نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زنان_ایران (۲ تصویر)

#آپارنیک همسر رستم فرخزاد که همچون یک شیر زن به همراه او تا آخرین قطره خون با تازیان متجاوز جنگید. #زنان_ایران #شیر_زنان #رستم_فرخزاد

#آپارنیک همسر رستم فرخزاد که همچون یک شیر زن به همراه او تا آخرین قطره خون با تازیان متجاوز جنگید. #زنان_ایران #شیر_زنان #رستم_فرخزاد

۲ شهریور 1396
167
زنان یک جامعه را محدود کنید، آنها را توسری خور و حقیر کنید، تمسخرشان کنید ... من تضمین میدهم چنین جامعه ای، هزار سال هم که بگذرد پیشرفت نخواهد کرد! #چرچیل #زن #زنان #زنان_ایران #جامعه

زنان یک جامعه را محدود کنید، آنها را توسری خور و حقیر کنید، تمسخرشان کنید ... من تضمین میدهم چنین جامعه ای، هزار سال هم که بگذرد پیشرفت نخواهد کرد! #چرچیل #زن #زنان #زنان_ایران #جامعه

۱ شهریور 1396
198