نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رعد_برق_بین_دو_دنیا (۵ تصویر)

#پارت_پنجم * #رعد_برق_بین_دو_دنیا +لیسا : اوه جنی ، بعد از اینکه رفتی همه چی تغییر کرده . خانم اوهایو که بچه دار نمی شد خدا بهش دختری داد . اسمش هم گذاشته جنی ، بخاطر ...

#پارت_پنجم * #رعد_برق_بین_دو_دنیا +لیسا : اوه جنی ، بعد از اینکه رفتی همه چی تغییر کرده . خانم اوهایو که بچه دار نمی شد خدا بهش دختری داد . اسمش هم گذاشته جنی ، بخاطر تو . چون قبلا بهش گفتی بچه دار میشی و....... ^جنی : وااای چقدر بعد ...

۲۳ شهریور 1398
42K
#پارت_چهارم #رعد_برق_بین_دو_دنیا *رزی : یه جورایی هم دلم برای اون می سوخت ، هم دلم برای خودم . چون هر دوتامون مشکلات زیادی داریم . +لیسا : ساعت چنده؟ *رزی : ساعت 12:16 دقیقس . ...

#پارت_چهارم #رعد_برق_بین_دو_دنیا *رزی : یه جورایی هم دلم برای اون می سوخت ، هم دلم برای خودم . چون هر دوتامون مشکلات زیادی داریم . +لیسا : ساعت چنده؟ *رزی : ساعت 12:16 دقیقس . الان دبیرستان تعطیله . +لیسا : باید برم خونه معلوم نیست چی در انتظارمه . ...

۲۲ شهریور 1398
47K
پارت دوم #رعد_برق_بین_دو_دنیا رزی: بعد از اینکه لیسا رفت مامانم رفت توی اشپز خونه شام درست کنه منم رفتم تو اتاقم روی تخت دراز کشیدم. بعد از چند دقیقه نشستم گوشی از روی میزم برداشتم ...

پارت دوم #رعد_برق_بین_دو_دنیا رزی: بعد از اینکه لیسا رفت مامانم رفت توی اشپز خونه شام درست کنه منم رفتم تو اتاقم روی تخت دراز کشیدم. بعد از چند دقیقه نشستم گوشی از روی میزم برداشتم همزمان مامانم اومد داخل... +رزی -بله...؟ +بیا برات انبه اوردم بلند شدمو بشقابی رو که ...

۲۲ شهریور 1398
43K
#پارت_سوم #رعد_برق_بین_دو_دنیا *رزی مامانم ۳ ساعت دیگه کارش تموم میشه . وای ۳ ساعت خیلیه . لیسا هم که مدرسس . بزار بهش زنگ بزنم شاید مثل من خوابش برده یا نرفته . همین که ...

#پارت_سوم #رعد_برق_بین_دو_دنیا *رزی مامانم ۳ ساعت دیگه کارش تموم میشه . وای ۳ ساعت خیلیه . لیسا هم که مدرسس . بزار بهش زنگ بزنم شاید مثل من خوابش برده یا نرفته . همین که خواستم بهش زنگ بزنم بهم زنگ زد سریع جواب دادم . *رزی : الو لیسا ...

۲۱ شهریور 1398
48K
#پارت_اول #رعد_برق_بین_دو_دنیا لیسا: -الان چیشده مامان؟ +هیچی بازم بابات رفته اون رفیقای احمق اورده خونه -خب چرا سر من نقد داد میزنی...تازه از مدرسه برگشتم خستم +بدرک -یعنی چی؟ مامان خستم کردی...هر موقع من میام ...

#پارت_اول #رعد_برق_بین_دو_دنیا لیسا: -الان چیشده مامان؟ +هیچی بازم بابات رفته اون رفیقای احمق اورده خونه -خب چرا سر من نقد داد میزنی...تازه از مدرسه برگشتم خستم +بدرک -یعنی چی؟ مامان خستم کردی...هر موقع من میام اینجوری میکنی با عصبانیت نگام کرد... ولی من از اون عصبانی تر بودم از خونه ...

۲۰ شهریور 1398
72K