نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دیل_کارنگی (۴۴ تصویر)

💎 به امروز بنگر! زیرا زندگی همین است، همه زندگی در امروز است. همهٔ واقعیت‌های وجودی تو در امروز نهفته است: موهبتِ رشد، شکوه اعمال و کردارهایت، و افتخار پیروزی‌های تو. دیروز رویایی بیش نیست ...

💎 به امروز بنگر! زیرا زندگی همین است، همه زندگی در امروز است. همهٔ واقعیت‌های وجودی تو در امروز نهفته است: موهبتِ رشد، شکوه اعمال و کردارهایت، و افتخار پیروزی‌های تو. دیروز رویایی بیش نیست و فردا یک توهم است. اگر امروز را خوب بگذرانی، فردای تو شادی‌بخش می‌شود و ...

۲ بهمن 1398
6K

"ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﻋﻀﻮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ! ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ "ﻗﻠﺐ" میﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ ! ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﯽﺯﻧﺪ ... ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ "ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦِ" ﺁﺩﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ! ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ...

۱۲ دی 1398
21K
بعضی چیزها درجهان خیلی مهم تر از دارایی ان.... یکی ازآنها تواناییِ خوش بودن، باچیزهای ساده‌ست....🌹 🌹 #دیل_کارنگی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

بعضی چیزها درجهان خیلی مهم تر از دارایی ان.... یکی ازآنها تواناییِ خوش بودن، باچیزهای ساده‌ست....🌹 🌹 #دیل_کارنگی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

۵ دی 1398
16K
#معرفی_کتاب 📚 به امروز بنگر، زیرا زندگی همین است…! همه زندگی در امروز است. همهٔ واقعیت‌های وجودی تو در امروز نهفته است، موهبتِ رشد، شکوه اعمال و کردارهایت، و افتخار پیروزی‌های تو. دیروز رویایی بیش ...

#معرفی_کتاب 📚 به امروز بنگر، زیرا زندگی همین است…! همه زندگی در امروز است. همهٔ واقعیت‌های وجودی تو در امروز نهفته است، موهبتِ رشد، شکوه اعمال و کردارهایت، و افتخار پیروزی‌های تو. دیروز رویایی بیش نیست، و فردا یک توهم است. اگر امروز را خوب بگذرانی، فردای تو شادی‌بخش می‌شود. ...

۷ آذر 1398
180

"ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﻋﻀﻮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ؛ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ "ﻗﻠﺐ" ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ... ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " ﺁﺩﻡ ﺩﺭﺩ ...

۲۸ آبان 1398
6K
🍁🍃بعضی چیزها در جهـان خیلی مهم تر از دارایـی هستند، یکی از آنها توانایـی خوش بودن با چیز های ساده است... #دیل_کارنگی🌳🌈

🍁🍃بعضی چیزها در جهـان خیلی مهم تر از دارایـی هستند، یکی از آنها توانایـی خوش بودن با چیز های ساده است... #دیل_کارنگی🌳🌈

۴ مهر 1398
35

"دوست داشتن" عضوی از بدن است. درست است که همه فورا به فکر "قلب" می‌افتند ولی من می‌گویم که "دوست داشتن" دندان آدم است دندان جلویی که هنگام لبخند برق می‌زند... ‌ حالا تصور کنید روزی را که "دوست داشتن" آدم درد می‌کند! آرام و قرار را از آدم می‌گیرد! ...

۲ مهر 1398
168
❤🍃دوست داشتن عضوی از بدن است، درست است که همه فوراً به فکر

❤🍃دوست داشتن عضوی از بدن است، درست است که همه فوراً به فکر "قلب" می افتند ولی من می گویم که دوست داشتن، "دندانِ" آدم است...دندان جلویی که هنگام لبخند، برق می زند...! #دیل_کارنگی

۲۸ شهریور 1398
46

"دوست داشتن" عضوی از بدن است. درست است که همه فورا به فکر "قلب" می‌افتند ولی من می‌گویم که "دوست داشتن" دندان آدم است دندان جلویی که هنگام لبخند برق می‌زند... حالا تصور کنید روزی را که "دوست داشتن" آدم درد می‌کند! آرام و قرار را از آدم می‌گیرد! غذا ...

۲۸ مرداد 1398
166

"دوست داشتن" عضوی از بدن است. درست است که همه فورا به فکر "قلب" می‌افتند ولی من می‌گویم که "دوست داشتن" دندان آدم است دندان جلویی که هنگام لبخند برق می‌زند... حالا تصور کنید روزی را که "دوست داشتن" آدم درد می‌کند! آرام و قرار را از آدم می‌گیرد! غذا ...

۲۷ مرداد 1398
173

"ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﻋﻀﻮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ؛ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ "ﻗﻠﺐ" ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ... ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " ﺁﺩﻡ ﺩﺭﺩ ...

۱ مرداد 1398
2K
بعضی چیزها در جهان خیلی مهم‌تر از دارایی هستند. یکی از آن‌ها تواناییِ خوش بودن با چیزهای ساده است. #دیل_کارنگی

بعضی چیزها در جهان خیلی مهم‌تر از دارایی هستند. یکی از آن‌ها تواناییِ خوش بودن با چیزهای ساده است. #دیل_کارنگی

۲۱ تیر 1398
33
بعضی چیزها در جهان خیلی مهم‌تر از دارایی هستند. یکی از آن‌ها تواناییِ خوش بودن با چیزهای ساده است. #دیل_کارنگی

بعضی چیزها در جهان خیلی مهم‌تر از دارایی هستند. یکی از آن‌ها تواناییِ خوش بودن با چیزهای ساده است. #دیل_کارنگی

۱۹ تیر 1398
39

"دوست داشتن" عضوی از بدن است. درست است که همه فورا به فکر "قلب" می‌افتند ولی من می‌گویم که "دوست داشتن" دندان آدم است دندان جلویی که هنگام لبخند برق می‌زند... حالا تصور کنید روزی را که "دوست داشتن" آدم درد می‌کند! آرام و قرار را از آدم می‌گیرد! غذا ...

۱۴ تیر 1398
181
بعضی چیزها در جهان خیلی مهم تر از دارایی هستند. یکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است. #دیل_کارنگی •⁦❤️⁩📚☺️•

بعضی چیزها در جهان خیلی مهم تر از دارایی هستند. یکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است. #دیل_کارنگی •⁦❤️⁩📚☺️•

۹ تیر 1398
33
ساده ترین کار جهان این است که خودت باشی و دشوارترین کار جهان این است که ، کسی باشی که دیگران میخواهند 💛 #دیل_کارنگی

ساده ترین کار جهان این است که خودت باشی و دشوارترین کار جهان این است که ، کسی باشی که دیگران میخواهند 💛 #دیل_کارنگی

۲۸ اردیبهشت 1398
48
بعضـی چیزها درجهان؛ خیلـی مهم تر از دارایـی هستند یکی از آنها ؛ توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است... #دیل_کارنگی

بعضـی چیزها درجهان؛ خیلـی مهم تر از دارایـی هستند یکی از آنها ؛ توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است... #دیل_کارنگی

۱۸ اردیبهشت 1398
108
#دوست_داشتن عضوی از بدن است، درست است که همه فوراً به فکر
عکس بلند

#دوست_داشتن عضوی از بدن است، درست است که همه فوراً به فکر " #قلب " می افتند ولی من می گویم که دوست داشتن، "دندانِ" آدم است... دندان جلویی که هنگام #لبخند ، برق می زند..! #دیل_کارنگی

۱۷ اردیبهشت 1398
91
بیشتر موفقیت های مهم در جهان توسط افرادی به دست آمده که در زمانی که به نظر می رسید هیچ امیدی وجود ندارد، به تلاش کردن ادامه دادند. #دیل_کارنگی #مدل_لباس

بیشتر موفقیت های مهم در جهان توسط افرادی به دست آمده که در زمانی که به نظر می رسید هیچ امیدی وجود ندارد، به تلاش کردن ادامه دادند. #دیل_کارنگی #مدل_لباس

۴ اردیبهشت 1398
37
بعضی چیزها در جهان خیلی مهم تر از دارایی هستند یکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است ... #دیل_کارنگی #ازدواج #هندی

بعضی چیزها در جهان خیلی مهم تر از دارایی هستند یکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است ... #دیل_کارنگی #ازدواج #هندی

۱۸ اسفند 1397
50