نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دوستـــــای (۴ تصویر)

گل رابه عزیزان میدهند ومحبت رابه مهربانان کدام لایق توباشد که هم عزیزی،هم مهربان دسته دسته گلهای زیبا تقدیم به دلهای مهربانتان 🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁 #فدای#دوستـــــای#خوبم#برم 😍

گل رابه عزیزان میدهند ومحبت رابه مهربانان کدام لایق توباشد که هم عزیزی،هم مهربان دسته دسته گلهای زیبا تقدیم به دلهای مهربانتان 🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁 #فدای#دوستـــــای#خوبم#برم 😍

۸ آذر 1396
7K
گل رابه عزیزان میدهند ومحبت رابه مهربانان کدام لایق توباشد که هم عزیزی،هم مهربان دسته دسته گلهای زیبا تقدیم به دلهای مهربانتان 🍁 🍂 🍁 🍂 🍁 🍂 🍁 🍂 🍁 🍂 🍁 🍂 🍁 ...

گل رابه عزیزان میدهند ومحبت رابه مهربانان کدام لایق توباشد که هم عزیزی،هم مهربان دسته دسته گلهای زیبا تقدیم به دلهای مهربانتان 🍁 🍂 🍁 🍂 🍁 🍂 🍁 🍂 🍁 🍂 🍁 🍂 🍁 🍂 🍁 🍂 🍁 #دوستـــــای#نازنینم#ازتون#ممنونم💝

۸ آذر 1396
3K
من به خود میبالم که در این عصر یخے و در این ظلمت باروت و فساد،دوستانی دارم همچون آب زلال که دلشان آئینه خورشید است. دوستان من مثل گندمند که وجودشان نعمت و نبودشان قحطی ...

من به خود میبالم که در این عصر یخے و در این ظلمت باروت و فساد،دوستانی دارم همچون آب زلال که دلشان آئینه خورشید است. دوستان من مثل گندمند که وجودشان نعمت و نبودشان قحطی و گرسنگی است و من چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم در اطرافم موج ...

۸ آذر 1396
3K
من به خودم میبالم که در این عصر یخی و در این ظلمت باروت و فساد دوستانی دارم،همچون آب زلال که دلشان آئینه خورشید است ،دوستان من مثل گندمند که وجودشان یک دنیا برکت و ...

من به خودم میبالم که در این عصر یخی و در این ظلمت باروت و فساد دوستانی دارم،همچون آب زلال که دلشان آئینه خورشید است ،دوستان من مثل گندمند که وجودشان یک دنیا برکت و نعمت و نبودشان قحطے و گرسنگے است، و من چه خوشبختم که زردی خوشه های ...

۸ آذر 1396
5K