نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دونـمره (۱ تصویر)

🌺سـال دوم یک اسـتاد داشتیم گیرداده بود همه باید #کراوات بزنند. سرامتحان،چــمران💚کراوات نزد✌️ استاد #دونـمره ازش کم کرد شد ۱۸،

🌺سـال دوم یک اسـتاد داشتیم گیرداده بود همه باید #کراوات بزنند. سرامتحان،چــمران💚کراوات نزد✌️ استاد #دونـمره ازش کم کرد شد ۱۸،"بالا‌ترین نمـره"💛 #راوی‌دوست‌شهید #دکترچمران🌷 ☘❤️ @khaDem_AlshOhda

۷ شهریور 1396
58