نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روح_الله_خمینی (۲ تصویر)

عظمت مردی بزرگ در ساختن کاخی مجلل شناخته نمیشود. این نشر تفکرات عظیم یک شخص است که تاریخ را به تعظیم مقابل چنین هیبتی می کشاند . امام ما را آنطور که شایسته او بود ...

عظمت مردی بزرگ در ساختن کاخی مجلل شناخته نمیشود. این نشر تفکرات عظیم یک شخص است که تاریخ را به تعظیم مقابل چنین هیبتی می کشاند . امام ما را آنطور که شایسته او بود گرامی بدارید . دوستت دارم ای آنکه : سخن بر زمین مانده خدا و رسولش ...

۱۴ خرداد 1398
12K
من خدای خمینی را دوست دارم... او خدایی است بزرگ... خدای خمینی همان است که : طلبه ای را در دل ظلمت به جایی کشاند که شاهی را از تخت به زیر کشاند. همان خدای ...

من خدای خمینی را دوست دارم... او خدایی است بزرگ... خدای خمینی همان است که : طلبه ای را در دل ظلمت به جایی کشاند که شاهی را از تخت به زیر کشاند. همان خدای رسول اکرم که ابوسفیان را خوار و بلال حبشی را عزیز گردان. ای روح خدا ...

۱۴ خرداد 1398
21K