سر و جان را برده است😊⚘ مادرم گفت:که عاشق نشوی..🤔 گفتم؛ چشم...😶 چشم های تو مرا بی خبر از چشمم کرد😁🌹 #ماشاءالله_چه_حرف_گوش_کن 😊👉 #بح_بح_به_حضرت_دوست😁 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه ...

۲ روز پیش
12K