نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روشنم (۲ تصویر)

#

#""یادت #روشنم #می دارد

۲۵ بهمن 1396
9K
نه رقص بی اراده ی چین های دامنم نه رد بوسه ای که به جا مانده بر تنم نه تاج گل، نه تور، نه پیراهن سفید نه رنگ تازه ای که به موهام میزنم چیزی ...

نه رقص بی اراده ی چین های دامنم نه رد بوسه ای که به جا مانده بر تنم نه تاج گل، نه تور، نه پیراهن سفید نه رنگ تازه ای که به موهام میزنم چیزی به جز خیال تو باعث نمی شود گاهی به یاد داشته باشم که یک #زنم ...

۲۵ فروردین 1395
675