نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روضـ (۲ تصویر)

❁﷽❁ #روضـہ ‌امشب اگر و شاید و اما دارد در خودش قصہ‌ے یڪ #دختـرتنها دارد #شب‌سـوم شب سختے اسٺ خدا رحم ڪند روضـہ امشب نَمے از روضہ‌ے #زهرا دارد #رقیـہ_جان💔 #بمیـرم_برات_خانوم 😭💔

❁﷽❁ #روضـہ ‌امشب اگر و شاید و اما دارد در خودش قصہ‌ے یڪ #دختـرتنها دارد #شب‌سـوم شب سختے اسٺ خدا رحم ڪند روضـہ امشب نَمے از روضہ‌ے #زهرا دارد #رقیـہ_جان💔 #بمیـرم_برات_خانوم 😭💔

۱۷ شهریور 1398
3K
#روضـہ ‌امشب اگر و شاید و اما دارد در خودش قصہ‌ے یڪ #دختـرتنها دارد #شب‌سـوم شب سختے اسٺ خدا رحم ڪند روضـہ امشب نَمے از روضہ‌ے #زهرا دارد #رقیـہ_جان #آجرک_الله_یابقیه_الله

#روضـہ ‌امشب اگر و شاید و اما دارد در خودش قصہ‌ے یڪ #دختـرتنها دارد #شب‌سـوم شب سختے اسٺ خدا رحم ڪند روضـہ امشب نَمے از روضہ‌ے #زهرا دارد #رقیـہ_جان #آجرک_الله_یابقیه_الله

۱۲ شهریور 1398
4K