نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دوست_داشتن (۵۲۹ تصویر)

#علیرضام_عزیزم، #احساسم به تو را چه بنامم؟ #دوست_داشتن؟ #عشق؟ #نیاز؟ یا ... نمی دانم ! نمی دانم ! وقتی مجالِ معنا نمی دهد عطر تنت ، با #چشم هایت به #لب هام بیاموز کلمات را ...

#علیرضام_عزیزم، #احساسم به تو را چه بنامم؟ #دوست_داشتن؟ #عشق؟ #نیاز؟ یا ... نمی دانم ! نمی دانم ! وقتی مجالِ معنا نمی دهد عطر تنت ، با #چشم هایت به #لب هام بیاموز کلمات را ! بگو حسی که دارم ، نامش چیست ؟ بگذار چیزی بگویم ، که هیچ ...

۲ روز پیش
42K
#دوست_داشتن

#دوست_داشتن

۱ هفته پیش
4K
نمی‌شود بدونِ دوست داشتنِ کسی زنده ماند.‌‌ تجربه ی کهنه‌ام را باور کنید...! #دوست_داشتن #عشق #عاشقانه #دوستی #تنهایی

نمی‌شود بدونِ دوست داشتنِ کسی زنده ماند.‌‌ تجربه ی کهنه‌ام را باور کنید...! #دوست_داشتن #عشق #عاشقانه #دوستی #تنهایی

۱ هفته پیش
7K
گاهی دوست داری غافلگیر شوی؛ مــثلا بفهمـی یـک نــفر آن دور دورها، آنجایی که فکرش را هم نمی کردی، دوسـتت دارد... #عاشقانه #عشق #دوست_داشتن #فکر

گاهی دوست داری غافلگیر شوی؛ مــثلا بفهمـی یـک نــفر آن دور دورها، آنجایی که فکرش را هم نمی کردی، دوسـتت دارد... #عاشقانه #عشق #دوست_داشتن #فکر

۱ هفته پیش
4K
#الله #عشق #دوست_داشتن #قلب #نماز #نیاز

#الله #عشق #دوست_داشتن #قلب #نماز #نیاز

۱ هفته پیش
5K
#وحشی_بافقی #عکسنوشته #دلنوشته #عشق #دل #دوست_داشتن #شعر

#وحشی_بافقی #عکسنوشته #دلنوشته #عشق #دل #دوست_داشتن #شعر

۲ هفته پیش
5K
‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

۳ هفته پیش
12K
‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

۳ هفته پیش
12K
‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

۳ هفته پیش
11K
‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

۳ هفته پیش
11K
‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

۳ هفته پیش
11K
‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

۳ هفته پیش
10K
‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

۳ هفته پیش
10K
‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

‌ #عشقم #عشقمی #عاشق #عاشقانه_های_من #عاشقانه_ها #متن_خاص #کلیپ_عاشقانه #تکست_گرافی #دوست_داشتن #تکست #یار #دوستدارم #دوستان #دنیام #زن #مرد #رفیق #دوست_داشتنی #دوست_دارم #دل #دلنوشته #زندگی #محبت #مهربان #Love #Eshgh #asheghan #asheghane #asheghaneh

۳ هفته پیش
9K
اگر میتوانستم میلیونها بار دیگر زندگی کنم، هر بار تو را انتخاب می‌کردم♥️ #تو #زندگی #دوست_داشتن #انتخاب #عشق #یار #پسر #دختر

اگر میتوانستم میلیونها بار دیگر زندگی کنم، هر بار تو را انتخاب می‌کردم♥️ #تو #زندگی #دوست_داشتن #انتخاب #عشق #یار #پسر #دختر

۲۶ آذر 1398
3K
#عاشقانه #قهر_آشتی #دوست_داشتن #خوراکی #شکمو #تپل_من 6

#عاشقانه #قهر_آشتی #دوست_داشتن #خوراکی #شکمو #تپل_من 6

۲۵ آذر 1398
3K
#عاشقانه #قهر_آشتی #دوست_داشتن #خوراکی #شکمو #تپل_من 5

#عاشقانه #قهر_آشتی #دوست_داشتن #خوراکی #شکمو #تپل_من 5

۲۵ آذر 1398
3K
#عاشقانه #قهر_آشتی #دوست_داشتن #خوراکی #شکمو #تپل_من 4

#عاشقانه #قهر_آشتی #دوست_داشتن #خوراکی #شکمو #تپل_من 4

۲۵ آذر 1398
3K
#عاشقانه #قهر_آشتی #دوست_داشتن #خوراکی #شکمو #تپل_من 3

#عاشقانه #قهر_آشتی #دوست_داشتن #خوراکی #شکمو #تپل_من 3

۲۵ آذر 1398
3K
#عاشقانه #قهر_آشتی #دوست_داشتن #خوراکی #شکمو #تپل_من 2

#عاشقانه #قهر_آشتی #دوست_داشتن #خوراکی #شکمو #تپل_من 2

۲۵ آذر 1398
3K