نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رمز_شب (۱ تصویر)

#شهدا نه #پلاک شناسایی دارم.. نه #رمز_شب را می دانم.. نه #راه برگشت را می شناسم آواره میان #گناهان مانده ام #شهدا اگر به داد نرسید از دست رفته ام... @pelakkhaki

#شهدا نه #پلاک شناسایی دارم.. نه #رمز_شب را می دانم.. نه #راه برگشت را می شناسم آواره میان #گناهان مانده ام #شهدا اگر به داد نرسید از دست رفته ام... @pelakkhaki

۱۸ بهمن 1396
6K