نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رشد_جمعیت_و_نقض_آزادی_زن (۱ تصویر)

#رشد_جمعیت_و_نقض_آزادی_زن برخی تصور می‌کنند که رشد جمعیت برخلاف آزادی و استقلال زن است، درحالی‌که اسلام حتی برای شیردهی مادر نیز حقوقی قرار داده و مسلم است فرزند آوری بیشتر نیز از وظایف او نیست، بلکه ...

#رشد_جمعیت_و_نقض_آزادی_زن برخی تصور می‌کنند که رشد جمعیت برخلاف آزادی و استقلال زن است، درحالی‌که اسلام حتی برای شیردهی مادر نیز حقوقی قرار داده و مسلم است فرزند آوری بیشتر نیز از وظایف او نیست، بلکه زن مطابق با ذات صنفی خود، همواره دارای حس مادی و تشنگی ابراز محبت و ...

۱ بهمن 1396
8K