نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رسول‌ادهمی (۲ تصویر)

عشق‌هم،گآهی‌سرزده،می‌آید شبیهِ‌مهمان‌سرزده آن‌موقع‌درخآنه‌ویخچآل‌چیزی‌نیست. هست‌ونیست‌رامی‌چینی می‌کوشی‌تا‌بمآنداما وسط‌حرف‌دلت بهانه‌می‌آورد که،جآن‌جفتمآن کآردارم‌بآیدبروم..... #رسول‌ادهمی......🍃

عشق‌هم،گآهی‌سرزده،می‌آید شبیهِ‌مهمان‌سرزده آن‌موقع‌درخآنه‌ویخچآل‌چیزی‌نیست. هست‌ونیست‌رامی‌چینی می‌کوشی‌تا‌بمآنداما وسط‌حرف‌دلت بهانه‌می‌آورد که،جآن‌جفتمآن کآردارم‌بآیدبروم..... #رسول‌ادهمی......🍃

۴ هفته پیش
4K
#هرگز با زنی که نومید گریه می کند نجنگ صورتش را نمی بینی؟ تمام باروت های او خیس خوردند از این نبرد نابرابر دست بکش نگذار ویرانه شود مرد باش و برگرد به مرزهای گذشته ...

#هرگز با زنی که نومید گریه می کند نجنگ صورتش را نمی بینی؟ تمام باروت های او خیس خوردند از این نبرد نابرابر دست بکش نگذار ویرانه شود مرد باش و برگرد به مرزهای گذشته ات آن جا که "دوستت دارمی" شلیک نکرده ای که او بیفتد آن جا که ...

۸ تیر 1398
16K