نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رضاقلدر_بیسواد (۲ تصویر)

شعار میدهند: تو آریایی ای! فقط ایرانی ای! نژادت اصیل و برتر است! فرزند کوروشی! با خدایت به زبان پارسی صحبت کن!!! کوروش پرست باش نه عرب پرست!!! به سمت عربستان سجده نکن!! برای کودکان ...

شعار میدهند: تو آریایی ای! فقط ایرانی ای! نژادت اصیل و برتر است! فرزند کوروشی! با خدایت به زبان پارسی صحبت کن!!! کوروش پرست باش نه عرب پرست!!! به سمت عربستان سجده نکن!! برای کودکان عرب دلسوزی نکن!! . این روزها تب وطن پرستی و نژادپرستی بدجور فراگیر شده!! و ...

۱۸ فروردین 1395
2K
بسم الله_ شعار میدهند: تو آریایی ای! فقط ایرانی ای! نژادت اصیل و برتر است! فرزند کوروشی! با خدایت به زبان پارسی صحبت کن!!! #کوروش پرست باش نه عرب پرست!!! به سمت عربستان سجده نکن!! ...

بسم الله_ شعار میدهند: تو آریایی ای! فقط ایرانی ای! نژادت اصیل و برتر است! فرزند کوروشی! با خدایت به زبان پارسی صحبت کن!!! #کوروش پرست باش نه عرب پرست!!! به سمت عربستان سجده نکن!! برای کودکان عرب دلسوزی نکن!! این روزها تب وطن پرستی و نژادپرستی بدجور فراگیر شده!! ...

۲۱ اسفند 1394
3K