نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دوستت (۵۰ تصویر)

@sedeghe #اینم#تقدیم#ب#عاجی#خوبم#صدیقه#جوونم‌#مررسی#عزیزم#ک#هستی#خواهری#جوونم#دوستت#دارم#گلم 😘😚😚😚😗😗😚😚😘😚😍😍😍😍😍😍😉😉😍💛💙💙💙💜💜💜💜💚💚❤❤❤❤❤💚💚💚💜💜💙💙💛💛💛💛💛💛💙💗💗💗💗💘💞💖💓💓💓💓💕🌺🌻🌹🌸🌸🌸🌸🌷🌷🍀🌹🌹🌻🌺🌺🌼🌱🌾🌿🍂🍃🍃

@sedeghe #اینم#تقدیم#ب#عاجی#خوبم#صدیقه#جوونم‌#مررسی#عزیزم#ک#هستی#خواهری#جوونم#دوستت#دارم#گلم 😘😚😚😚😗😗😚😚😘😚😍😍😍😍😍😍😉😉😍💛💙💙💙💜💜💜💜💚💚❤❤❤❤❤💚💚💚💜💜💙💙💛💛💛💛💛💛💙💗💗💗💗💘💞💖💓💓💓💓💕🌺🌻🌹🌸🌸🌸🌸🌷🌷🍀🌹🌹🌻🌺🌺🌼🌱🌾🌿🍂🍃🍃

۱ روز پیش
4K
@Samira_love #اینم#تقدیم#ب#سمیرا#خواهریم#مرررسی#عزیزم#ک#هستی#ی#دونه#ای#دوستت#دارم😘😘😚😚😗😗😙😗😗😗😍😉😉😍😍💛💛💙💙💜💚💚❤❤❤❤💜💓💕💕💖💖💞🌸🌷🌷🍀🌹🌹🌻🌺🌼🌱🌾🍂🍃🍃🍃🌸🌸🌷🌹🌻🌻🌺🌼🌼🌼🌼🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌼🌼🌼🌷🌷🌸🌸

@Samira_love #اینم#تقدیم#ب#سمیرا#خواهریم#مرررسی#عزیزم#ک#هستی#ی#دونه#ای#دوستت#دارم😘😘😚😚😗😗😙😗😗😗😍😉😉😍😍💛💛💙💙💜💚💚❤❤❤❤💜💓💕💕💖💖💞🌸🌷🌷🍀🌹🌹🌻🌺🌼🌱🌾🍂🍃🍃🍃🌸🌸🌷🌹🌻🌻🌺🌼🌼🌼🌼🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌼🌼🌼🌷🌷🌸🌸

۱ روز پیش
5K
@Pariiiii70 #تقدیم#ب#خواهریم#پری#جوونم#مررسی#عزیزدلم#بابت#بودنت#خیلی#گلی#خانمی#دوستت##دارم💛💙💙💜💜💚❤❤💗😘😚😚😗😗😗😍😉😍😍😘😚😚😗😗💛💙💜💜💚❤🌷🌸🌸🌸🌷🍀🌹🌻🌻🌺🌼🌾🌿🌿🍂🍂🍃🍃🍃🌸🌷

@Pariiiii70 #تقدیم#ب#خواهریم#پری#جوونم#مررسی#عزیزدلم#بابت#بودنت#خیلی#گلی#خانمی#دوستت##دارم💛💙💙💜💜💚❤❤💗😘😚😚😗😗😗😍😉😍😍😘😚😚😗😗💛💙💜💜💚❤🌷🌸🌸🌸🌷🍀🌹🌻🌻🌺🌼🌾🌿🌿🍂🍂🍃🍃🍃🌸🌷

۱ روز پیش
5K
@Ronakeftekhari #تقدیم#ب#خواهریم#روناک#جوونم#عزیزم#دوستت#دارم#خانمی💛💙💙💜💜💚❤❤💘💞💖💕💕💓💓💙💙💙💜💜💚💚❤😘😚😚😗😗😙😙😗😘😘😘😚😍😉😉😍😍

@Ronakeftekhari #تقدیم#ب#خواهریم#روناک#جوونم#عزیزم#دوستت#دارم#خانمی💛💙💙💜💜💚❤❤💘💞💖💕💕💓💓💙💙💙💜💜💚💚❤😘😚😚😗😗😙😙😗😘😘😘😚😍😉😉😍😍

۵ روز پیش
5K
@tifa1370 #تقدیم#ب#‌عاجی#عشقم#فدات#شم#نفسم#خیلی#دوستت#دارم😘 😚 😚 😗 😙 😙 😙 😙 😗 😗 😚 😚 😘 😘 😍 😉 😉 😍 😍 😍 💛 💙 💙 💜 💜 💚 ❤ ❤ 💘 💘 💘 💞 💖 💖 ...

@tifa1370 #تقدیم#ب#‌عاجی#عشقم#فدات#شم#نفسم#خیلی#دوستت#دارم😘 😚 😚 😗 😙 😙 😙 😙 😗 😗 😚 😚 😘 😘 😍 😉 😉 😍 😍 😍 💛 💙 💙 💜 💜 💚 ❤ ❤ 💘 💘 💘 💞 💖 💖 💖 💕 💕 💓 💓 💛 💛 💙 💙 💜 💚 💚 ❤ ❤ 💗 ...

۵ روز پیش
6K
@darya73 #تقدیم#ب#دریـا#جوونم#دوستت#دارم#عزیز#دلم💛💙💙💜💜💚❤💞💞💖💖💕💕💓💓💛💙💙💜💜💚💚❤😘😚😚😚😗😍😉😉😍

@darya73 #تقدیم#ب#دریـا#جوونم#دوستت#دارم#عزیز#دلم💛💙💙💜💜💚❤💞💞💖💖💕💕💓💓💛💙💙💜💜💚💚❤😘😚😚😚😗😍😉😉😍

۵ روز پیش
5K
@mehrangizjahani #تقدیم#ب#خواهر#گلم#خیلی#دوستت#دارم#گلی🌸🌷🌷🍀🌹🌻🌺🌺🌼🌱🌱🌱🌿🍂🍃🍂🌾💛💙💜💚❤❤💞💞💖💕💕💓💗😘😚😗😗😗😍😉😉

@mehrangizjahani #تقدیم#ب#خواهر#گلم#خیلی#دوستت#دارم#گلی🌸🌷🌷🍀🌹🌻🌺🌺🌼🌱🌱🌱🌿🍂🍃🍂🌾💛💙💜💚❤❤💞💞💖💕💕💓💗😘😚😗😗😗😍😉😉

۶ روز پیش
16K
@fadiya19 #تقدیم#ب#عشقم#خیلی#دوستت#دارم#خواهری😘😚😚😗😍😉😍💛💙💜💜💚❤💕💕💖🌷🌸🌺🌼🌱🌱🍂🍂🌺🌻🌹🌹

@fadiya19 #تقدیم#ب#عشقم#خیلی#دوستت#دارم#خواهری😘😚😚😗😍😉😍💛💙💜💜💚❤💕💕💖🌷🌸🌺🌼🌱🌱🍂🍂🌺🌻🌹🌹

۶ روز پیش
14K
@rezvaneheydaryfard #تقدیم#ب#رضوانه#جوونم#فدات#شم#خیلی#دوستت#دارم😘😚😗😗😍😉😉😍💛💙💜💚❤❤💗💓

@rezvaneheydaryfard #تقدیم#ب#رضوانه#جوونم#فدات#شم#خیلی#دوستت#دارم😘😚😗😗😍😉😉😍💛💙💜💚❤❤💗💓

۷ روز پیش
6K
#میدونی

#میدونی "دوست دارم" یعنی چی؟ #د: دلموبهت میدم #و: ولت نمیکنم #س: سایه سرت میشم #ت: تمام عمرم کنارت میمونم #دا: داغون میشم از نبودنت #ر: راه دلشکستنتو بلد نیستم، یادم نمیگیرم #م: مرگم نمیتونه عشقمو از بین ببره #پس الکی به هرکسی نگو دوستت دارم!................ #دوستت دارم حرمــــــــــت داره. ...

۱ هفته پیش
20K
من شاید ناز تو را نکشم من شاید مانند بقیه دلبری کردن بلد نباشم شاید جمله دوستت دارم را از من خیلی کم بشنوی... ولی خودت میدانی من آدمی هستم که دوستت دارم را با ...

من شاید ناز تو را نکشم من شاید مانند بقیه دلبری کردن بلد نباشم شاید جمله دوستت دارم را از من خیلی کم بشنوی... ولی خودت میدانی من آدمی هستم که دوستت دارم را با کارهایم ثابت میکنم به حرف که نیست آرام‌ِ جان... اگر دوستت دارم به حرف بود ...

۱ هفته پیش
4K
#تَنها یک زن میداند، #شنیدن

#تَنها یک زن میداند، #شنیدن "دوستت دارم" #هرگز نه کُهنه میشود نه تکراری #پس تکرار کن#دوستت دارم❤👉

۱ هفته پیش
13K
@souzanjoonm #تقدیم #ب #عاجی #سوزانم#ک #تکه#وجودش#در#‌کنارم#واسم#آرامش#بخشه😘😘😘😘😘😍😍😉💛💙💜💚❤#خیلی#دوستت#دارم #خواهری

@souzanjoonm #تقدیم #ب #عاجی #سوزانم#ک #تکه#وجودش#در#‌کنارم#واسم#آرامش#بخشه😘😘😘😘😘😍😍😉💛💙💜💚❤#خیلی#دوستت#دارم #خواهری

۲ هفته پیش
8K
#میخواستم کمی فقط کمی #دوستت داشته باشم #ازدستم دررفت عاشقت شدم

#میخواستم کمی فقط کمی #دوستت داشته باشم #ازدستم دررفت عاشقت شدم

۲ هفته پیش
8K
💓💓💓💓 💞خاص ترین مخاطب ِقلبم بہ قدرنفسهاے💕 عاشقانہ ام #دوستت دارم 💖بهانہ ی بودنم #دوستت دارم 😃لبخند ِلحظہ های خوش 💞ِاین عاشق #دوستت دارم 💕چقدر« دوست داشتن» 💞بہ ت‍ومے آید! ┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄

💓💓💓💓 💞خاص ترین مخاطب ِقلبم بہ قدرنفسهاے💕 عاشقانہ ام #دوستت دارم 💖بهانہ ی بودنم #دوستت دارم 😃لبخند ِلحظہ های خوش 💞ِاین عاشق #دوستت دارم 💕چقدر« دوست داشتن» 💞بہ ت‍ومے آید! ┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄

۲ هفته پیش
14K
#از دور #تو را دوست دارم، #بی‌هیچ عطری، آغوشی‌، لمسی‌ #یا حتی‌ بوسه‌ای‌ تنها #دوستت دارم از دور... ❤ ‌‎‌‎

#از دور #تو را دوست دارم، #بی‌هیچ عطری، آغوشی‌، لمسی‌ #یا حتی‌ بوسه‌ای‌ تنها #دوستت دارم از دور... ❤ ‌‎‌‎

۳ هفته پیش
19K
#پاییز #پاییز_زیبا #پاییزی #فصل_پاییز #پاییز_بهاریست_که_عاشق_شده_است #پاییز_مبارک #پاییزانه #پائیز #پائیزی #بارون #بارونی #بارونی #بارون_پاییزی #باران_پاییزی #برگ_زرد #برگ_زرد_پاییزی #مهر #مهرماه #مهر_ماه #مهرماهی #مهر_ماهی #آبان #ابان #آبانی #آبان_ماه #آبانماه #آذر #اذر #آذرماه #آذر_ماه #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی ...

#پاییز #پاییز_زیبا #پاییزی #فصل_پاییز #پاییز_بهاریست_که_عاشق_شده_است #پاییز_مبارک #پاییزانه #پائیز #پائیزی #بارون #بارونی #بارونی #بارون_پاییزی #باران_پاییزی #برگ_زرد #برگ_زرد_پاییزی #مهر #مهرماه #مهر_ماه #مهرماهی #مهر_ماهی #آبان #ابان #آبانی #آبان_ماه #آبانماه #آذر #اذر #آذرماه #آذر_ماه #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی #فیلم_خارجی #فیلم_جدید #فیلم_ترکی #کلیپ_لری #فیلم_هندی #فیلم_طنز #فیلم_آموزشی #فیلم_مستند #کلیپ #کلیپ_طنز #کلیپ_جدید #کلیپ_عاشقانه #کلیپ_فان #کلیپ_خنده #کلیپ_خنده_دار ...

۳ هفته پیش
45K
#آدم هایی هستند که شاید کم بگویند #دوستت-دارم یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را بهشان خرده نگیرید این آدم ها فهمیده اند دوستت دارم حرمت دارد مسئولیت دارد ولی وقتی به کارهایشان ...

#آدم هایی هستند که شاید کم بگویند #دوستت-دارم یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را بهشان خرده نگیرید این آدم ها فهمیده اند دوستت دارم حرمت دارد مسئولیت دارد ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را می فهمی می فهمی که همه کار می کند ...

۴ هفته پیش
11K
‌ پاییز🍂 نزدیک است🤗 دلم❤️👉 یک تـو👱‍♀ُ می خواهد☺️ که #دوستت دارم😍 هایم را با برگهای🍁 نارنجی این شهر🛣 به موهایت💇🏻‍♀ سنجاق کنم🖇 تا پاییز🍂🍁🍃 بهار ما👫 باشد...

‌ پاییز🍂 نزدیک است🤗 دلم❤️👉 یک تـو👱‍♀ُ می خواهد☺️ که #دوستت دارم😍 هایم را با برگهای🍁 نارنجی این شهر🛣 به موهایت💇🏻‍♀ سنجاق کنم🖇 تا پاییز🍂🍁🍃 بهار ما👫 باشد...

۳۰ شهریور 1397
5K
#دوستت#دارم

#دوستت#دارم

۳۰ شهریور 1397
6K