نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رابین_ویلیامز (۹ تصویر)

فقط یه ذره خل بازی در وجود تو قرار داده شده نباید آن را از دست بدی! 😃🙌🏻 | #رابین_ویلیامز

فقط یه ذره خل بازی در وجود تو قرار داده شده نباید آن را از دست بدی! 😃🙌🏻 | #رابین_ویلیامز

۱۰ مهر 1398
4K
.زمانی فکر می کردم بدترین چیز در این دنیا ، تنها ماندن است اما اینطور نیست بدترین چیز این است که با آدمهایی باشی که به تو احساس تنها بودن می دهند #رابین_ویلیامز ‌ ‌ ...

.زمانی فکر می کردم بدترین چیز در این دنیا ، تنها ماندن است اما اینطور نیست بدترین چیز این است که با آدمهایی باشی که به تو احساس تنها بودن می دهند #رابین_ویلیامز ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #شاعرانه #شعر_غزل #شعرمعاصر #شعر_نو #شعر_سپید #شعرسپید #شعر_ناب #شعرعاشقانه #شعر_عاشقانه ...

۲۸ مرداد 1398
8K
زمانی فکر می‌کردم بدترین چیز در این دنیا تنها ماندن است اما این‌طور نیست؛ بدترین چیز این است که با آدم‌هایی باشی که به تو احساس تنها بودن می‌دهند ...! #رابین_ویلیامز @Baharnarengpoem

زمانی فکر می‌کردم بدترین چیز در این دنیا تنها ماندن است اما این‌طور نیست؛ بدترین چیز این است که با آدم‌هایی باشی که به تو احساس تنها بودن می‌دهند ...! #رابین_ویلیامز @Baharnarengpoem

۲۶ تیر 1398
5K
یه زمانی فکر می‌کردم بدترین چیز تو این دنیا، تنها موندنه. اما اینطور نیست. بدترین چیز اینه که با آدمهایی باشی که بهت احساس تنها بودن میدن!! #رابین_ویلیامز

یه زمانی فکر می‌کردم بدترین چیز تو این دنیا، تنها موندنه. اما اینطور نیست. بدترین چیز اینه که با آدمهایی باشی که بهت احساس تنها بودن میدن!! #رابین_ویلیامز

۱۲ خرداد 1398
4K
یه زمانی فکر می‌کردم بدترین چیز تو این دنیا، تنها موندنه. اما اینطور نیست. بدترین چیز اینه که با آدمهایی باشی که بهت احساس تنها بودن میدن!! #رابین_ویلیامز

یه زمانی فکر می‌کردم بدترین چیز تو این دنیا، تنها موندنه. اما اینطور نیست. بدترین چیز اینه که با آدمهایی باشی که بهت احساس تنها بودن میدن!! #رابین_ویلیامز

۱۱ خرداد 1398
7K
یه زمانی فکر می‌کردم بدترین چیز تو این دنیا، تنها موندنه. اما اینطور نیست. بدترین چیز اینه که با آدمهایی باشی که بهت احساس تنها بودن میدن!! #رابین_ویلیامز #مدل_لباس

یه زمانی فکر می‌کردم بدترین چیز تو این دنیا، تنها موندنه. اما اینطور نیست. بدترین چیز اینه که با آدمهایی باشی که بهت احساس تنها بودن میدن!! #رابین_ویلیامز #مدل_لباس

۳ خرداد 1398
8K
همیشه فکر می کردم که بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها باشی، ولی نه، حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی بودن با آدمهایی که باعث می شن احساس تنهایی کنی... #رابین_ویلیامز

همیشه فکر می کردم که بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها باشی، ولی نه، حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی بودن با آدمهایی که باعث می شن احساس تنهایی کنی... #رابین_ویلیامز

۳۰ بهمن 1397
4K
➿ زمانی فکر می کردم؛ بدترین چیز در این دنیا تنها ماندن است. اما اینطور نیست؛ بدترین چیز این است که با آدمهایی باشی که به تو احساس تنها بودن می دهند. #رابین_ویلیامز @delneveshteh_shahrzad

➿ زمانی فکر می کردم؛ بدترین چیز در این دنیا تنها ماندن است. اما اینطور نیست؛ بدترین چیز این است که با آدمهایی باشی که به تو احساس تنها بودن می دهند. #رابین_ویلیامز @delneveshteh_shahrzad

۲۱ شهریور 1397
13K
یه زمانی فکر میکردم بدترین چیز تو این دنیا، تنها موندنه. اما اینطور نیست. بدترین چیز اینه که با آدمهایی باشی که بهت احساس تنها بودن میدن!! #رابین_ویلیامز

یه زمانی فکر میکردم بدترین چیز تو این دنیا، تنها موندنه. اما اینطور نیست. بدترین چیز اینه که با آدمهایی باشی که بهت احساس تنها بودن میدن!! #رابین_ویلیامز

۲۹ تیر 1396
4K