نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دیوان_شمس (۲۴ تصویر)

آمد بهارِ جان‌ها ای شاخِ تر به رقص آ چون یوسف اندر آمد، مصر و شکر! به رقص آ ای شاهِ عشق‌پرور مانند شیرِ مادر ای شیر! جوش‌در رو، جان پدر به رقص آ چوگان ...

آمد بهارِ جان‌ها ای شاخِ تر به رقص آ چون یوسف اندر آمد، مصر و شکر! به رقص آ ای شاهِ عشق‌پرور مانند شیرِ مادر ای شیر! جوش‌در رو، جان پدر به رقص آ چوگان زلف دیدی، چون گوی دررسیدی از پا و سر بریدی، بی‌پا و سر به رقص ...

۲۶ اسفند 1397
25K
ای #جان ز #دل تو بر دل من راهست وز جُستن آن در دل من آگاهست زیرا دل من چو #آب_صافی خوشست آب صافی #آینه_دار ماهست #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی184 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh ...

ای #جان ز #دل تو بر دل من راهست وز جُستن آن در دل من آگاهست زیرا دل من چو #آب_صافی خوشست آب صافی #آینه_دار ماهست #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی184 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #کلام_شعرا #رباعی #عقل #عاقلی #شف15547 #Culture_and_Literature #literature #Poetry #Rumi

۲۲ آذر 1397
14K
از ذکر بسی نور فزاید مه را در راه حقیقت آورد گمره را هر صبح و نماز شام ورد خود ساز این گفتن لا اله الا الله را #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات ، #رباعی10 ...

از ذکر بسی نور فزاید مه را در راه حقیقت آورد گمره را هر صبح و نماز شام ورد خود ساز این گفتن لا اله الا الله را #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات ، #رباعی10 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #رباعی #کلام_شعراء #مولانا #ذکر #نورانیت_با_ذکر #راه_حقیقت #گمراهی_و_ضلالت #ذکر_دائمی #ذکر_لا_اله_الا_الله #شف8451 ...

۱۷ آذر 1397
13K
#ای_جان خَبرت هست که #جانان تو کیست وی #دل خَبرت هست که #مهمان تو کیست ای #تن کــــه به هر #حیله رَهی می جوئی او می کشدت ببین کـه جُویان تو کیست #مولوی . #دیوان_شمس ...

#ای_جان خَبرت هست که #جانان تو کیست وی #دل خَبرت هست که #مهمان تو کیست ای #تن کــــه به هر #حیله رَهی می جوئی او می کشدت ببین کـه جُویان تو کیست #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی183 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #رباعی #کلام_شعراء #مولانا #شف15355 #Culture_and_Literature #literature ...

۱۴ آذر 1397
21K
#با_عشق_نشین که گوهر کان تو است #آنکس_را_جو_که_تا_ابد_آن_تو_است آنرا بمخوان جان که غم جان تو است بر خویش حرام کن اگر نان تو است #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی233 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر ...

#با_عشق_نشین که گوهر کان تو است #آنکس_را_جو_که_تا_ابد_آن_تو_است آنرا بمخوان جان که غم جان تو است بر خویش حرام کن اگر نان تو است #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی233 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #رباعی #کسی_را_دنبال_کن_ابدی_باشد #جویای_ابدیت #غم_خوار_بودن #شف12182 #Culture_and_Literature #literature #Poetry #Rumi

۹ آذر 1397
10K
اِی عقل بُرو که عاقِلی اینجا نیست گر مُوی شوی مُوی ترا گنجانیست رُوز آمد و رُوز هر چراغی که فُروخت در شُعله ی آفتاب جُز رُسوا نیست #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی198 ...

اِی عقل بُرو که عاقِلی اینجا نیست گر مُوی شوی مُوی ترا گنجانیست رُوز آمد و رُوز هر چراغی که فُروخت در شُعله ی آفتاب جُز رُسوا نیست #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی198 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #رباعی #عقل #عاقلی #شف15359 #Culture_and_Literature #literature #Poetry #Rumi

۸ آذر 1397
13K
با دشمن تو چو یار بسیار نشست با یار نشایدت دگربار نشست پرهیز از آن عسل که با زهر آمیخت بگریز از آن مگس که با مار نشست #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی224 ...

با دشمن تو چو یار بسیار نشست با یار نشایدت دگربار نشست پرهیز از آن عسل که با زهر آمیخت بگریز از آن مگس که با مار نشست #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی224 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #رباعی #شف12161 #Culture_and_Literature #literature #Poetry #Rumi

۷ آذر 1397
12K
می ‌آمد #یار_مست و تنها تنها با #نرگس_پر_خمار رعنا رعنا جَستم که یکی بُوسه ستانم ز لبش فریاد برآورد که یغما یغما #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات ، #رباعی73 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #شف9221 ...

می ‌آمد #یار_مست و تنها تنها با #نرگس_پر_خمار رعنا رعنا جَستم که یکی بُوسه ستانم ز لبش فریاد برآورد که یغما یغما #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات ، #رباعی73 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #شف9221 #Culture_and_Literature #literature #Poetry #Rumi

۲۹ آبان 1397
9K
آنکس که #درون_سینه را #دل پنداشت گامی دو سه رفت و جمله حاصل پنداشت #تسبیح و #سجاده #توبه و #زهد و #ورع این جمله رهست #خواجه #منزل پنداشت #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات #رباعی 144 ...

آنکس که #درون_سینه را #دل پنداشت گامی دو سه رفت و جمله حاصل پنداشت #تسبیح و #سجاده #توبه و #زهد و #ورع این جمله رهست #خواجه #منزل پنداشت #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات #رباعی 144 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #رباعی #مولانا #راه_رسیدن_به_منزل_اصلی #منزل_اصلی #شف15309 #Culture_and_Literature #literature #Poetry #Rumi

۲۴ آبان 1397
21K
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد برای من مگری و مگو دریغ دریغ به یوغ دیو درافتی دریغ آن باشد جنازه‌ام چو ببینی مگو فراق ...

به روز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد برای من مگری و مگو دریغ دریغ به یوغ دیو درافتی دریغ آن باشد جنازه‌ام چو ببینی مگو فراق فراق مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد مرا به گور سپاری مگو وداع وداع ...

۱۶ آبان 1397
23K
این #شکل_سفالین_تنم #جام_دلست و #اندیشه پُخته‌ ام #می_خام_دلست این دانه #دانش همگی #دام دلست این من گُفتم و لیک #پیغام_دلست #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات ، #رباعی208 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #رباعیات_مولوی #جلال_الدین_محمد_بلخی #مولانا ...

این #شکل_سفالین_تنم #جام_دلست و #اندیشه پُخته‌ ام #می_خام_دلست این دانه #دانش همگی #دام دلست این من گُفتم و لیک #پیغام_دلست #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات ، #رباعی208 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #رباعیات_مولوی #جلال_الدین_محمد_بلخی #مولانا #مولوی #مولوی_رومی #بلخ #قونیه #شف15439 #Culture_and_Literature #literature #Poetry #Rumi

۱۵ آبان 1397
13K
#اندر_سر_ما_همت_کاری دگر است #معشوقه_خوب_ما_نگاری_دگر_است #والله که #بعشق نیز قانع نشویم ما را پس از این #خزان_بهاری دگر است #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی173 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #رباعی #عشق #معشوقه #نگار #مرگ ...

#اندر_سر_ما_همت_کاری دگر است #معشوقه_خوب_ما_نگاری_دگر_است #والله که #بعشق نیز قانع نشویم ما را پس از این #خزان_بهاری دگر است #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی173 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #رباعی #عشق #معشوقه #نگار #مرگ #معاد #اشاره_به_دنیای_جاودانه_دیگر #شف12059 #Culture_and_Literature #literature #Poetry #Rumi

۹ آبان 1397
17K
کوتاه کند زَمانه این دَمدَمه را وَز هم بِدَرد #گرگ_فنا این رَمه را اندر سَر هر کسی غُروریست ولی #سیل_اجل قَفا زند این همه را #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات ، #رباعی64 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب ...

کوتاه کند زَمانه این دَمدَمه را وَز هم بِدَرد #گرگ_فنا این رَمه را اندر سَر هر کسی غُروریست ولی #سیل_اجل قَفا زند این همه را #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات ، #رباعی64 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #شهرت #آوازه #مکر_و_فریب #وسوسه #افسون #مرگ #غرور #تصور_جاودانگی #خیال_حیات_دائمی #اجل #مرگ_ناگهانی #شف8814 #Culture_and_Literature ...

۵ آبان 1397
14K
این باد سَحر مَحْرَم رازست مَخُسب هنگام تضرّع و نیـاز است مَخُسب بر خلق دو کَوْن از اَزل تا بـه اَبد این در که نبسته است بازست مَخُسب #مولوی #دیوان_شمس #رباعیات #رباعی90 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب ...

این باد سَحر مَحْرَم رازست مَخُسب هنگام تضرّع و نیـاز است مَخُسب بر خلق دو کَوْن از اَزل تا بـه اَبد این در که نبسته است بازست مَخُسب #مولوی #دیوان_شمس #رباعیات #رباعی90 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #باد_سحر #خلوتی_و_زمان_صحبت #راز_و_نیاز_نمودن #تضرع_و_نیاز #ترک_خوابیدن #بیداری_سحرگاهی #مناجات_سحرگاهی #دو_عالم #دو_جهان #دنیا_و_عقبی #ازل_تا_ابد #شف9590 #Culture_and_Literature ...

۳۰ مهر 1397
6K
سُبحان‌ الله من و تو ای دُرّ خوشاب پیوسته مخالفیم انـدر همه بــاب مَن بخت تُوام کـه هیچ خوابم نَبرد تو بخت مَنی کـه برنیائی از خواب #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی102 #گنجینه_علوی_ساوجی ...

سُبحان‌ الله من و تو ای دُرّ خوشاب پیوسته مخالفیم انـدر همه بــاب مَن بخت تُوام کـه هیچ خوابم نَبرد تو بخت مَنی کـه برنیائی از خواب #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی102 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #رباعی #باده #لعل_ناب #شف9503 #Culture_and_Literature #literature #Poetry #Rumi

۲۸ مهر 1397
7K
از #باده_لعل_ناب شد #گوهر_ما آمد به #فغان_ز_دست_ما #ساغر_ما از بس که همی خوریم #می_بر_سر_می ما در سر می شدیم و می در سر ما #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی8 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات ...

از #باده_لعل_ناب شد #گوهر_ما آمد به #فغان_ز_دست_ما #ساغر_ما از بس که همی خوریم #می_بر_سر_می ما در سر می شدیم و می در سر ما #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعیات . #رباعی8 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #رباعی #باده #لعل_ناب #شف9000 #Culture_and_Literature #literature #Poetry #Rumi

۲۶ مهر 1397
8K
ای داده به نان گُوهر ایمانی را داده به جُوی قلبِ یکی کانی را نمرود چو دل را به خلیلی نسپُرد بسپُرد به پشّه، لاجرم جانی را #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات ، #رباعی20 به ...

ای داده به نان گُوهر ایمانی را داده به جُوی قلبِ یکی کانی را نمرود چو دل را به خلیلی نسپُرد بسپُرد به پشّه، لاجرم جانی را #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات ، #رباعی20 به گفته #پروین_اعتصامی : خواست تا #لاف_خداوندی زند برج و باروی خدا را بشکند پشه‌ ای ...

۲۵ مهر 1397
11K
ای #جان خَبرت هست که #جانان تو کیست وی #دل خَبرت هست که #مهمان تو کیست ای #تن که به هر #حیله رَهی می جوئی او می کشدت ببین که جُویان تو کیست #مولوی . ...

ای #جان خَبرت هست که #جانان تو کیست وی #دل خَبرت هست که #مهمان تو کیست ای #تن که به هر #حیله رَهی می جوئی او می کشدت ببین که جُویان تو کیست #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعی183 #ادبیات #شعر #کلام_شعراء #مولانا #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۲ آبان 1396
23K
‍ آنکس که درون #سینه را #دل پنداشت گامی دو سه رفت و جمله حاصل پنداشت #تسبیح و #سجاده #توبه و #زهد و #ورع این جمله رهست #خواجه #منزل پنداشت #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعی ...

‍ آنکس که درون #سینه را #دل پنداشت گامی دو سه رفت و جمله حاصل پنداشت #تسبیح و #سجاده #توبه و #زهد و #ورع این جمله رهست #خواجه #منزل پنداشت #مولوی . #دیوان_شمس . #رباعی 144 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #ادبیات #شعر #مولانا

۲۷ مهر 1396
22K
‍ آن #چشم که خون گشت #غم او را جفت است زو خواب #طمع مدار کو کی خفته است پندارد کاین نیز نهایت دارد ای بی خبر از عشق که این را گفته است #مولوی ...

‍ آن #چشم که خون گشت #غم او را جفت است زو خواب #طمع مدار کو کی خفته است پندارد کاین نیز نهایت دارد ای بی خبر از عشق که این را گفته است #مولوی . #دیوان_شمس . رباعی 125 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۲۶ مهر 1396
13K