نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رقیه_رستمی (۷ تصویر)

🍃🌸🍂🌸🍃🌸🍂🌸 🌸 🍂 🌸 🍃 ادم باید در عشق اعتراف کننده ی قوی ای باشد .. فکر نکند اگر از کسی اغاز شد به او هم به پایان میرسد .. بگذار راحتت کنم .. همیشه ...

🍃🌸🍂🌸🍃🌸🍂🌸 🌸 🍂 🌸 🍃 ادم باید در عشق اعتراف کننده ی قوی ای باشد .. فکر نکند اگر از کسی اغاز شد به او هم به پایان میرسد .. بگذار راحتت کنم .. همیشه هم ، جواب دوستت دارم ، دوستت دارم نیست ! تو هرچقدر هم با تک ...

۳ روز پیش
22K
یک روز به همه چیز عادت میکنم ... به صندلی تکیه میدهم ... تصنیفِ

یک روز به همه چیز عادت میکنم ... به صندلی تکیه میدهم ... تصنیفِ "نبسته کس ب من دل، نبسته ام به کس دل" همایون را بلند میکنم و شروع میکنم به آرام آرام زمزمه کردنش و... یک مرتبه ساکت میشوم... "نبسته ام به کس دل" ... _به کسی دل ...

۱ هفته پیش
4K
‎من صبورم ‎مادر از بچگی به من یاد داد که صبور باشم! ‎من از بچگی یاد گرفتم صبر کنم.برای داشتن اسباب بازی دخترِ موطلایی با چشمانِ آبی که دوستش داشتم، صبر کردم. ‎برای داشتن کفش ...

‎من صبورم ‎مادر از بچگی به من یاد داد که صبور باشم! ‎من از بچگی یاد گرفتم صبر کنم.برای داشتن اسباب بازی دخترِ موطلایی با چشمانِ آبی که دوستش داشتم، صبر کردم. ‎برای داشتن کفش قرمزی که توی ویترین مغازه سرِ کوچه دیده بودم ، صبر کردم .برای داشتن کیف ...

۲۳ فروردین 1396
26K
‎داشتم به سال های خیلی دور فکر میکردم. به آینده ای که بلاخره یک روز خواهد امد. به روزهایی که دیگر مثل امروز جوان نیستیم. مثل امروز رویاهای بزرگ وعشق های جسورانه در قلبمان نمی ...

‎داشتم به سال های خیلی دور فکر میکردم. به آینده ای که بلاخره یک روز خواهد امد. به روزهایی که دیگر مثل امروز جوان نیستیم. مثل امروز رویاهای بزرگ وعشق های جسورانه در قلبمان نمی پرورانیم. روزهایی که درآن، به دنبال فرار از هرعکس و اسم و نامه ای هستیم ...

۱۱ اسفند 1395
5K
‎من صبورم ‎مادر از بچگی به من یاد داد که صبور باشم! ‎من از بچگی یاد گرفتم صبر کنم.برای داشتن اسباب بازی دخترِ موطلایی با چشمانِ آبی که دوستش داشتم، صبر کردم. ‎برای داشتن کفش ...

‎من صبورم ‎مادر از بچگی به من یاد داد که صبور باشم! ‎من از بچگی یاد گرفتم صبر کنم.برای داشتن اسباب بازی دخترِ موطلایی با چشمانِ آبی که دوستش داشتم، صبر کردم. ‎برای داشتن کفش قرمزی که توی ویترین مغازه سرِ کوچه دیده بودم ، صبر کردم .برای داشتن کیف ...

۳۰ آذر 1395
5K
توقع خوب بودن در تمام لحظه ها را از کسی نداشته باش.. توقع آرام بودن و خوش رفتار بودن ..حق اشتباه را به تمام آدم ها بده .. حق بد رفتاری، تندی ، و عصبانیت! ...

توقع خوب بودن در تمام لحظه ها را از کسی نداشته باش.. توقع آرام بودن و خوش رفتار بودن ..حق اشتباه را به تمام آدم ها بده .. حق بد رفتاری، تندی ، و عصبانیت! حق اشتباهات کوچک ، بزرگ و حتی جبران ناپذیر! واقعیت اینگونه است که رفتار آدم ...

۱۲ آبان 1395
5K
من و خیلی از دخترها ، جز دختران معمولی هستیم.برای ما از اول سخت بود با کفشِ پاشنه بلند مسیرهای طولانی را راه برویم و جیکمان از پا درد در نیاید.ما از همان اول دنبال ...

من و خیلی از دخترها ، جز دختران معمولی هستیم.برای ما از اول سخت بود با کفشِ پاشنه بلند مسیرهای طولانی را راه برویم و جیکمان از پا درد در نیاید.ما از همان اول دنبال کفش اسپرت بودیم که بتوان با آن،ساعت ها در شهر، قدم زد ، دوید و ...

۱۴ خرداد 1395
3K