نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رنگـــــم (۲ تصویر)

_آقـــــایه #قشنـــــگم هــــــــــی از همه #رنگـــــم هــــــــــی#♥_♥ +بــــــــــاز #چی میخوای که #داری واسم #شعر میخونی؟>____< _وا...#ایــــــــــش بی ذوق هیچی #نوموخوام بوخودا:'( +اره از #نگـــــات معلومه #هیچی نمیخوای^_^ _إ #معلـــــومه مگه #آقایی؟:-( +آره خخخ.حالا #بگـــــو بینم ...

_آقـــــایه #قشنـــــگم هــــــــــی از همه #رنگـــــم هــــــــــی#♥_♥ +بــــــــــاز #چی میخوای که #داری واسم #شعر میخونی؟>____< _وا...#ایــــــــــش بی ذوق هیچی #نوموخوام بوخودا:'( +اره از #نگـــــات معلومه #هیچی نمیخوای^_^ _إ #معلـــــومه مگه #آقایی؟:-( +آره خخخ.حالا #بگـــــو بینم چی #میخوای؟☺ _اومـــــ #آقــایی هوسه #تولشک کردم خـــــو^_^ +بخـــــاطره یه #ترشـــــک اینهمه #قـــــر دادی؟o_O #_آلـــه ...

۲۳ شهریور 1395
8K
_آقـــــایه #قشنـــــگم هــــــــــی از همه #رنگـــــم هــــــــــی#♥_♥ +بــــــــــاز #چی میخوای که #داری واسم #شعر میخونی؟>____< _وا...#ایــــــــــش بی ذوق هیچی #نوموخوام بوخودا:'( +اره از #نگـــــات معلومه #هیچی نمیخوای^_^ _إ #معلـــــومه مگه #آقایی؟:-( +آره خخخ.حالا #بگـــــو بینم ...

_آقـــــایه #قشنـــــگم هــــــــــی از همه #رنگـــــم هــــــــــی#♥_♥ +بــــــــــاز #چی میخوای که #داری واسم #شعر میخونی؟>____< _وا...#ایــــــــــش بی ذوق هیچی #نوموخوام بوخودا:'( +اره از #نگـــــات معلومه #هیچی نمیخوای^_^ _إ #معلـــــومه مگه #آقایی؟:-( +آره خخخ.حالا #بگـــــو بینم چی #میخوای؟☺ _اومـــــ #آقــایی هوسه #تولشک کردم خـــــو^_^ +بخـــــاطره یه #ترشـــــک اینهمه #قـــــر دادی؟o_O #_آلـــه ...

۱ مرداد 1395
7K