نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رؤیاهای_کودکی (۱ تصویر)

#رؤیاهای_کودکی . کودکی‌هایم اتاقی ساده بود قصه‌ای، دور اجاقی ساده بود شب که می ‌شد نقش‌ها جان می گرفت روی سقف ما که طاقی ساده بود می شدم پروانه، خوابم می‌پرید خواب‌هایم اتفاقی ساده بود ...

#رؤیاهای_کودکی . کودکی‌هایم اتاقی ساده بود قصه‌ای، دور اجاقی ساده بود شب که می ‌شد نقش‌ها جان می گرفت روی سقف ما که طاقی ساده بود می شدم پروانه، خوابم می‌پرید خواب‌هایم اتفاقی ساده بود زندگی دستی پر از پوچی نبود بازی ما جفت و طاقی ساده بود قهر میکردم ...

۸ تیر 1398
8K