نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روی_خوش (۲ تصویر)

🔴 نظر رهبر انقلاب درباره نگاه درست به خطاهای ظاهری جوانان دلباخته به اهداف و آرمانهای انقلاب چیست؟ 🔹 خودتان را مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال کنید، بعد به این کانونهای فرهنگی ...

🔴 نظر رهبر انقلاب درباره نگاه درست به خطاهای ظاهری جوانان دلباخته به اهداف و آرمانهای انقلاب چیست؟ 🔹 خودتان را مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال کنید، بعد به این کانونهای فرهنگی - هنری بروید و پذیرای جوانها باشید. با #روی_خوش هم پذیرا باشید؛ با #سماحت، با ...

۲۸ اردیبهشت 1396
10K
○ همسرانِ #جانبازان بدانند که اجر آنها در #خدمت_صادقانه و با #روی_خوش یکی از بزرگترین #ایثار هاست، یکی از برجسته‌ترین #جهاد هاست؛ ◘ #پرستاران و همسرانی که پروانه‌وار گرد جانباز #قطع_نخاعی، #جانباز_گردنی میچرخند، برای اینکه ...

○ همسرانِ #جانبازان بدانند که اجر آنها در #خدمت_صادقانه و با #روی_خوش یکی از بزرگترین #ایثار هاست، یکی از برجسته‌ترین #جهاد هاست؛ ◘ #پرستاران و همسرانی که پروانه‌وار گرد جانباز #قطع_نخاعی، #جانباز_گردنی میچرخند، برای اینکه #آسایش او را فراهم کنند، ادامه‌ی زندگی راحت او را ممکن کنند. من واقعاً از ...

۲۲ اردیبهشت 1395
2K