نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روشنک_آرامش (۶۳ تصویر)

😍❤️ . انگشت‌هایت را تکان بده از انجماد خسته‌ام.. دست‌هایم را بجنبان و بر طولانی‌ترین خط فرضیِ زمین به آیینِ رقصندگان همراهی‌ام کن.. پیراهنم را از گلبرگ‌هایِ یاس بباف و موهایِ سیاهِ بلندم را بی ...

😍❤️ . انگشت‌هایت را تکان بده از انجماد خسته‌ام.. دست‌هایم را بجنبان و بر طولانی‌ترین خط فرضیِ زمین به آیینِ رقصندگان همراهی‌ام کن.. پیراهنم را از گلبرگ‌هایِ یاس بباف و موهایِ سیاهِ بلندم را بی هیچ آرایشی به شانه‌هایم بنشان.. مرا بچرخان بر مدارِ دلنشینِ چشم‌هایت مرا به موسیقیِ نگاهت ...

۱ روز پیش
3K
° چه شب های درازی اشک در هاون اندوه کوبیدم! نخوابیدنم را به پایِ قدم های نیامده ات بگذار و خط عمیق پیشانی ام را به حساب سرنوشت. دروغ نیست! زنها همیشه در ساعت عاشق ...

° چه شب های درازی اشک در هاون اندوه کوبیدم! نخوابیدنم را به پایِ قدم های نیامده ات بگذار و خط عمیق پیشانی ام را به حساب سرنوشت. دروغ نیست! زنها همیشه در ساعت عاشق شدنشان مرده اند! #روشنک_آرامش

۷ روز پیش
6K
° چه شب های درازی اشک در هاون اندوه کوبیدم! نخوابیدنم را به پایِ قدم های نیامده ات بگذار و خط عمیق پیشانی ام را به حساب سرنوشت. دروغ نیست! زنها همیشه در ساعت عاشق ...

° چه شب های درازی اشک در هاون اندوه کوبیدم! نخوابیدنم را به پایِ قدم های نیامده ات بگذار و خط عمیق پیشانی ام را به حساب سرنوشت. دروغ نیست! زنها همیشه در ساعت عاشق شدنشان مرده اند! #روشنک_آرامش

۷ روز پیش
4K
چشمانت ضمانت عاشقانہ هاے بہ بار نِشَستہ، تحریم می کنم نبودنت را...❗️ #روشنک_آرامش #ازدواج

چشمانت ضمانت عاشقانہ هاے بہ بار نِشَستہ، تحریم می کنم نبودنت را...❗️ #روشنک_آرامش #ازدواج

۶ آبان 1398
3K
چشمانت ضمانت عاشقانہ هاے بہ بار نِشَستہ، تحریم می کنم نبودنت را...❗️ #روشنک_آرامش #مدل_لباس #ازدواج

چشمانت ضمانت عاشقانہ هاے بہ بار نِشَستہ، تحریم می کنم نبودنت را...❗️ #روشنک_آرامش #مدل_لباس #ازدواج

۴ آبان 1398
4K
شهریورترین ماهِ منی دلهره ی آمدنت که هیچ فکر رفتنت بی تابم می کند ... دست هایت را به من بده از #تُ تا پاییز همین چند نفس باقیست ... #روشنک_آرامش❣ https://www.cloob.com/lovableclub

شهریورترین ماهِ منی دلهره ی آمدنت که هیچ فکر رفتنت بی تابم می کند ... دست هایت را به من بده از #تُ تا پاییز همین چند نفس باقیست ... #روشنک_آرامش❣ https://www.cloob.com/lovab...

۲ مهر 1398
7K
📌 #چه شب های درازی اشک در هاون اندوه کوبیدم! نخوابیدنم را به پایِ قدم های نیامده ات بگذار و خط عمیق پیشانی ام را به حساب سرنوشت. دروغ نیست! زنها همیشه در ساعت عاشق ...

📌 #چه شب های درازی اشک در هاون اندوه کوبیدم! نخوابیدنم را به پایِ قدم های نیامده ات بگذار و خط عمیق پیشانی ام را به حساب سرنوشت. دروغ نیست! زنها همیشه در ساعت عاشق شدنشان مرده اند!! #روشنک_آرامش

۲۳ شهریور 1398
4K
✔تو را... از خاطرات چه کسی برداشته ام که سهمِ من نمی شوی؟ دنیا را ... در مُشت های گره کرده ام می نشانم و گلوله های خشم را یکی یکی... در سینه ام خالی ...

✔تو را... از خاطرات چه کسی برداشته ام که سهمِ من نمی شوی؟ دنیا را ... در مُشت های گره کرده ام می نشانم و گلوله های خشم را یکی یکی... در سینه ام خالی می کنم! تقدیر را... سرنوشت را... هر چه که بی تو باشد را نمی خواهم!❤️ ...

۱۳ شهریور 1398
8K
پنج انگشت بود فاصله ی ما که پنجره را به قصد آسمان ترک کردی هنوز صدای هواپیما آسمان آبی دلم را از نفرین فاصله پر می کند پرنده های سیاه پیام آوران دل تنگی اند ...

پنج انگشت بود فاصله ی ما که پنجره را به قصد آسمان ترک کردی هنوز صدای هواپیما آسمان آبی دلم را از نفرین فاصله پر می کند پرنده های سیاه پیام آوران دل تنگی اند که هر پاییز کوچ می کنند به حنجره ی لرزانم مگر سفر چقدر می تواند ...

۲۹ مرداد 1398
18K
پلک هایت آیه های آفرینش ! #چشم که می گشایی گرم می شود #تابستان تنم .. بیدار شو .. #آسمان به خورشید می نازد من به تو ...! #روشنک_آرامش

پلک هایت آیه های آفرینش ! #چشم که می گشایی گرم می شود #تابستان تنم .. بیدار شو .. #آسمان به خورشید می نازد من به تو ...! #روشنک_آرامش

۸ مرداد 1398
4K
چه شب های درازی اشک در هاون اندوه کوبیدم! نخوابیدنم را به پایِ قدم های نیامده ات بگذار و خط عمیق پیشانی ام را به حساب سرنوشت. دروغ نیست! زن ها همیشه در ساعت عاشق ...

چه شب های درازی اشک در هاون اندوه کوبیدم! نخوابیدنم را به پایِ قدم های نیامده ات بگذار و خط عمیق پیشانی ام را به حساب سرنوشت. دروغ نیست! زن ها همیشه در ساعت عاشق شدنشان مرده اند! #روشنک_آرامش

۷ مرداد 1398
6K
پلک هایت آیه های آفرینش ! چشم که می گشایی گرم می شود تابستان تنم .. بیدار شو .. آسمان به خورشید می نازد من به تو ...! #روشنک_آرامش

پلک هایت آیه های آفرینش ! چشم که می گشایی گرم می شود تابستان تنم .. بیدار شو .. آسمان به خورشید می نازد من به تو ...! #روشنک_آرامش

۴ مرداد 1398
3K
در آسمان شب که راه می روی پولک ستاره به جای قدمت می روید چقدر زیبایی ات✨ دنباله دار است.🌙♥️ #روشنک_آرامش

در آسمان شب که راه می روی پولک ستاره به جای قدمت می روید چقدر زیبایی ات✨ دنباله دار است.🌙♥️ #روشنک_آرامش

۹ فروردین 1398
12K
پنج شنبه دخترِ موبلندِ هفته است... آبشارِ موهایش را که باز میکند ، حواسِ هفته پرت می شود بس که زیباست بس که پریشان است ... #روشنک_آرامش

پنج شنبه دخترِ موبلندِ هفته است... آبشارِ موهایش را که باز میکند ، حواسِ هفته پرت می شود بس که زیباست بس که پریشان است ... #روشنک_آرامش

۲۳ اسفند 1397
5K
‌ آمدنت آغازِ پایان است بی تو تقویم ناتمام می ماند سال از نفس می افتد اسفند جان چشم های مرا داری و دست ها و پیشانی مرا... همه می خواهند از تو بگذرند تا ...

‌ آمدنت آغازِ پایان است بی تو تقویم ناتمام می ماند سال از نفس می افتد اسفند جان چشم های مرا داری و دست ها و پیشانی مرا... همه می خواهند از تو بگذرند تا به فصل تازه برسند! #روشنک_آرامش #اسفندتون_پرنشاط

۱ اسفند 1397
9K
اتفاقِ غریبِ تاریکی ست! روزهایم همه اسیر شب اند حرف هایم همیشه آرامند کلماتِ نگفته رویِ لب اند! #روشنک_آرامش
عکس بلند

اتفاقِ غریبِ تاریکی ست! روزهایم همه اسیر شب اند حرف هایم همیشه آرامند کلماتِ نگفته رویِ لب اند! #روشنک_آرامش

۱۱ مهر 1397
28K
خستگی در کنار او؟؟؟ هرگز بوسه هایش همیشه شیرین است ورد عشق است روی لب هایم حرف قلبش همیشه آمین است #روشنک_آرامش

خستگی در کنار او؟؟؟ هرگز بوسه هایش همیشه شیرین است ورد عشق است روی لب هایم حرف قلبش همیشه آمین است #روشنک_آرامش

۲۰ شهریور 1397
5K
شهریورترین ماهِ منی دلهره ی آمدنت که هیچ فکر رفتنت بی تابم می کند دست هایت را به من بده از تو تا پاییز همین چند نفس باقیست! #روشنک_آرامش

شهریورترین ماهِ منی دلهره ی آمدنت که هیچ فکر رفتنت بی تابم می کند دست هایت را به من بده از تو تا پاییز همین چند نفس باقیست! #روشنک_آرامش

۸ شهریور 1397
6K
جمعه خواب هفته را تعبیر می کند زیر لب دعا می خواند و فوت می کند به شنبه ها جمعه انتظارآمدنش را تفسیر می کند بدون او هفته طاقت نمی آورد می میرد! #روشنک_آرامش ‎‌‌‌‌‌

جمعه خواب هفته را تعبیر می کند زیر لب دعا می خواند و فوت می کند به شنبه ها جمعه انتظارآمدنش را تفسیر می کند بدون او هفته طاقت نمی آورد می میرد! #روشنک_آرامش ‎‌‌‌‌‌

۲ شهریور 1397
5K
تو را باید نواخت ... نوشتن دردی از دل تنگی دوا نمی کند باید به جای قلم ساز بدست بگیرم ...! #روشنک_آرامش 🌾🌹🌾🌹🌾

تو را باید نواخت ... نوشتن دردی از دل تنگی دوا نمی کند باید به جای قلم ساز بدست بگیرم ...! #روشنک_آرامش 🌾🌹🌾🌹🌾

۱ مرداد 1397
9K