نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رویای_صادقه (۵ تصویر)

💠نوشته های محمد جواد / پنجاه و دو 🌷 ... می گفت: خواب دیدم رزمایش بود همه بودن، #محمودرضا هم اومد، با لباس سبز لجنی... لباس رزم... مهربون بود، مثل همیشه؛ خندون بود، مثل همیشه؛ ...

💠نوشته های محمد جواد / پنجاه و دو 🌷 ... می گفت: خواب دیدم رزمایش بود همه بودن، #محمودرضا هم اومد، با لباس سبز لجنی... لباس رزم... مهربون بود، مثل همیشه؛ خندون بود، مثل همیشه؛ خیلی صمیمی و مهربون حرف زدیم، لابلای حرفهامون، گفتم: محمود چطور شد #شهید شدی؟! چطور ...

۲۲ مرداد 1398
10K
بعد از جمع شدن بساط #داعش از طریق نظامی، جا داره یادی کنیم از سردار دیپلماسی، امیرکبیر زمان، الگوی مذاکره... استاد محمد جواد ظریف #وعده_صادق #رویای_صادقه

بعد از جمع شدن بساط #داعش از طریق نظامی، جا داره یادی کنیم از سردار دیپلماسی، امیرکبیر زمان، الگوی مذاکره... استاد محمد جواد ظریف #وعده_صادق #رویای_صادقه

۵ آذر 1396
3K
#رویای_صادقه دختر داشت از خوابی که شب گذشته دیده بود برای مادر سخن می گفت: «مادر خواب دیدم که در باغ سرسبز و پردرختی نشسته ام. نهرهای روان و میوه های فراوان در آن جا ...

#رویای_صادقه دختر داشت از خوابی که شب گذشته دیده بود برای مادر سخن می گفت: «مادر خواب دیدم که در باغ سرسبز و پردرختی نشسته ام. نهرهای روان و میوه های فراوان در آن جا وجود داشت. #ماه و #ستارگان می درخشیدند و من به آن ها چشم دوخته بودم ...

۲۱ اسفند 1395
8K
#رویای_صادقه باز دوباره خواب امامو دیدم خم شدم و دستشونو بوسیدم امام مون دستی کشید رو سرم گفت چه خبر؟ حالت خوبه اکبرم؟ جت اسکیا حالتو جا آورده؟ فائزه تون ساندویچاشو خورده؟ چه میکنی با ...

#رویای_صادقه باز دوباره خواب امامو دیدم خم شدم و دستشونو بوسیدم امام مون دستی کشید رو سرم گفت چه خبر؟ حالت خوبه اکبرم؟ جت اسکیا حالتو جا آورده؟ فائزه تون ساندویچاشو خورده؟ چه میکنی با زندگی ساده ات؟ ردیف شده اوضاع خانواده ات؟ گفتم آقا مشکل ما همینه خبر داری ...

۷ فروردین 1395
626
#رویای_صادقه باز دوباره خواب امامو دیدم خم شدم و دستشونو بوسیدم امام مون دستی کشید رو سرم گفت چه خبر؟ حالت خوبه اکبرم؟ جت اسکیا حالتو جا آورده؟ فائزه تون ساندویچاشو خورده؟ چه میکنی با ...

#رویای_صادقه باز دوباره خواب امامو دیدم خم شدم و دستشونو بوسیدم امام مون دستی کشید رو سرم گفت چه خبر؟ حالت خوبه اکبرم؟ جت اسکیا حالتو جا آورده؟ فائزه تون ساندویچاشو خورده؟ چه میکنی با زندگی ساده ات؟ ردیف شده اوضاع خانواده ات؟ گفتم آقا مشکل ما همینه خبر داری ...

۲۷ اسفند 1394
452