نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دورت (۱۵ تصویر)

#دورت #صفنه #اعله_گدگ ما_لگیت

#دورت #صفنه #اعله_گدگ ما_لگیت

۲۲ فروردین 1398
10K
چه اهمیتی داره #دورت چقد شلوغه وقتی هیچکدوم قلق تورو بلد نیستن و همیشه #تنهایی سعیدطبری🔫💙 telegram.me/shahrag_yakhi💜🔫💎

چه اهمیتی داره #دورت چقد شلوغه وقتی هیچکدوم قلق تورو بلد نیستن و همیشه #تنهایی سعیدطبری🔫💙 telegram.me/shahrag_yakhi💜🔫💎

۱۱ بهمن 1397
16K
#روزگار_غریبی‌ست ! آدمها یک روز

#روزگار_غریبی‌ست ! آدمها یک روز "دورت" می کردند روزی دیگَر "#دورت" می‌زنند !! یک روز ازت "دل" می‌بَرند روزی دیگر "#دل" می‌بُرند... یک روز "تنهاییت" را پر میکنند وقتی خوب "#وابسته ات" کردند و به جای اینکه "درکت" کنند "#ترکت" می‌کنند...

۲۰ دی 1397
13K
#یا أجمل بشر خالقک رب الکون #یا أطیب گلب بالصدفة لاگیته #یا أوفی البشر یا حلمی یا دنیای #یا أول شخص من گلبی حبیته #دورت شکثر ما شفت مثل شفاک #علاج و کل مرض من ...

#یا أجمل بشر خالقک رب الکون #یا أطیب گلب بالصدفة لاگیته #یا أوفی البشر یا حلمی یا دنیای #یا أول شخص من گلبی حبیته #دورت شکثر ما شفت مثل شفاک #علاج و کل مرض من بستک نسیته #شلت کل المواجع من گلب تعبان #بیدک جرح لبدلالی داویته #یا اسمی الثلاثی ...

۸ آذر 1397
10K
#بیا خاص باشیم #بیا وسط یک جمع دوستانه #چشم ها را گرد کنیم #من ابروی راستم را که بالا انداختم #تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! #و هیچ کس نداند #که من پرسیده ام... #دورت ...

#بیا خاص باشیم #بیا وسط یک جمع دوستانه #چشم ها را گرد کنیم #من ابروی راستم را که بالا انداختم #تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! #و هیچ کس نداند #که من پرسیده ام... #دورت بگردم؟؟

۱۳ آبان 1397
20K
#بیا خاص باشیم #بیا وسط یک جمع دوستانه #چشم ها را گرد کنیم #من ابروی راستم را که بالا انداختم #تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! #و هیچ کس نداند #که من پرسیده ام... #دورت ...

#بیا خاص باشیم #بیا وسط یک جمع دوستانه #چشم ها را گرد کنیم #من ابروی راستم را که بالا انداختم #تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! #و هیچ کس نداند #که من پرسیده ام... #دورت بگردم؟؟

۲ شهریور 1397
13K
بیا #خاص باشیم بیا وسط یک جمع دوستانه چشم ها را گرد کنیم من ابروی راستم را که بالا انداختم تو #چشمهایت را کمی غمگین کنی! و هیچ کس نداند که من پرسیده ام... #دورت ...

بیا #خاص باشیم بیا وسط یک جمع دوستانه چشم ها را گرد کنیم من ابروی راستم را که بالا انداختم تو #چشمهایت را کمی غمگین کنی! و هیچ کس نداند که من پرسیده ام... #دورت بگردم؟؟ مخاطب خاص😊😊❤❤❤

۲۸ تیر 1397
14K
🙈| یه #حس_خوب یعنی 🍃| تو #بغلشی 💪🏻| دستهای #مردونشو ✨| حلقه میکنه #دورت 😻| توبغلش #محکم_فشارت میده 😗| در #گوشت زمزمه میکنه 💖| مال #خودمی😍 🍃

🙈| یه #حس_خوب یعنی 🍃| تو #بغلشی 💪🏻| دستهای #مردونشو ✨| حلقه میکنه #دورت 😻| توبغلش #محکم_فشارت میده 😗| در #گوشت زمزمه میکنه 💖| مال #خودمی😍 🍃

۲۵ اسفند 1396
11K
#بیا خاص باشیم #بیا وسط یک جمع دوستانه #چشم ها را گرد کنیم #من ابروی راستم را که بالا انداختم #تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! #و هیچ کس نداند #که من پرسیده ام... #دورت ...

#بیا خاص باشیم #بیا وسط یک جمع دوستانه #چشم ها را گرد کنیم #من ابروی راستم را که بالا انداختم #تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! #و هیچ کس نداند #که من پرسیده ام... #دورت بگردم؟؟

۱۵ اسفند 1396
23K
#بیا خاص باشیم #بیا وسط یک جمع دوستانه #چشم ها را گرد کنیم #من ابروی راستم را که بالا انداختم #تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! #و هیچ کس نداند #که من پرسیده ام... #دورت ...

#بیا خاص باشیم #بیا وسط یک جمع دوستانه #چشم ها را گرد کنیم #من ابروی راستم را که بالا انداختم #تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! #و هیچ کس نداند #که من پرسیده ام... #دورت بگردم؟؟

۱۷ آذر 1396
15K
از صَــدقه سَـر ِ #تُــو #دختَـــری از مَــن #مُـــتولد خواهَـد شــُـد ؛ کِـه بِی #شَــک نَسـلِ #تُـــو و امثـــٰال ِ #تُـــورا بِـه #آتَــش میکُــــشَـد ! اورا هَـرگِـز بآ #عِـــشق آشنـاٰ #نَــخواهم کـَرد !.. و هَــرشَــب ...

از صَــدقه سَـر ِ #تُــو #دختَـــری از مَــن #مُـــتولد خواهَـد شــُـد ؛ کِـه بِی #شَــک نَسـلِ #تُـــو و امثـــٰال ِ #تُـــورا بِـه #آتَــش میکُــــشَـد ! اورا هَـرگِـز بآ #عِـــشق آشنـاٰ #نَــخواهم کـَرد !.. و هَــرشَــب جُــمله ِ ی "" #مُــحبَـت انسانـهآ را #هــٰار می کنَـد "" بِـه او #سَـرمَــشق میدَهـَم ...

۲۰ آبان 1396
5K
اگه⏪ #مهم⏩ بودی ⬅#زیرت ➡#خط می کشیدم نه ⬅#دورت➡ … به #سلامت …🙋 #سعی #نکن# متفاوت #باشی! #فقط ✴

اگه⏪ #مهم⏩ بودی ⬅#زیرت ➡#خط می کشیدم نه ⬅#دورت➡ … به #سلامت …🙋 #سعی #نکن# متفاوت #باشی! #فقط ✴"خوب باش"✴ #خوب#بودن#به #اندازه ی #کافی #متفاوته. ..#

۱۵ مهر 1396
26K
#بیا خاص باشیم #بیا وسط یک جمع دوستانه #چشم ها را گرد کنیم #من ابروی راستم را که بالا انداختم #تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! #و هیچ کس نداند #که من پرسیده ام... #دورت ...

#بیا خاص باشیم #بیا وسط یک جمع دوستانه #چشم ها را گرد کنیم #من ابروی راستم را که بالا انداختم #تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! #و هیچ کس نداند #که من پرسیده ام... #دورت بگردم؟؟ ❤❤پـوریا❤❤

۳ مهر 1396
18K
#بیا خاص باشیم #بیا وسط یک جمع دوستانه #چشم ها را گرد کنیم #من ابروی راستم را که بالا انداختم #تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! #و هیچ کس نداند #که من پرسیده ام... #دورت ...

#بیا خاص باشیم #بیا وسط یک جمع دوستانه #چشم ها را گرد کنیم #من ابروی راستم را که بالا انداختم #تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! #و هیچ کس نداند #که من پرسیده ام... #دورت بگردم؟؟

۱۹ مرداد 1396
19K
#فندق جان#دورت بگردم #عززززززیزدلم#تمام دلخوشیم#خنده هاتو قربون فندقم#

#فندق جان#دورت بگردم #عززززززیزدلم#تمام دلخوشیم#خنده هاتو قربون فندقم#

۱۷ اردیبهشت 1396
6K