نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دون_خوان (۱ تصویر)

- برعکس عمل کن! دَه روز، بجای اینکه احساسِ یک آدم ضعیف و غمگین را داشته باشی احساسِ یک انسانِ با اقتدار و قوی را داشته باش و از تهِ دل اقتدار و شادی را ...

- برعکس عمل کن! دَه روز، بجای اینکه احساسِ یک آدم ضعیف و غمگین را داشته باشی احساسِ یک انسانِ با اقتدار و قوی را داشته باش و از تهِ دل اقتدار و شادی را حس کن. + یعنی به خودم دروغ بگویم؟! - چه فکر کنی ضعیف هستی و ...

۸ اردیبهشت 1396
24K