نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رشد_جمعیت (۲ تصویر)

#رشد_جمعیت_و_نقض_آزادی_زن برخی تصور می‌کنند که رشد جمعیت برخلاف آزادی و استقلال زن است، درحالی‌که اسلام حتی برای شیردهی مادر نیز حقوقی قرار داده و مسلم است فرزند آوری بیشتر نیز از وظایف او نیست، بلکه ...

#رشد_جمعیت_و_نقض_آزادی_زن برخی تصور می‌کنند که رشد جمعیت برخلاف آزادی و استقلال زن است، درحالی‌که اسلام حتی برای شیردهی مادر نیز حقوقی قرار داده و مسلم است فرزند آوری بیشتر نیز از وظایف او نیست، بلکه زن مطابق با ذات صنفی خود، همواره دارای حس مادی و تشنگی ابراز محبت و ...

۱ بهمن 1396
8K
#رشد_جمعیت_و_رکود_اقتصادی رشد جمعیت در جامعه نه‌تنها مانع رشد اقتصادی نیست، بلکه طبق اصول اقتصادی، نیروی کار یکی از ابزارهای مهم پیشرفت اقتصاد در جوامع خواهد بود. ازاین‌روی، اگر برنامه‌ریزی صحیح علمی و هم‌سو شدن رشته‌های ...

#رشد_جمعیت_و_رکود_اقتصادی رشد جمعیت در جامعه نه‌تنها مانع رشد اقتصادی نیست، بلکه طبق اصول اقتصادی، نیروی کار یکی از ابزارهای مهم پیشرفت اقتصاد در جوامع خواهد بود. ازاین‌روی، اگر برنامه‌ریزی صحیح علمی و هم‌سو شدن رشته‌های دانشگاهی و بازار کار، تصحیح گردد، افزونی جوانان در محیط جامعه، سبب شکوفایی بیش‌ازپیش جامعه ...

۳۰ دی 1396
8K