نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رفتارهای_پیوند_دهنده_ی_رابطه (۲ تصویر)

#دانستنی_های_ازدواج * #هفت_نکته_مهم👌 #رفتارهای_پیوند_دهنده_ی_رابطه 😊 1⃣

#دانستنی_های_ازدواج * #هفت_نکته_مهم👌 #رفتارهای_پیوند_دهنده_ی_رابطه 😊 1⃣ "حمایت": ابراز علاقه و توجه خالص و واقعی به همسرتان.☺️ 2⃣ "تشویق": دلگرمی و امیدبخشی به همسرتان برای گام های موثری که برداشته است.😜 3⃣ "گوش فرا دادن": گوش دادن فعال بدون تفسیر یا نتیجه گیری شتابزده به آنچه همسرتان به شما می گوید.😉 ...

۱۵ مهر 1398
13K
#دانستنی_های_ازدواج * #هفت_نکته_مهم👌 #رفتارهای_پیوند_دهنده_ی_رابطه 😊 1⃣

#دانستنی_های_ازدواج * #هفت_نکته_مهم👌 #رفتارهای_پیوند_دهنده_ی_رابطه 😊 1⃣ "حمایت": ابراز علاقه و توجه خالص و واقعی به همسرتان.☺️ 2⃣ "تشویق": دلگرمی و امیدبخشی به همسرتان برای گام های موثری که برداشته است.😜 3⃣ "گوش فرا دادن": گوش دادن فعال بدون تفسیر یا نتیجه گیری شتابزده به آنچه همسرتان به شما می گوید.😉 ...

۱۴ مهر 1398
1K