نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دوسـت (۱۲ تصویر)

اوقــاتـــــ خــوش آن بــود ڪه بــا #دوسـت بـه سـر رفـت بـــاقـــی هــمه بـــی حــاصـلــی و بــی خـبــری بـــود😊 👤| #حافظ ‌|

اوقــاتـــــ خــوش آن بــود ڪه بــا #دوسـت بـه سـر رفـت بـــاقـــی هــمه بـــی حــاصـلــی و بــی خـبــری بـــود😊 👤| #حافظ ‌|

۴ اسفند 1397
9K
اِمروز تولـده یه جیگرهـ*-* اگه گفتید کی؟*-* یع یع*-*☁ تفلدهـ میشآنی خودِمونهـ*-*🌸 🌸 ☁ ☁ میشان جون جونی*-*ممنون ک برآم هَم خواهـر بودی👭 هَم دوسـت بودی💚 💙 🍃 ☁ هَم ممنی^^🍃 💚 دقت کنید،مامانی ن،ممنی🔫 ...

اِمروز تولـده یه جیگرهـ*-* اگه گفتید کی؟*-* یع یع*-*☁ تفلدهـ میشآنی خودِمونهـ*-*🌸 🌸 ☁ ☁ میشان جون جونی*-*ممنون ک برآم هَم خواهـر بودی👭 هَم دوسـت بودی💚 💙 🍃 ☁ هَم ممنی^^🍃 💚 دقت کنید،مامانی ن،ممنی🔫 😸 اینا خیلی فرق دارن😹 🌸 میشآنی امیدوآرم همیــــــشه تو زندگیتـ مثل اَلآنِتـ شاد باشیـو ...

۶ تیر 1397
2K
[❤️] … #دوسـت-داشتَــنت را #حِــیف نَــکن!! نمی گویَـم #خَـرجَـش نکـُـن.. #نَــه.. میـگویَـم #هَـدرش نَـده..!! اگر می بینــی #مالِ #دنـــیایِ #تــُو نیســت، اگر می بینــی از #جِــنسِ تــو #نیــست، حرفَــش را #نِمیــفَـهمی و حرفت را #نِـمیفَـــهمد...؛ ...

[❤️] … #دوسـت-داشتَــنت را #حِــیف نَــکن!! نمی گویَـم #خَـرجَـش نکـُـن.. #نَــه.. میـگویَـم #هَـدرش نَـده..!! اگر می بینــی #مالِ #دنـــیایِ #تــُو نیســت، اگر می بینــی از #جِــنسِ تــو #نیــست، حرفَــش را #نِمیــفَـهمی و حرفت را #نِـمیفَـــهمد...؛ نه #او را #درگیـــرِ #خـــودت کُـن و نه #خــودت را درگـــیرِ #او...! ابــرازِ عَــلاقِـه بِـه ...

۱۳ دی 1396
13K
👧🏻میشـه بشیـنم #بغلـت؟😔 👨🏻ایـــن همـه مبـل.بـرو یجـا دیگه #بشیـن😏 👧🏻‌(ولی مـن دلـم میخـواسـت کنـاره تو #بشینم)آهـا بـاشه😔 🕞 👧🏻اوم #آقـایی؟😢 👨🏻بـله؟ 👧🏻‌(چـرا مثه همیشه بم نگفـت #جـانم)هیچـی آقـایی😔 👨🏻بـــــرام یه #چــــایی میریـ...إ چـرا داری گریه ...

👧🏻میشـه بشیـنم #بغلـت؟😔 👨🏻ایـــن همـه مبـل.بـرو یجـا دیگه #بشیـن😏 👧🏻‌(ولی مـن دلـم میخـواسـت کنـاره تو #بشینم)آهـا بـاشه😔 🕞 👧🏻اوم #آقـایی؟😢 👨🏻بـله؟ 👧🏻‌(چـرا مثه همیشه بم نگفـت #جـانم)هیچـی آقـایی😔 👨🏻بـــــرام یه #چــــایی میریـ...إ چـرا داری گریه میکنی؟😳 👧🏻دیگـه منـو #دوسـت نداری؟😭 👨🏻کی ایـن حرفـو #بـت زده؟😡 👧🏻خودم...میـدونی از #دعـوا میترسـم ولی ...

۱۳ اسفند 1395
16K
👩👨 👧🏻نمیزارم #بری سره کـار😣 👨🏻عه توله قفله در رو بـاز کن #دیـر شـده😞 👧🏻نمیخـوام بری ســره کار.دلم #تنگ میــشه😭 👨🏻خــانومی جان نـرم کی میخواد #خرجیـتو بده؟☹️ 👧🏻نـرو توروخـدا.نمیخــوام بری.بمـون #بمـــــون😭 👨🏻دوسـت نداری برم #ســره ...

👩👨 👧🏻نمیزارم #بری سره کـار😣 👨🏻عه توله قفله در رو بـاز کن #دیـر شـده😞 👧🏻نمیخـوام بری ســره کار.دلم #تنگ میــشه😭 👨🏻خــانومی جان نـرم کی میخواد #خرجیـتو بده؟☹️ 👧🏻نـرو توروخـدا.نمیخــوام بری.بمـون #بمـــــون😭 👨🏻دوسـت نداری برم #ســره کار؟☹️ 👧🏻نه #دوسـت ندارم.هیجا نـرو😖 👨🏻بعـد از #گرسنگی میمـیریم که😱 👧🏻نـه میریم #گدایی یه بچه ...

۳ اسفند 1395
11K
👧🏻نمیزارم #بری سره کـار😣 👨🏻عه توله قفله در رو بـاز کن #دیـر شـده😞 👧🏻نمیخـوام بری ســره کار.دلم #تنگ میــشه😭 👨🏻خــانومی جان نـرم کی میخواد #خرجیـتو بده؟☹️ 👧🏻نـرو توروخـدا.نمیخــوام بری.بمـون #بمـــــون😭 👨🏻دوسـت نداری برم #ســره کار؟☹️ ...

👧🏻نمیزارم #بری سره کـار😣 👨🏻عه توله قفله در رو بـاز کن #دیـر شـده😞 👧🏻نمیخـوام بری ســره کار.دلم #تنگ میــشه😭 👨🏻خــانومی جان نـرم کی میخواد #خرجیـتو بده؟☹️ 👧🏻نـرو توروخـدا.نمیخــوام بری.بمـون #بمـــــون😭 👨🏻دوسـت نداری برم #ســره کار؟☹️ 👧🏻نه #دوسـت ندارم.هیجا نـرو😖 👨🏻بعـد از #گرسنگی میمـیریم که😱 👧🏻نـه میریم #گدایی یه بچه هم ...

۲۷ بهمن 1395
5K
وقتی میگه : #دوســت دارم 💙 زل زل تو چشاش نگاه نکن .. ! 😷 بی هیچ حرفی 😐 بی هیچ #عکس العملی 😐 تنها با گفتنِ منم دوست دارم این لحظه رو تمومش نکن ...

وقتی میگه : #دوســت دارم 💙 زل زل تو چشاش نگاه نکن .. ! 😷 بی هیچ حرفی 😐 بی هیچ #عکس العملی 😐 تنها با گفتنِ منم دوست دارم این لحظه رو تمومش نکن .. 😏 #جیغ بزن .. 😱 #محکم بغلش کن .. 💘 بوسه بارونش کن .. ...

۱۱ بهمن 1395
3K
+آقـایی؟ -جـونم؟ +تـو صبحونه #دوسـت داری ؟ -خـب #معلومه که آره. +پـوف کارم در اومده باید #هرروز صبحونه درست کنم -چیزی گفتی؟نفهمـیدم اصن چی #گفتی +نه چیزی #نگفتم که -آها باشه #خانومی +آقایم؟ -جونه #دلـم؟ ...

+آقـایی؟ -جـونم؟ +تـو صبحونه #دوسـت داری ؟ -خـب #معلومه که آره. +پـوف کارم در اومده باید #هرروز صبحونه درست کنم -چیزی گفتی؟نفهمـیدم اصن چی #گفتی +نه چیزی #نگفتم که -آها باشه #خانومی +آقایم؟ -جونه #دلـم؟ +صـبحونه تخم مرغ #دوست داری یا کره مربا؟ -تخـم مرغ +تخمهـ مرغ عسلی یا کاملا ...

۲۵ مرداد 1395
7K
. #عشـــــــــــــــــق از آن ڪســانــــــــے ســت ڪه یڪـــــدیگـــر را بـــــا هـــَر فاصلــِـه اے #دوسـت مــے دارنــــــــــد…!!!”

. #عشـــــــــــــــــق از آن ڪســانــــــــے ســت ڪه یڪـــــدیگـــر را بـــــا هـــَر فاصلــِـه اے #دوسـت مــے دارنــــــــــد…!!!”

۱۷ مرداد 1395
2K
∞|وقـتی کسی رو #دوسـت داری ∞|از همه #دنیا میگذری ∞|تولده #دوبارته ∞|اسمه اونو که #میبری ∞|وقتی #کسی رو دوست داری ∞|میخوای بهش #تکیه کنی ∞|بگی که #محتاجشی ∞|بخاطرش #گریه کنی ∞|وقتی کسی رو #دوست داری ...

∞|وقـتی کسی رو #دوسـت داری ∞|از همه #دنیا میگذری ∞|تولده #دوبارته ∞|اسمه اونو که #میبری ∞|وقتی #کسی رو دوست داری ∞|میخوای بهش #تکیه کنی ∞|بگی که #محتاجشی ∞|بخاطرش #گریه کنی ∞|وقتی کسی رو #دوست داری ∞|حاضری #دنیا بد باشه ∞|فقط اونی که #دوست داری ∞|عاشقی رو #بلد باشه ∞|حاضری که ...

۲۳ تیر 1395
5K
◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ↻ ▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁ •○●خودِتـوݧ و بـا #جُملـه ےٍ •○● #دوستَـم داشـت، #گـوڸ نَزنیـد •○●هیـچ #آدَمـی #چیـزے •○●رو ڪــہ #دوسـت داره #تَـرڪ نِمیکنــہ ◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ...

◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ↻ ▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁ •○●خودِتـوݧ و بـا #جُملـه ےٍ •○● #دوستَـم داشـت، #گـوڸ نَزنیـد •○●هیـچ #آدَمـی #چیـزے •○●رو ڪــہ #دوسـت داره #تَـرڪ نِمیکنــہ ◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ↻ ▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁

۲۸ خرداد 1395
3K
هَرچه #بینِ-بیـت-ها عنوان کُنَم بی فایـدست ایُها النّـاس! این بَشر را #دوسـت-میـــدارم-زیـاد...

هَرچه #بینِ-بیـت-ها عنوان کُنَم بی فایـدست ایُها النّـاس! این بَشر را #دوسـت-میـــدارم-زیـاد...

۵ آذر 1394
11K