نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دکتر_شریعتی (۳۹ تصویر)

در جامعه ای زندگی میکنم که بسیاری از مردمانش... 🔸 با یک “استخاره” هدف تعیین میکنند 🔸 و با یک “عطسه” از هدف خود دست میکشند #دکتر_شریعتی

در جامعه ای زندگی میکنم که بسیاری از مردمانش... 🔸 با یک “استخاره” هدف تعیین میکنند 🔸 و با یک “عطسه” از هدف خود دست میکشند #دکتر_شریعتی

۳۱ فروردین 1397
10K
می‌خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند. ستایش کردم ، گفتند خرافات است. عاشق شدم ، گفتند دروغ است. گریستم ، گفتند بهانه است. خندیدم ، گفتند دیوانه است. دنیا را نگه دارید ، می‌خواهم ...

می‌خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند. ستایش کردم ، گفتند خرافات است. عاشق شدم ، گفتند دروغ است. گریستم ، گفتند بهانه است. خندیدم ، گفتند دیوانه است. دنیا را نگه دارید ، می‌خواهم پیاده شوم !... #دکتر_شریعتی

۱۲ اسفند 1396
7K
ببین فقط یه عدده ببین فقط یه عدده به غیر از یک هر چه که هست؛چه ده؛چهصد چه هزار چه ملیون چه میلیارد چه بی شمار شماره نیست هیچ نیست هستند اما نیستند نیستند اما ...

ببین فقط یه عدده ببین فقط یه عدده به غیر از یک هر چه که هست؛چه ده؛چهصد چه هزار چه ملیون چه میلیارد چه بی شمار شماره نیست هیچ نیست هستند اما نیستند نیستند اما هستند صفرند یعنی خالیند هیچند پوچند بی معنیند یک عدد خشک و خالی هم نیستند ...

۱۱ اسفند 1396
5K
با انسانی که گرسنه است از معنویت سخن گفتن و از کمال ارزش‌های اخلاقی دم زدن فریب و فاجعه است... #دکتر_شریعتی

با انسانی که گرسنه است از معنویت سخن گفتن و از کمال ارزش‌های اخلاقی دم زدن فریب و فاجعه است... #دکتر_شریعتی

۸ بهمن 1396
6K
🔸زن عشق می کارد و کینه درو می کند.... 🔸دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر... 🔸می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسرهستی..... 🔸برای ...

🔸زن عشق می کارد و کینه درو می کند.... 🔸دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر... 🔸می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسرهستی..... 🔸برای ازدواجش در هر سنی اجازه ولی لازم است و تو هر زمانی بخواهی به لطف ...

۱۸ دی 1396
5K
از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می دارم می گویند: فراموشش کن #دکتر_شریعتی 🌸🍂

از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می دارم می گویند: فراموشش کن #دکتر_شریعتی 🌸🍂

۲۷ آذر 1396
4K
با انسانی که گرسنه است از معنویت سخن گفتن و از کمال ارزش‌های اخلاقی دم زدن فریب و فاجعه است... #دکتر_شریعتی

با انسانی که گرسنه است از معنویت سخن گفتن و از کمال ارزش‌های اخلاقی دم زدن فریب و فاجعه است... #دکتر_شریعتی

۲۱ آذر 1396
3K
درد امروز جامعه ما بی سوادی مردم ما نیست بلکه نیم سوادی روشنفکران و تحصیل کرده های ماست! #دکتر_شریعتی

درد امروز جامعه ما بی سوادی مردم ما نیست بلکه نیم سوادی روشنفکران و تحصیل کرده های ماست! #دکتر_شریعتی

۲۱ آذر 1396
7K
حکومت با زکات کاخ میسازد وکاخ سازی اش را درمسجد توجیه میکند. سرمایه داران حکومتی,با پول زکات چاق و چاق تر میشوند و در مساجد پیروزی شان را به رخ مردم میکشند #دکتر_شریعتی #لعنت_بر_خیانت_کار

حکومت با زکات کاخ میسازد وکاخ سازی اش را درمسجد توجیه میکند. سرمایه داران حکومتی,با پول زکات چاق و چاق تر میشوند و در مساجد پیروزی شان را به رخ مردم میکشند #دکتر_شریعتی #لعنت_بر_خیانت_کار

۴ آذر 1396
7K
خدایی که من به او ایمان دارم آن خدایی است که خانۀ خود را خانه مردم میداند آن خدا که درجامعه در کنار انسان هاست و با ظلم ها و فساد مخالفت می‌کند !! #دکتر_شریعتی

خدایی که من به او ایمان دارم آن خدایی است که خانۀ خود را خانه مردم میداند آن خدا که درجامعه در کنار انسان هاست و با ظلم ها و فساد مخالفت می‌کند !! #دکتر_شریعتی

۱ آذر 1396
5K
سخن.بزرگان منتظر نمان که پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش . .‌ .! #دکتر_شریعتی ❤️

سخن.بزرگان منتظر نمان که پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش . .‌ .! #دکتر_شریعتی ❤️

۲۳ آبان 1396
7K
در شهری که خورشید را حتی به قیمت یک شمع نمیخرند پروانه شدن یعنی تباهی ...! #دکتر_شریعتی

در شهری که خورشید را حتی به قیمت یک شمع نمیخرند پروانه شدن یعنی تباهی ...! #دکتر_شریعتی

۱۱ آبان 1396
4K
خدای من نه دور کعبه است؛ نه در کلیسا؛ نه در معبد؛ خدای من همین جاست کنار تمام دلواپسی هایم ؛ بغض هایم ؛ خنده هایم ؛ خدای من؛ نمی ترساند مرا از آتش اما ...

خدای من نه دور کعبه است؛ نه در کلیسا؛ نه در معبد؛ خدای من همین جاست کنار تمام دلواپسی هایم ؛ بغض هایم ؛ خنده هایم ؛ خدای من؛ نمی ترساند مرا از آتش اما می ترساند مرا از شکستن دلی اشک آوردن به چشمی نا حق کردن حقی خدای ...

۷ آبان 1396
8K
آدم وقتـــے فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند .... امـــا کســے که زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند و چرندیاتش هم حرف حسابی بحساب می آیند... #دکتر_شریعتی

آدم وقتـــے فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند .... امـــا کســے که زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند و چرندیاتش هم حرف حسابی بحساب می آیند... #دکتر_شریعتی

۵ آبان 1396
5K
من در سرزمینی زندگی می کنم که در آن دویدن، سهم کسانی است که نمی رسند و رسیدن، حق کسانی که نمی‌دوند. #دکتر_شریعتی l

من در سرزمینی زندگی می کنم که در آن دویدن، سهم کسانی است که نمی رسند و رسیدن، حق کسانی که نمی‌دوند. #دکتر_شریعتی l

۱۹ مهر 1396
5K
من در سرزمینی زندگی می کنم که در آن دویدن، سهم کسانی است که نمی رسند و رسیدن، حق کسانی که نمی‌دوند. #دکتر_شریعتی

من در سرزمینی زندگی می کنم که در آن دویدن، سهم کسانی است که نمی رسند و رسیدن، حق کسانی که نمی‌دوند. #دکتر_شریعتی

۱۸ مهر 1396
8K
درد امروز جامعه ما؛ بی سوادی مردم ما نیست... بلکه نیم سوادی روشنفکران و تحصیل کرده های ماست !! #دکتر_شریعتی

درد امروز جامعه ما؛ بی سوادی مردم ما نیست... بلکه نیم سوادی روشنفکران و تحصیل کرده های ماست !! #دکتر_شریعتی

۲۳ شهریور 1396
23K
زن عشق می کارد و کینه درو می کند ... دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر ... می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار ...

زن عشق می کارد و کینه درو می کند ... دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر ... می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسرهستی ... برای ازدواجش در هر سنی اجازه ولی لازم است و تو هر زمانی ...

۲۱ شهریور 1396
16K
گویند در عصر سلیمان نبی، پرنده ای برای نوشیدن آب به سمت برکه ای پرواز کرد، اما چند کودک را بر سر برکه دید، پس آنقدر انتظار کشید تا کودکان از آن برکه متفرق شدند. ...

گویند در عصر سلیمان نبی، پرنده ای برای نوشیدن آب به سمت برکه ای پرواز کرد، اما چند کودک را بر سر برکه دید، پس آنقدر انتظار کشید تا کودکان از آن برکه متفرق شدند. همینکه قصد فرود بسوی برکه را کرد، اینبار مردی را با محاسن بلند و آراسته ...

۲۰ شهریور 1396
20K
#علی_دوستی مردم ما، #مسلمانان ایرانی کسانی که دلبستگان مکتب اهل بیت بودند و به قول مرحوم #دکتر_شریعتی، می خواستند #محمّد را گم نکنند، دامن #علی را گرفتند، نه اینکه از علی محمّد دیگری بسازند، یا ...

#علی_دوستی مردم ما، #مسلمانان ایرانی کسانی که دلبستگان مکتب اهل بیت بودند و به قول مرحوم #دکتر_شریعتی، می خواستند #محمّد را گم نکنند، دامن #علی را گرفتند، نه اینکه از علی محمّد دیگری بسازند، یا کیش و فرقه ی تازه ای پدید آورند، بلکه به خاطر اینکه ادامه ی مکتب ...

۱۷ شهریور 1396
18K