نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روانیمون_کردی (۱ تصویر)

#عطر_یاس چادرش سُرمے خوردپادرمیانی می کند بازمی گیردرُخش را،سرگرانی می کند باهمین حُجب وحیای بی حدواندازه اش آخرش این نازنین ماراروانی می کند #عاشقانه_مذهبی #روانیمون_کردی #چادر_تُ_محکم_نگه_دار😍😍😉😉❤❤

#عطر_یاس چادرش سُرمے خوردپادرمیانی می کند بازمی گیردرُخش را،سرگرانی می کند باهمین حُجب وحیای بی حدواندازه اش آخرش این نازنین ماراروانی می کند #عاشقانه_مذهبی #روانیمون_کردی #چادر_تُ_محکم_نگه_دار😍😍😉😉❤❤

۱۵ مرداد 1397
10K