نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دونالد_بارتلمی (۲ تصویر)

بهترین شیوۀ زندگی آن نیست که نقشه‌هایی بزرگ برای فردایَت بکشی ، آن است که وقتی آفتاب #غروب می‌کند لذّتِ یک روزِ آرام را چشیده باشی ... #دونالد_بارتلمی

بهترین شیوۀ زندگی آن نیست که نقشه‌هایی بزرگ برای فردایَت بکشی ، آن است که وقتی آفتاب #غروب می‌کند لذّتِ یک روزِ آرام را چشیده باشی ... #دونالد_بارتلمی

۲۶ مرداد 1398
6K
باید در برابر عادت‌ها مبارزه کنی. اگر چنین نکنی بر تو مسلط می‌شوند! 📚زر باران #دونالد_بارتلمی

باید در برابر عادت‌ها مبارزه کنی. اگر چنین نکنی بر تو مسلط می‌شوند! 📚زر باران #دونالد_بارتلمی

۲۵ فروردین 1398
3K