نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روضہ (۶ تصویر)

#ڪوثرانہ

#ڪوثرانہ

۹ بهمن 1396
6K
#غریب_حسن_ع😔 🍁 🍂 یک #روضہ با کنایہ #نوشتم برای تو #جَعده بہ هیچ وجہ شبیہ #رباب نیست🍁 🍂 #لبیـڪ_یـا_حســـن_ع💚 #اللهـم_عجـل_لولیـڪ_الفـرج🌸

#غریب_حسن_ع😔 🍁 🍂 یک #روضہ با کنایہ #نوشتم برای تو #جَعده بہ هیچ وجہ شبیہ #رباب نیست🍁 🍂 #لبیـڪ_یـا_حســـن_ع💚 #اللهـم_عجـل_لولیـڪ_الفـرج🌸

۲۵ آبان 1396
6K
#غریب_حسن_ع😔 🍁🍂یک #روضہ با کنایہ #نوشتم برای تو #جَعده بہ هیچ وجہ شبیہ #رباب نیست🍁🍂 #لبیـڪ_یـا_حســـن_ع💚 #اللهـم_عجـل_لولیـڪ_الفـرج🌸

#غریب_حسن_ع😔 🍁🍂یک #روضہ با کنایہ #نوشتم برای تو #جَعده بہ هیچ وجہ شبیہ #رباب نیست🍁🍂 #لبیـڪ_یـا_حســـن_ع💚 #اللهـم_عجـل_لولیـڪ_الفـرج🌸

۲۵ آبان 1396
4K
#اربعین❤️ بے جهٺ دنبال برهان و کلام و منطقٻم چاے بعد از #روضہ کافر را مسلمان میکند!

#اربعین❤️ بے جهٺ دنبال برهان و کلام و منطقٻم چاے بعد از #روضہ کافر را مسلمان میکند!

۲۰ مهر 1396
5K
❁﷽❁ #صلےاللہ_علیڪ_یا_أبا_عبداللہ🌷 #ظهر هاے رمضان حال #محرم دارم مجلس #روضۂ_ارباب بہ قلبم دارم #تشنگے، روضۂ سختےسٺ جگر میطلبد حجم این داغ زیاد اسٺ جگر،ڪم دارم #یا_سیدنا_العطشان♥️ ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ #صلےاللہ_علیڪ_یا_أبا_عبداللہ🌷 #ظهر هاے رمضان حال #محرم دارم مجلس #روضۂ_ارباب بہ قلبم دارم #تشنگے، روضۂ سختےسٺ جگر میطلبد حجم این داغ زیاد اسٺ جگر،ڪم دارم #یا_سیدنا_العطشان♥️ ❥ @arbabhosein

۱۶ خرداد 1396
27K