نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روز_قدر (۱ تصویر)

💠 تا تو برخاستی تمام ایران آل عبای تو شد! زیر عبای مهربانیت، زمستان، بهار زیر عبای مهربانیت، یاد غصه ها، فراموش زیر عبای مهربانیت، جاءالحق زیر عبای مهربانیت، باطل، باطل... زیر عبای مهربانی تو ...

💠 تا تو برخاستی تمام ایران آل عبای تو شد! زیر عبای مهربانیت، زمستان، بهار زیر عبای مهربانیت، یاد غصه ها، فراموش زیر عبای مهربانیت، جاءالحق زیر عبای مهربانیت، باطل، باطل... زیر عبای مهربانی تو بود که ترس ها ریخت، دل ها محکم شد شک ها پریدند و یقین آمد! ...

۱۴ خرداد 1397
545