نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دوستی_دنیا_مانع_شناخت_خدا (۱ تصویر)

: ‍ #دوستی_دنیا_مانع_شناخت_خدا #علامه_طباطبایی ره شناخت خداوند یک شناخت بدیهی و از آشکارترین بدیهیات است؛ و آنچه مانع شناخت او می شود، جهل و نادانی نیست، بلکه غفلت و بی توجهی است، که این خود ...

: ‍ #دوستی_دنیا_مانع_شناخت_خدا #علامه_طباطبایی ره شناخت خداوند یک شناخت بدیهی و از آشکارترین بدیهیات است؛ و آنچه مانع شناخت او می شود، جهل و نادانی نیست، بلکه غفلت و بی توجهی است، که این خود در اثر اشتغال و سرگرمی به کالای بی ارزش دنیا و دل بستن به این ...

۲ بهمن 1396
71