نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دوروبرمون (۱ تصویر)

افراد زیادی هستند که فکر میکنند آدم فهمیده ای هستند. با معضل نفهم‌های نهفهمیده چکار کنیم!! کاش فقط نفهم بودند؛ #دوروبرمون

افراد زیادی هستند که فکر میکنند آدم فهمیده ای هستند. با معضل نفهم‌های نهفهمیده چکار کنیم!! کاش فقط نفهم بودند؛ #دوروبرمون

۲۴ اسفند 1396
7K