نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دونت_کپی (۱۰۹ تصویر)

درد بی‌عشقی ز جانم برده طاقت ورنه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم ‌ ‌‌‌ [رهی معیری] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می (😏) #دونت_کپی 😑😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ...

درد بی‌عشقی ز جانم برده طاقت ورنه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم ‌ ‌‌‌ [رهی معیری] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می (😏) #دونت_کپی 😑😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #کوچه #ستون #عاشقانه #شعر #شاعر #قدیمی #نوستالژی #عشق ...

۱ هفته پیش
17K
گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ...

گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #پول #گنج #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #فقر #عشق #ادبیات #ادبی #عکاس ...

۱ هفته پیش
17K
دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است . . . ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ...

دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است . . . ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #هندزفری ...

۲ هفته پیش
20K
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ...

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #خروس #آزاد #عاشقانه #شعر #شاعر #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه ...

۲ هفته پیش
19K
من از این طالع شوریده برنجم ور نی بهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ...

من از این طالع شوریده برنجم ور نی بهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #تاس #طالع #عاشقانه #شعر #شاعر #عشق ...

۲ هفته پیش
19K
سقوط می‌کنم مسرور از وارستگی دستانم از خستگی وارستگی دستانم از این گره وارستگی از تعلیق ‌ گرچه یک نَفَس بعد مرگ است اما من در همین لحظات زنده‌ام در همین لحظات زندگی می‌کنم در ...

سقوط می‌کنم مسرور از وارستگی دستانم از خستگی وارستگی دستانم از این گره وارستگی از تعلیق ‌ گرچه یک نَفَس بعد مرگ است اما من در همین لحظات زنده‌ام در همین لحظات زندگی می‌کنم در همین لحظه سقوط با تبسم گریزان از تو که ندانستی که ندیدی یک عمر مرا ...

۲ هفته پیش
21K
Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains ...

Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound of silence ‌ In restless dreams I walked alone Narrow streets of ...

۲ هفته پیش
21K
کتاب پیکرم یک موج می شیرازه می‌خواهد نم آبی فراهم می‌کند خاک پریشان را ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می (از عکسای قدیمی با دوبین ۵ مگاپیکسل) #دونت_کپی 😑 ...

کتاب پیکرم یک موج می شیرازه می‌خواهد نم آبی فراهم می‌کند خاک پریشان را ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می (از عکسای قدیمی با دوبین ۵ مگاپیکسل) #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #کتاب #دل #عاشقانه #شعر ...

۲ هفته پیش
17K
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ...

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #گردون #ماه #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #عشق #ادبیات ...

۲ هفته پیش
13K
I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real ‌ The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all ...

I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real ‌ The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything ‌ ‌ ‌ ‌ [👆👉]: Nine Inch Nails _ Hurt ...

۳ هفته پیش
17K
یا باده ده حجت مجو یا خود تو برخیز و برو یا بنده را با لطف تو شد صوفیانه ماجرا 🙄 ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می (😏) #دونت_کپی 😑 ‌ ...

یا باده ده حجت مجو یا خود تو برخیز و برو یا بنده را با لطف تو شد صوفیانه ماجرا 🙄 ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می (😏) #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ پ.ن: از عکسای قدیمی با دوربین ۵ مگاپیکسل😐 ‌ ‌ ‌‌ ...

۳ هفته پیش
9K
آیینهٔ سراب خیالیم چاره نیست چیزی نموده‌اند به چشم قیاس ما ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌#فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری ...

آیینهٔ سراب خیالیم چاره نیست چیزی نموده‌اند به چشم قیاس ما ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌#فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #سراب #کارتون #عاشقانه #شعر #شاعر #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی ...

۳ هفته پیش
13K
گرچه جانان نیست و تاب گسیخته و روح خشکیده اما تو برخیز ‌ تو امیدی وجودت در خواب بیداری می‌دهد ‌ هر چند پوچ و نزار و دروغین، اما باش برخیز بجنگ بمیر و از ...

گرچه جانان نیست و تاب گسیخته و روح خشکیده اما تو برخیز ‌ تو امیدی وجودت در خواب بیداری می‌دهد ‌ هر چند پوچ و نزار و دروغین، اما باش برخیز بجنگ بمیر و از دروازه بگذر از این قفس رها، و وارد قفسی دیگر شو . . . ‌‌ ...

۳ هفته پیش
14K
خیالم خیالش در رودِ نور چون دو قطره دو پرتو معتقد به سرنوشت به وصل می‌رسند به اصل می‌رسند و رها می‌شوند جدا می‌شوند . . . ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ...

خیالم خیالش در رودِ نور چون دو قطره دو پرتو معتقد به سرنوشت به وصل می‌رسند به اصل می‌رسند و رها می‌شوند جدا می‌شوند . . . ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌#فوتو_بای_می (😏) #کپشن_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری ...

۳ هفته پیش
15K
نیست بی‌افشای راز عاشقان پرواز رنگ بال و پر باید شکست این طایر پیغام را ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌#فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی ...

نیست بی‌افشای راز عاشقان پرواز رنگ بال و پر باید شکست این طایر پیغام را ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌#فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ستاره #رنگین_کمان #عاشقانه #شعر #شاعر #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #عکاس #پس_زمینه #زیبا #زیبایی #دلتنگ ...

۳ هفته پیش
17K
In my body I have a master I bow down when she comes around In my body I’m a disaster I break down when you shake the ground ‌ Every time I stand to leave ...

In my body I have a master I bow down when she comes around In my body I’m a disaster I break down when you shake the ground ‌ Every time I stand to leave my cage In my broken body I stay ‌ I want to love like a ...

۳ هفته پیش
17K
#مجازیسم #مجازیست #فضای_مجازی #افراط #تفریط #دیوانه #خل #احمق #بی_مغز #سلفی #لایو #چشم #نگاه #معتاد #اعتیاد #اینترنت #موبایل #مدرنیته #مسحور #جادو #جعبه_جادویی #کور #کر #خواب #آسیب #آسیب_اجتماعی #ملت #حکومت #فرهنگ #شعور #دونت_کپی 😃

#مجازیسم #مجازیست #فضای_مجازی #افراط #تفریط #دیوانه #خل #احمق #بی_مغز #سلفی #لایو #چشم #نگاه #معتاد #اعتیاد #اینترنت #موبایل #مدرنیته #مسحور #جادو #جعبه_جادویی #کور #کر #خواب #آسیب #آسیب_اجتماعی #ملت #حکومت #فرهنگ #شعور #دونت_کپی 😃

۳ هفته پیش
10K
تا به‌کی فرصت دیدار به خوابت‌گذرد 😑 چون شررجهدکن ویک مژه بیدار برآ ‌ ‌ [بیدل دهلوی] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ...

تا به‌کی فرصت دیدار به خوابت‌گذرد 😑 چون شررجهدکن ویک مژه بیدار برآ ‌ ‌ [بیدل دهلوی] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #شعر #شاعر #شب #چراغ #نور #ستاره #نگاه #مریض #عشق #پس_زمینه ...

۳ هفته پیش
16K
او سپهر و من‌کف خاک اوکجا و من‌کجاََششَ داغم از سودای خام غفلت و وهم رسا 😑 ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ...

او سپهر و من‌کف خاک اوکجا و من‌کجاََششَ داغم از سودای خام غفلت و وهم رسا 😑 ‌ ‌‌‌ [بیدل دهلوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می #دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ستاره #ماه #عاشقانه #شعر #شاعر #قلم #عشق #ادبیات #ادبی ...

۳ هفته پیش
15K
درد دل پوشیده مانی تا جگر پرخون شود به که با دشمن نمایی حال زار خویش را ‌ ‌ [سعدی] ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌ #دونت_کپی 😑 ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ...

درد دل پوشیده مانی تا جگر پرخون شود به که با دشمن نمایی حال زار خویش را ‌ ‌ [سعدی] ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌ #دونت_کپی 😑 ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #گل #سرخ #صورتی #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات ...

۴ هفته پیش
17K