نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روز_جهانی_ناشنوایان (۱ تصویر)

روحانی‌ای که روضه‌خوان ناشنوایان است 🔹۱۴ سال تبلیغ دین با زبان بی‌زبانی! ➖ ابراز تاسف از بی‌توجهی مسؤولین معلولان و به ویژه ناشنوایان محروم از حقوق شهروندی یاد گرفته‌اند تا در مقابل مشکلات و کم ...

روحانی‌ای که روضه‌خوان ناشنوایان است 🔹۱۴ سال تبلیغ دین با زبان بی‌زبانی! ➖ ابراز تاسف از بی‌توجهی مسؤولین معلولان و به ویژه ناشنوایان محروم از حقوق شهروندی یاد گرفته‌اند تا در مقابل مشکلات و کم لطفی ها سکوت کنند #روز_جهانی_ناشنوایان بهانه‌ای شد که به سراغ یکی از روحانیونی که ۱۴ ...

۱۰ مهر 1398
135