نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ریسمان (۲ تصویر)

آری! شما #تزویر را نمی شناسید.. تزویر اگر بداند عرق خوری هم رای دارد، شعارش را خواهد داد حتی با لباس #روحانیت #آزادی #ریسمان #کهنه #کوچه_چپ #کارنامت_چیه؟! #دروغ #بی_حجابی #زن

آری! شما #تزویر را نمی شناسید.. تزویر اگر بداند عرق خوری هم رای دارد، شعارش را خواهد داد حتی با لباس #روحانیت #آزادی #ریسمان #کهنه #کوچه_چپ #کارنامت_چیه؟! #دروغ #بی_حجابی #زن

۱۸ اردیبهشت 1396
4K
#خدایا ،،،، #ما برای داشتن دستهای تو #ریسمان نبسته ایم ، دل بسته ایم #همین که حال دلمان خوب #باشد #برای مان کافیست #الهی که حال دلتان خوب #باشد #شبتون سر شار از ارامش

#خدایا ،،،، #ما برای داشتن دستهای تو #ریسمان نبسته ایم ، دل بسته ایم #همین که حال دلمان خوب #باشد #برای مان کافیست #الهی که حال دلتان خوب #باشد #شبتون سر شار از ارامش

۲۱ دی 1395
9K