نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زمستانے (۲ تصویر)

نہ #زمستانے باش ڪہ بلرزانے و نہ تابستانے باش ڪہ بسوزانے بهارے باش ڪہ برویانے …

نہ #زمستانے باش ڪہ بلرزانے و نہ تابستانے باش ڪہ بسوزانے بهارے باش ڪہ برویانے …

۲۶ اسفند 1395
3K
هر از چندگاهے باخودت خلوت کن خود را به جشنے تک نفره #دعوت کن براے آن تک #مهمانت که خودت هستے تدارک ببین یک #فنجان #چاے #داغ به همراه تکه اے شکلات با آرامشے ناب ...

هر از چندگاهے باخودت خلوت کن خود را به جشنے تک نفره #دعوت کن براے آن تک #مهمانت که خودت هستے تدارک ببین یک #فنجان #چاے #داغ به همراه تکه اے شکلات با آرامشے ناب بدون هیچگونه #دلهره یا #ترسے به آینده فکرکن ومانندِ #بهارے گرم پس از #زمستانے پوشیده ...

۳ آبان 1394
3K