نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رودکی (۲۶ تصویر)

#مشاهیر_ادب #رودکی شاعر آغاز قرن چهارم، که به دلیل مقام بلندش «استاد شاعران» و «سلطان شاعران» نام دارد. متولد رودک یا بَنُج سمرقند است عوفی در لباب الاالباب گفته است : «چنان ذکی و تیز ...

#مشاهیر_ادب #رودکی شاعر آغاز قرن چهارم، که به دلیل مقام بلندش «استاد شاعران» و «سلطان شاعران» نام دارد. متولد رودک یا بَنُج سمرقند است عوفی در لباب الاالباب گفته است : «چنان ذکی و تیز فهم بود که در هشت سالگی قرآن تمامت حفظ کرد و قرائت بیاموخت و شعر ...

۳ هفته پیش
10K
گر بر سر نفس خود امیری، مردی بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی مـــردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده‌ای بگیـری، مردی #رودکی

گر بر سر نفس خود امیری، مردی بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی مـــردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده‌ای بگیـری، مردی #رودکی

۱۱ آذر 1397
10K
‌ نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود.. #رودکی صبحتـون به لبخند یار

‌ نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود.. #رودکی صبحتـون به لبخند یار

۲۸ مرداد 1397
11K
نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود.. #رودکی

نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود.. #رودکی

۲۰ مرداد 1397
2K
خوش به حٖال دل فرهاد که در مدت عمر مزه ی تلخ ترین خاطره اش شیرین است #رودکی

خوش به حٖال دل فرهاد که در مدت عمر مزه ی تلخ ترین خاطره اش شیرین است #رودکی

۲۶ خرداد 1397
7K
بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ آموی و درُشتی‌های او زیر پایم پرنیان آید همی #رودکی

بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ آموی و درُشتی‌های او زیر پایم پرنیان آید همی #رودکی

۲۷ اردیبهشت 1397
4K
بر عشق تواَم ، نه صَبر پیداست ، نَه دل بی روی تواَم ، نه عقل بر جاست ، نَه دل این غَم ، که مَراست کوهِ قافَست ، نه غَم این دل ، که ...

بر عشق تواَم ، نه صَبر پیداست ، نَه دل بی روی تواَم ، نه عقل بر جاست ، نَه دل این غَم ، که مَراست کوهِ قافَست ، نه غَم این دل ، که تُراست ، سنگِ خاراست ، نه دِل.... #رودکی

۷ فروردین 1397
4K
#تک_بیت #رودکی بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی

#تک_بیت #رودکی بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی

۸ اسفند 1396
9K
#رودکی

#رودکی

۱۰ دی 1396
9K
قضا گر داد من نستاند از تو ز سوز دل بسوزانم قضا را #رودکی

قضا گر داد من نستاند از تو ز سوز دل بسوزانم قضا را #رودکی

۲۷ آذر 1396
5K
بر عشق توام، نه صبر پیداست نه دل بی روی توام، نه عقل بر جاست نه دل این غم که مراست٬ کوه قاف است نه غم این دل که تو راست، سنگ خاراست نه دل ...

بر عشق توام، نه صبر پیداست نه دل بی روی توام، نه عقل بر جاست نه دل این غم که مراست٬ کوه قاف است نه غم این دل که تو راست، سنگ خاراست نه دل #رودکی

۲۶ آذر 1396
5K
بر عشق توأم، نه صبر پیداست نه دل بی روی توأم، نه عقل بر جاست نه دل این غم که مراست، کوه قاف‌است نه غم این دل که توراست، سنگ خاراست نه دل! #رودکی

بر عشق توأم، نه صبر پیداست نه دل بی روی توأم، نه عقل بر جاست نه دل این غم که مراست، کوه قاف‌است نه غم این دل که توراست، سنگ خاراست نه دل! #رودکی

۱ شهریور 1396
3K
با آن که دلم از غم هجرت خونست شادی به غم توام ز غم افزونست اندیشه کنم هر شب و گویم: یا رب هجرانش چنینست، وصالش چونست؟ #رودکی

با آن که دلم از غم هجرت خونست شادی به غم توام ز غم افزونست اندیشه کنم هر شب و گویم: یا رب هجرانش چنینست، وصالش چونست؟ #رودکی

۲۰ تیر 1396
7K
با صد هزار مردم

با صد هزار مردم "تنهایی" بی صد هزار مردم "تنهایی" #رودکی

۲۵ فروردین 1396
3K
گر بر سر نفس خود امیری، مردی بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی ⁧ #رودکی

گر بر سر نفس خود امیری، مردی بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی ⁧ #رودکی

۲۲ بهمن 1395
6K
الـهی غنـچهٔ امید بگـشای گلی از روضهٔ جاوید بنمای بخندان از لب آن غنچه باغم وزین گل عطرپرور کن دماغم #رودکی

الـهی غنـچهٔ امید بگـشای گلی از روضهٔ جاوید بنمای بخندان از لب آن غنچه باغم وزین گل عطرپرور کن دماغم #رودکی

۷ بهمن 1395
2K
با صد هزار مردم تنهایی بی صد هزار مردم تنهایی #رودکی

با صد هزار مردم تنهایی بی صد هزار مردم تنهایی #رودکی

۲۷ دی 1395
2K
بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ آموی و درشتی راه او زیر پایم پرنیان آید همی..n
عکس بلند

بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ آموی و درشتی راه او زیر پایم پرنیان آید همی..n" #رودکی

۲۶ دی 1395
10K
بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل این غم، که مراست کوه قافست، نه غم این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل #رودکی

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل این غم، که مراست کوه قافست، نه غم این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل #رودکی

۲۸ مرداد 1395
3K
گر بر سر نفس خود امیری، مردی بر کور و کر، ار نکته گیری، مردی مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده ای بگیری، مردی #رودکی

گر بر سر نفس خود امیری، مردی بر کور و کر، ار نکته گیری، مردی مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده ای بگیری، مردی #رودکی

۲۳ مرداد 1395
4K