نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دیـوانگی (۲ تصویر)

جهان هیچ نکته ارزنده جز عشق ندارد .... عشق بورزیم و عشق بورزیم و عشق بورزیم که عشق ورزیدن ناب ترین احساس دنیاست #حس_ناب #دیـوانگی 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 ...

جهان هیچ نکته ارزنده جز عشق ندارد .... عشق بورزیم و عشق بورزیم و عشق بورزیم که عشق ورزیدن ناب ترین احساس دنیاست #حس_ناب #دیـوانگی 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝 💝

۳۰ دی 1398
5K
#دلـخور می‌شـویم ... و حتے یڪبار بہ #زبـان نمی‌آوریم.... #تغییـر می‌ڪنیم، ڪم #می‌خنـدیم، ڪوتاه #حـرف می‌زنیـم، #بی‌تـوجهی می‌ڪنیم.... نمی‌داننـد ایـن #ڪوتاه گفتـن‌ها و #اخم‌ ڪردن‌ها #نتیجـه‌ی همـان #نگفتـن‌هاست ! در نتیجـه #سـرد می‌شـوند، #ترڪمان می‌ڪنند، ...
عکس بلند

#دلـخور می‌شـویم ... و حتے یڪبار بہ #زبـان نمی‌آوریم.... #تغییـر می‌ڪنیم، ڪم #می‌خنـدیم، ڪوتاه #حـرف می‌زنیـم، #بی‌تـوجهی می‌ڪنیم.... نمی‌داننـد ایـن #ڪوتاه گفتـن‌ها و #اخم‌ ڪردن‌ها #نتیجـه‌ی همـان #نگفتـن‌هاست ! در نتیجـه #سـرد می‌شـوند، #ترڪمان می‌ڪنند، #فڪر می‌ڪنند #دوستشـان نـداریم... مـا می‌مـانیم و یڪ عـالمه #دلـخوری و #غـم ... مـا می‌مـانیم ...

۱۵ بهمن 1397
291