نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

راستی_از_شلمچه_شنیده_اید (۱ تصویر)

#راستی_از_شلمچه_شنیده_اید؟ به همان خدای شهدا قسم ... که هر چه بنویسم.. این صفحه کلید لعنتی را به حرکت در بیاورم و از سو سو و از جای جای قلبم کلمات را بیرون بکشم، باز نمیتوانم ...

#راستی_از_شلمچه_شنیده_اید؟ به همان خدای شهدا قسم ... که هر چه بنویسم.. این صفحه کلید لعنتی را به حرکت در بیاورم و از سو سو و از جای جای قلبم کلمات را بیرون بکشم، باز نمیتوانم توصیف کنم.. عاجزم... فهم شناخت از کلماتم به پای یک لحظه یک ثانیه به اندازه ...

۵ اسفند 1397
20