نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روکانال_الله_پلاس_بزن (۳ تصویر)

به فیثاغورث حڪیم گفتند: 💠 چه ڪسےاز دشمنےمردم سالم مے‌ماند؟ #گفت: ڪسےڪه هیچ خیر وشرےازاوظاهر نشود 💠 زیراآن ڪه خیرےاز او ظاهر شود اشرار با اودشمنےڪنند واگر شرےاز او ظاهرشود اخیار با اودشمنےڪنند @allahplus #روکانال_الله_پلاس_بزن

به فیثاغورث حڪیم گفتند: 💠 چه ڪسےاز دشمنےمردم سالم مے‌ماند؟ #گفت: ڪسےڪه هیچ خیر وشرےازاوظاهر نشود 💠 زیراآن ڪه خیرےاز او ظاهر شود اشرار با اودشمنےڪنند واگر شرےاز او ظاهرشود اخیار با اودشمنےڪنند @allahplus #روکانال_الله_پلاس_بزن

۴ آذر 1398
123
💠 گویند: شخصےاز جالینوس موعظه خواست #اوجواب_داد: آنچه ڪه مے‌خورےعاید تن مے‌شود 💠 آنچه صدقه مے‌دهے، عاید روح مے‌گردد و آنچه را بگذارےبه دست دیگران مے‌رسد @allahplus #روکانال_الله_پلاس_بزن

💠 گویند: شخصےاز جالینوس موعظه خواست #اوجواب_داد: آنچه ڪه مے‌خورےعاید تن مے‌شود 💠 آنچه صدقه مے‌دهے، عاید روح مے‌گردد و آنچه را بگذارےبه دست دیگران مے‌رسد @allahplus #روکانال_الله_پلاس_بزن

۴ آذر 1398
25
#دین_واندیشه5 اثبات معراج پیامبر (ص) به مشرکان #اثبات_معراج_پیامبر 💠 پیامبر اسلام(ص) برای اثبات معراج خود به مشرکان چه گفت؟ یکی از اتفاق شگفت انگیز در زندگی رسول خدا ماجرای معراج ایشان است که تا قبل ...

#دین_واندیشه5 اثبات معراج پیامبر (ص) به مشرکان #اثبات_معراج_پیامبر 💠 پیامبر اسلام(ص) برای اثبات معراج خود به مشرکان چه گفت؟ یکی از اتفاق شگفت انگیز در زندگی رسول خدا ماجرای معراج ایشان است که تا قبل از آن برای هیچ پیامبری اتفاق نیافتاده بود. پیامبر اسلام(ص) برای اثبات معراج خود به ...

۴ آذر 1398
3K