نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دونت_کپی (۱۱۵ تصویر)

عِنفرآدی شُدع صِلول بِ صِلولِ تَنَم- خُود مَن در خُود من دَر خُود من زِندآنیصت- #لوعآن #دونت_کپی #me ۲:۵۱

عِنفرآدی شُدع صِلول بِ صِلولِ تَنَم- خُود مَن در خُود من دَر خُود من زِندآنیصت- #لوعآن #دونت_کپی #me ۲:۵۱

۲۲ شهریور 1397
16K
دُنیآیِ مَن خِیلی وَقتِع بِ عآخر رِصیدِع🌍 وَقتی چِشمآی [تُ] روع دیدَعم👀😍 #لوعآن #مآعی_لیسا_فور_عور #دونت_کپی

دُنیآیِ مَن خِیلی وَقتِع بِ عآخر رِصیدِع🌍 وَقتی چِشمآی [تُ] روع دیدَعم👀😍 #لوعآن #مآعی_لیسا_فور_عور #دونت_کپی

۵ شهریور 1397
17K
نه اینم من نه آنم من که گم کردم سر و پا را . . . ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 🚫 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ...

نه اینم من نه آنم من که گم کردم سر و پا را . . . ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 🚫 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ستاره #ماه #عاشقانه #شعر #متن #عشق ...

۲۵ اسفند 1396
14K
دنیا خودش، آخرت خودش 😐 ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #دونت_کپی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ماه #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه ...

دنیا خودش، آخرت خودش 😐 ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #دونت_کپی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ماه #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #دل #کهکشان #زمستان #شفق #فاز #خدا #آسمان #رنگی #دیوانه #پرواز

۷ اسفند 1396
20K
درد بی‌عشقی ز جانم برده طاقت ورنه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم ‌ ‌‌‌ [رهی معیری] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می (😏) #دونت_کپی 😑😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ...

درد بی‌عشقی ز جانم برده طاقت ورنه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم ‌ ‌‌‌ [رهی معیری] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می (😏) #دونت_کپی 😑😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #کوچه #ستون #عاشقانه #شعر #شاعر #قدیمی #نوستالژی #عشق ...

۲۱ بهمن 1396
23K
گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ...

گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #پول #گنج #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #فقر #عشق #ادبیات #ادبی #عکاس ...

۲۰ بهمن 1396
20K
دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است . . . ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ...

دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است . . . ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #هندزفری ...

۱۶ بهمن 1396
23K
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ...

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #خروس #آزاد #عاشقانه #شعر #شاعر #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه ...

۱۶ بهمن 1396
21K
من از این طالع شوریده برنجم ور نی بهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ...

من از این طالع شوریده برنجم ور نی بهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #تاس #طالع #عاشقانه #شعر #شاعر #عشق ...

۱۶ بهمن 1396
21K
سقوط می‌کنم مسرور از وارستگی دستانم از خستگی وارستگی دستانم از این گره وارستگی از تعلیق ‌ گرچه یک نَفَس بعد مرگ است اما من در همین لحظات زنده‌ام در همین لحظات زندگی می‌کنم در ...

سقوط می‌کنم مسرور از وارستگی دستانم از خستگی وارستگی دستانم از این گره وارستگی از تعلیق ‌ گرچه یک نَفَس بعد مرگ است اما من در همین لحظات زنده‌ام در همین لحظات زندگی می‌کنم در همین لحظه سقوط با تبسم گریزان از تو که ندانستی که ندیدی یک عمر مرا ...

۱۵ بهمن 1396
22K
Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains ...

Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound of silence ‌ In restless dreams I walked alone Narrow streets of ...

۱۵ بهمن 1396
22K
ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ #هنر #هنری ...

ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #لامپ #چراغ #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #ستاره #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا ...

۱۵ بهمن 1396
13K
کتاب پیکرم یک موج می شیرازه می‌خواهد نم آبی فراهم می‌کند خاک پریشان را ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می (از عکسای قدیمی با دوبین ۵ مگاپیکسل) #دونت_کپی 😑 ...

کتاب پیکرم یک موج می شیرازه می‌خواهد نم آبی فراهم می‌کند خاک پریشان را ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می (از عکسای قدیمی با دوبین ۵ مگاپیکسل) #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #کتاب #دل #عاشقانه #شعر ...

۱۲ بهمن 1396
18K
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ...

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #گردون #ماه #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #عشق #ادبیات ...

۱۲ بهمن 1396
14K
I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real ‌ The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all ...

I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real ‌ The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything ‌ ‌ ‌ ‌ [👆👉]: Nine Inch Nails _ Hurt ...

۱۰ بهمن 1396
17K
یا باده ده حجت مجو یا خود تو برخیز و برو یا بنده را با لطف تو شد صوفیانه ماجرا 🙄 ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می (😏) #دونت_کپی 😑 ‌ ...

یا باده ده حجت مجو یا خود تو برخیز و برو یا بنده را با لطف تو شد صوفیانه ماجرا 🙄 ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می (😏) #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ پ.ن: از عکسای قدیمی با دوربین ۵ مگاپیکسل😐 ‌ ‌ ‌‌ ...

۹ بهمن 1396
11K
آیینهٔ سراب خیالیم چاره نیست چیزی نموده‌اند به چشم قیاس ما ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌#فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری ...

آیینهٔ سراب خیالیم چاره نیست چیزی نموده‌اند به چشم قیاس ما ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌#فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #سراب #کارتون #عاشقانه #شعر #شاعر #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی ...

۹ بهمن 1396
14K
گرچه جانان نیست و تاب گسیخته و روح خشکیده اما تو برخیز ‌ تو امیدی وجودت در خواب بیداری می‌دهد ‌ هر چند پوچ و نزار و دروغین، اما باش برخیز بجنگ بمیر و از ...

گرچه جانان نیست و تاب گسیخته و روح خشکیده اما تو برخیز ‌ تو امیدی وجودت در خواب بیداری می‌دهد ‌ هر چند پوچ و نزار و دروغین، اما باش برخیز بجنگ بمیر و از دروازه بگذر از این قفس رها، و وارد قفسی دیگر شو . . . ‌‌ ...

۸ بهمن 1396
15K
خیالم خیالش در رودِ نور چون دو قطره دو پرتو معتقد به سرنوشت به وصل می‌رسند به اصل می‌رسند و رها می‌شوند جدا می‌شوند . . . ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ...

خیالم خیالش در رودِ نور چون دو قطره دو پرتو معتقد به سرنوشت به وصل می‌رسند به اصل می‌رسند و رها می‌شوند جدا می‌شوند . . . ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌#فوتو_بای_می (😏) #کپشن_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری ...

۸ بهمن 1396
17K
نیست بی‌افشای راز عاشقان پرواز رنگ بال و پر باید شکست این طایر پیغام را ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌#فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی ...

نیست بی‌افشای راز عاشقان پرواز رنگ بال و پر باید شکست این طایر پیغام را ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌#فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ستاره #رنگین_کمان #عاشقانه #شعر #شاعر #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #عکاس #پس_زمینه #زیبا #زیبایی #دلتنگ ...

۷ بهمن 1396
18K